1. Personal
 2. /
 3. Účet a platby
 4. /
 5. SEPA

SEPA platba

Užívajte si výhody jednotných podmienok pri spracovaní platieb a inkás v celej SEPA oblasti.

Domaci aj zahranicny platobny prikaz jednoducho

SEPA platby – jednotné spracovanie platieb

Inkaso SEPA ako bezhotovostna platba

SEPA inkaso – jednotné spracovanie inkás

Jednotne oznacenie uctu pre SEPA platby

IBAN – štandard pre označenie účtu

SEPA krajiny

Euromenové krajiny v EÚ
Belgicko Lotyšsko
Cyprus Luxembursko
Estónsko Malta
Fínsko Nemecko
Francúzsko Portugalsko
Grécko Rakúsko
Holandsko Slovensko
Chorvátsko Slovinsko
Írsko Španielsko
Litva Taliansko
Krajiny mimo EHP*
Andorra Spojené kráľovstvo (zahŕňa Gibraltar)
Monako Švajčiarsko
San Marino Vatikán

*SEPA platby smerované do krajín mimo EÚ a EHP sú dočasne spoplatnené rovnako ako SEPA platby v rámci EÚ a EHP.

Ne-euromenové krajiny EÚ
Bulharsko Poľsko
Česká republika Rumunsko
Dánsko Švédsko
Maďarsko  
Krajiny EHP mimo EÚ
Island Nórsko
Lichtenštajnsko  

SEPA výhody

Platenie v SEPA oblasti vám prináša viaceré praktické výhody, či ste fyzická osoba alebo podnikateľ. 

 • Dostupné bankové spojenie: IBAN (International Bank Account Number) je jediným identifikátorom účtu a banky pre SEPA platby.
 • Len jeden účet: občanom a podnikom z krajín patriacich do SEPA oblasti stačí len jeden bankový účet, z ktorého je možné odosielať platby alebo na ktorý je možné prijímať platby v eurách v rámci SEPA oblasti rovnako jednoducho ako pri domácich platbách.
 • Jednoduché spracovanie platieb: všetky prichádzajúce a odchádzajúce platby majú rovnaký formát, ich spracovanie je jednoduchšie (univerzálne štandardy správ, ISO 20022).
 • Rýchlejší proces zúčtovania platieb: príjemca úhrady má platbu pripísanú na nasledujúci pracovný deň od prijatia platobného príkazu v banke platiteľa.
Sepa platba vám prináša mnoho výhod

SEPA platby

SEPA platba je bezhotovostná platba v mene EUR realizovaná v rámci oblasti SEPA. Platobný príkaz predkladá platiteľ. Na účty príjemcov sa pripisuje v nasledujúci bankový pracovný deň po jeho odpísaní z účtu platiteľov (D + 1).

Dôležité údaje k SEPA platbe

 • IBAN: na účely jednoznačnej identifikácie platobného účtu sa používa tzv. IBAN (International Bank Account Number).
 • BIC: na účely identifikácie banky, v ktorej je vedený účet príjemcu/platiteľa, sa používa tzv. BIC (Bank Identifier Code). IBAN obsahuje aj údaje o banke príjemcu/platiteľa, BIC nie je povinným údajom pre platobné príkazy v rámci oblasti SEPA. Je povinným len v zahraničnom platobnom styku.
 • Referencia platiteľa: používa sa na bližšiu identifikáciu platby. Na Slovensku sa na tento účel používajú platobné symboly (variabilný, špecifický a konštantný symbol). Sú prenášané v poli „Referencia platiteľa“ v zmysle dohodnutých pravidiel. Príklad referencie platiteľa: /VS1234567890/SS9876543210/KS1234.

  Pri zahraničnej SEPA platbe pole „Referencia platiteľa“:
  1. nesmie obsahovať znak „/“ na prvej alebo poslednej pozícii,
  2. nesmie obsahovať „//“ (dve lomky za sebou).

Pozrite sa na kroky pri SEPA platbách

 • XML štandard: na import platobných príkazov a export elektronických výpisov sa využíva XML formát založený na ISO 20022 štandarde.

SEPA inkasá

SEPA inkaso je bezhotovostná platba realizovaná v mene EUR v rámci oblasti SEPA. Platobný príkaz predkladá príjemca platby. Platiteľ udelí súhlas s inkasom, tzv. mandát, priamo príjemcovi platby.

 • Mandát pre SEPA inkaso je papierový alebo elektronický súhlas platiteľa debetovať jeho účet prostredníctvom SEPA inkasa. Platiteľ udeľuje mandát priamo príjemcovi SEPA inkasa, pričom príjemca inkasa je povinný mandát archivovať.
 • XML štandard využíva XML podľa normy ISO 20022. Banka poskytuje na posielanie platobných príkazov na SEPA inkaso elektronický systém – Multicash.
 • Viac o SEPA inkase

Priebeh Sepa inkasa

SEPA cez Internet bankingTB

 Platný platobný príkaz zadaný cez Internet bankingTB obsahuje účet platiteľa a príjemcu v tvare IBAN a taktiež identifikáciu platby vo forme referencie platiteľa. Pre úspešnú realizáciu platby dodržiavajte nasledovné postupy:

 • Pri domácom platobnom príkaze zadajte pre bližšiu identifikáciu platby referenciu platiteľa. Po zadaní variabilného, špecifického a konštantného symbolu sa referencia platiteľa doplní automaticky. Číslo účtu príjemcu môžete uviesť aj v tvare IBAN, inak sa IBAN automaticky doplní po zadaní čísla účtu príjemcu.
 • Pri zahraničnom platobnom príkaze v prípade, že odosielate platbu v mene EUR a IBAN príjemcu je z oblasti SEPA, je možné vyplniť aj referenciu platiteľa pre bližšiu identifikáciu platby.
 • V prípade, že využívate dávkové platby (súbory s platobnými príkazmi), použite prenosový formát XML v štruktúre pain.001
 • K dispozícii sú vám aj výpisy do účtovníctva: elektronické výpisy generované cez Internet bankingTB pre potreby SEPA vo formáte XML – camt.053.
 • Na zadanie súhlasu so SEPA inkasom využite rôzne úrovne sprístupnenia vášho účtu.

Nechajte nám telefónne číslo a my vám zavoláme

 
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/personal/ucet-platby/sepa/