Slušná diskusia Slušná diskusia

Princípy etickej diskusie na sociálnych sieťach

Veríme, že sociálne siete môžu byť priestor, v ktorom sa navzájom rešpektujeme a prejavujeme si úctu. Podporujeme diverzitu a ctíme si rôzne názory našich diskutujúcich. Aby prostredie našich sociálnych sietí bolo kultivované, prinášame tri Princípy etickej diskusie. Prosíme všetkých diskutujúcich, aby tieto pravidlá rešpektovali a budovali tak spoločne s nami slobodný, slušný a bezpečný online priestor pre nás a pre budúce generácie.

1.princíp - Sloboda


Sloboda

Sociálne siete pre nás predstavujú slobodný priestor, kde má každý možnosť vyjadriť svoj názor. Ctíme si slobodu slova a zároveň veríme, že sloboda jedného človeka končí tam, kde začína sloboda druhého. Prejavy nenávisti preto nemajú pod našimi príspevkami miesto.

2.princíp - Slušnosť


Slušnosť

Aj na sociálnych sieťach vieme spoluvytvárať kultivované prostredie. Ako spoločensky zodpovedná firma sa nebojíme zaujať stanovisko, postaviť sa za dobrú vec a prijať spätnú väzbu. Podporujeme takú diskusiu, ktorá je partnerská, rešpektuje rozdielne postoje a názory a nie je v rozpore s dobrými mravmi.

3.princíp - Bezpečnosť


Bezpečnosť

Digitálny svet vrátane sociálnych sietí v sebe ukrýva aj množstvo hrozieb. Záleží nám na tom, aby mohli slušní diskutujúci bezpečne vyjadriť svoj názor. Diskusia pod našimi príspevkami je preto moderovaná a vylúčime z nej každého, kto sa zapája za účelom manipulácie, podvodu alebo šírenia nenávisti.


www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/eticka-diskusia/