Vishingový útok

| 07.05.2021

Vážení klienti,

dovoľujeme si vás upozorniť, že sme zaznamenali podvodné konanie tzv. vishing.

Vishing je spôsob získavania citlivých bankových informácií cez telefón. Cieľom útočníka je u svojej obete vytvoriť pocit dôvery, na čo využíva aj technické riešenie, ktoré mu umožňuje pri kontaktovaní klientov kopírovať telefónne číslo banky, alebo inej finančnej služby.

Na displeji mobilu sa tak môže zobrazovať telefónne číslo kontaktného centra DIALOG Live, pritom na druhej strane linky sa nachádza podvodník.

Dôležité upozornenie:

Banka nikdy nežiada citlivé osobné a bankové informácie v telefonickej konverzácii.

Tieto citlivé údaje nikdy nezdieľajte s treťou osobou, aj keby sa predstavila ako zamestnanec banky:

  • číslo platobnej karty, CVV kód a platnosť z platobnej karty
  • PID klienta spolu s heslom do Internet bankingu
  • kódy z Karty a čítačky pre opätovné aktivovanie bankových aplikácií volajúcou osobou, prípadne skontrolovanie funkčnosti bankových aplikácií

V prípade, že sa stretnete s týmto typom podvodného konania, prosím, kontaktujte nás na e-mailovej adrese issecurity@tatrabanka.sk alebo neodkladne kontaktujte DIALOG Live.

Ďakujeme za vašu obozretnosť.

S úctou

Tatra banka

Podobné správy

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/novinky-oznamy/vishingovy-utok/