1. Novinky a oznamy
  2. /
  3. Vishingový útok

Vishingový útok

| 19.06.2021

Vážení klienti,

dovoľujeme si vás upozorniť, že v rámci monitorovania phishingových útokov v bankovom sektore sme zaznamenali podvodné konanie, tzv. vishing.

Vishing je spôsob získavania citlivých bankových informácií cez telefón. Cieľom útočníka je u svojej obete vytvoriť pocit dôvery a naliehavosti.

V súčasnosti útočník predstiera, že je kriminálna polícia a snaží sa od klienta získať dôverné informácie týkajúce sa jeho účtu a prihlasovacie údaje do elektronického bankovníctva.

Podvodník, aby pôsobil dôveryhodne, vykoná prepojenie na iné osoby, ktoré sa klientovi predstavia ako call centrum Tatra banky. V skutočnosti ide spolupracujúcich útočníkov, ktorí rozhodne nie sú našimi zamestnancami.

Dôležité upozornenie:

Banka ani polícia nikdy nežiada citlivé osobné a bankové informácie v telefonickej konverzácii. Telefónne číslo DIALOG Live vždy zadajte do mobilu sami, nikdy sa nenechávajte prepájať od iných subjektov.

V prípade, že sa stretnete s týmto typom podvodného konania, prosím, kontaktujte nás na e-mailovej adrese digitalnabezpecnost@tatrabanka.sk alebo neodkladne kontaktujte DIALOG Live.

Ďakujeme za vašu obozretnosť.

Podobné správy

Investičný komentár

Investičný komentár

Investičný komentár
Dôchodok

Dôchodok

Dôchodok
Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo
Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/novinky-oznamy/vishingovy-utok/