1. Novinky a oznamy
  2. /
  3. Vishingový útok

Vishingový útok

| 19.06.2021

Vážení klienti,

dovoľujeme si vás upozorniť, že v rámci monitorovania phishingových útokov v bankovom sektore sme zaznamenali podvodné konanie, tzv. vishing.

Vishing je spôsob získavania citlivých bankových informácií cez telefón. Cieľom útočníka je u svojej obete vytvoriť pocit dôvery a naliehavosti.

V súčasnosti útočník predstiera, že je kriminálna polícia a snaží sa od klienta získať dôverné informácie týkajúce sa jeho účtu a prihlasovacie údaje do elektronického bankovníctva.

Podvodník, aby pôsobil dôveryhodne, vykoná prepojenie na iné osoby, ktoré sa klientovi predstavia ako call centrum Tatra banky. V skutočnosti ide spolupracujúcich útočníkov, ktorí rozhodne nie sú našimi zamestnancami.

Dôležité upozornenie:

Banka ani polícia nikdy nežiada citlivé osobné a bankové informácie v telefonickej konverzácii. Telefónne číslo DIALOG Live vždy zadajte do mobilu sami, nikdy sa nenechávajte prepájať od iných subjektov.

V prípade, že sa stretnete s týmto typom podvodného konania, prosím, kontaktujte nás na e-mailovej adrese digitalnabezpecnost@tatrabanka.sk alebo neodkladne kontaktujte DIALOG Live.

Ďakujeme za vašu obozretnosť.

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/novinky-oznamy/vishingovy-utok/