Novinky a oznamy

Zmena úrokových sadzieb

29.10.2019

dovoľujeme si vás informovať, že s účinnosťou od 31. 12. 2019 sa mení výška úrokovej sadzby na sporiacom systéme. V súvislosti s uvedenou zmenou dôjde k zmene výšky prípadného bonusového úroku.

Viac

Dodatok č. 1 k Sadzobníku poplatkov Tatra banky

22.10.2019

dovoľujeme si vás informovať o Dodatku č. 1 k Sadzobníku poplatkov Tatra banky, a.s., časť poplatky za služby pre právnické osoby alebo fyzické osoby – podnikateľov zo dňa 31. 12. 2018, ktorý nadobudne účinnosť 1.11.2019.

Viac

Oznámenie o zmene Obchodných podmienok Capital Markets Tatra banky, a.s.

22.10.2019

Vážení klienti, dovoľujeme si vám oznámiť, že dňa 25.11.2019 nadobudnú účinnosť zmenené Obchodné podmienky Capital Markets Tatra banky, a.s.

Viac

Informácia o zmenách v platobných službách

05.09.2019

Ku dňu 13. 9. 2019 implementuje Tatra banka do svojich platobných služieb technické štandardy RTS na silnú autentifikáciu klienta (Regulatory Technical Standards on strong customer authentication and secure communication under PSD2).

Viac

Zrušenie podpory aplikácie pre Windows

16.07.2019

dovoľujeme si vás informovať, že k 13.9.2019 bude vzhľadom na nízke využívanie ukončená podpora mobilnej aplikácie Tatra banka pre zariadenia s OS Windows Phone a Windows 10.

Viac

Nové obchodné podmienky

11.07.2019

dovoľujeme si vás informovať, že s účinnosťou od 13.09.2019 sa menia obchodné podmienky k elektronickému bankovníctvu a službe VIAMO.

Viac

Nová verzia mobilnej aplikácie 2.16

19.06.2019

Stiahnite si aktuálnu verziu mobilnej aplikácie Tatra banka 2.16 pre Android a iOS, v ktorej nájdete nové funkcionality.

Viac

Upozorňujeme na podvodné e-maily

15.01.2019

Zaznamenali sme nárast podvodného konania nazývaného phishing. Ide o podozrivú e-mailovú komunikáciu, ktorej cieľom je získať citlivé údaje klientov.

Viac

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/o-banke/novinky-oznamy/