1. Novinky a oznamy
  2. /
  3. Zmena Podmienok evidencie cenných papierov a Sadzobníka poplatkov

Zmena Podmienok evidencie cenných papierov a Sadzobníka poplatkov

| 29.11.2022

Vážení klienti,

dovoľujeme  si  vám oznámiť, že dňa 01. 01. 2023 nadobudnú účinnosť zmenené Podmienky evidencie cenných papierov a obchodovania s cennými papiermi v Tatra banke, a.s. (ďalej len „Podmienky evidencie“) a Sadzobník poplatkov Tatra banky, a.s. za služby poskytované v oblasti cenných papierov (ďalej len „Sadzobník poplatkov“).

Vyššie uvedené dokumenty aktualizuje Tatra banka, a.s. z dôvodu legislatívnych zmien, ako aj ďalších okolností dotýkajúcich sa poskytovaných produktov a služieb. Bližšie informácie o uskutočnených zmenách nájdete v dokumente Prehľadné porovnanie zmien.

V prípade, že s ich zmenou nesúhlasíte, máte právo bezplatne a s okamžitou účinnosťou ukončiť príslušný zmluvný vzťah, a to najneskôr do 01. 01. 2023 písomnou formou. V opačnom prípade, pre vás začnú dňom účinnosti zmeny platiť takto zmenené Podmienky evidencie a Sadzobník poplatkov. 

Úplne znenie dokumentov je vám od 01. 12. 2022 k dispozícii v obchodných priestoroch Tatra banky, a.s. a na webovom sídle banky:
Podmienky evidencie cenných papierov a obchodovania s cennými papiermi v Tatra banke, a.s.
Sadzobník poplatkov Tatra banky, a.s. za služby poskytované v oblasti cenných papierov

S úctou
Tatra banka, a.s.

Podobné správy

Investičný komentár

Investičný komentár

Investičný komentár
Dôchodok

Dôchodok

Dôchodok
Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo
Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/novinky-oznamy/zmena-podmienok-evidencie-cennych-papierov-sadzobnika-poplatkov/