Ekonomické analýzy

Komentár k indexu spotrebiteľských cien za august: Rast cien v auguste stabilne vysoký

14.09.2018

 • Rast spotrebiteľských cien meraný ŠÚ SR dosiahol úroveň 2,8 % medziročne.
 • Na infláciu stále vplývajú hlavne ceny potravín a ropy.
 • Priemerný rast inflácie v tomto roku očakávame okolo 2,6 % r/r.

Viac

Mesačník August 2018

28.08.2018

 • Turecko
 • Narazili sme na dno nezamestnanosti?

Viac

Mesačník Júl 2018

31.07.2018

 • Ako vysoké sú vlastne clá
 • WTO na rázcestí - rekonštrukcia alebo úpadok

Viac

Mesačník Jún 2018

28.06.2018

 • Hospodársky rast cítiť aj v peňaženkách
 • Eurozóna spomaľuje bez ohľadu na Taliansko

Viac

Komentár k indexu spotrebiteľských cien za máj: Inflácia mierne spomalila

15.06.2018

 • Inflácia sa prehupla do plusových úrovní, jej hodnota je naozaj len symbolicky nad nulou.
 • Cena ropy je stabilizovaná na vyšších úrovniach. Aktuálna cena ropy znamená medziročný rast cien ropy vyjadrenej v eurách na úrovni 45%.
 • Celková spotrebiteľská inflácia by mala dosiahnuť hodnotu +0,5.

Viac

Mesačník Máj 2018

05.06.2018

 • Čo majú spoločné maslo, ropa a letenky?
 • Kto ukradol infláciu?

Viac

Komentár k indexu spotrebiteľských cien za apríl: "Inflácia a riziká jej ďalšieho vývoja rastú"

14.05.2018

 • Rast cien o 2,9 % medziročne je najvyšší spomedzi krajín V4.
 • Ceny v doprave najviac pripeli k nárastu celej cenovej hladiny v apríli.
 • Geopolitické riziká alebo nedostatok zrážok naznačujú, že dynamický vývoj cien môžeme očakávať aj v najbližších mesiacoch.

Viac

Mesačník Apríl 2018

10.05.2018

 • Aký je vlastne rast HDP?
 • Prečo ide NBS obmedzovať poskytovanie hypoték?

Viac

Komentár k indexu spotrebiteľských cien za marec: "Po spomalení prišiel opäť rýchlejší rast"

13.04.2018

 • Vývoj spotrebiteľských cien prekvapil v marci rýchlejším rastom, 2,4 % r/r.
 • Najviac k rastu cien prispel začiatok novej sezóny v oblečení a obuvy.
 • Celoročný priemer sa vďaka takýmto prekvapeniam môže posunúť nad predpokladané 2,1 % r/r.

Viac

Mesačník Marec 2018

04.04.2018

Z obsahu aktuálneho čísla vyberáme:

 • Čo nám môže napovedať vývoj v Čechách na trhu práce?
 • Clami na americký obchodný deficit

Viac

Poradíme vám?


www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/o-banke/ekonomicke-analyzy/