Porovnanie kariet

Naraz môžete porovnávať maximálne 3 karty.

Zoznam platobných kariet

* manžel/manželka, druh/družka držiteľa karty do veku 65 rokov a deti držiteľa karty do veku 18 rokov, ak cestujú spolu s držiteľom karty

Táto aplikácia nie je dostupná pre mobilné zariadenia.
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/personal/platobne-karty/porovnanie-kariet/