1. Personal
  2. /
  3. Sporenie, investovanie a dôchodok

Vieme, ktoré číslo je najdôležitejšie pre rast vašich peňazí

Zapamätajte si číslo dva. Konkrétne 2 %.
Prečo? Radi vám to vysvetlíme:

Prioritným cieľom Európskej centrálnej banky (ECB) je stav, kedy ceny tovarov a služieb dlhodobo rastú priemernou rýchlosťou 2 % ročne.
Myslíte, že vás sa to nedotýka?

Tento cieľ znamená, že každoročne budete nakupovať o 2 % drahšie produkty a služby. Rok čo rok.

Prečo to ECB robí? Nie je lepšie, keď ceny klesajú?

Nie, nie je. Takýto rast cien sa považuje za prospešný pre ekonomiku. Ak ceny rastú, znamená to, že chceme kupovať viac ako je v ponuke. Tým pádom by sa malo začať vyrábať viac výrobkov a spolu s tým by mala rásť aj zamestnanosť, aby trh dokázal uspokojiť dopyt.

„Rast cien o 2 % ročne = Máme sa mať lepšie“

Nebudeme rozoberať, čo konkrétne ECB pre rast cien robí. Zameriame sa však na to, čo si z tejto skutočnosti máte vziať k srdcu, aby vaše peniaze rástli tiež.

Máte nejaké úspory alebo sporíte aktuálne na niečo konkrétne? Na auto, mimoriadny vklad na hypotéku, deťom, alebo len tak, aby ste boli bohatší? Venujte pozornosť tomu, kde sporíte, aby sa vám náhodou nestalo toto:

  • Sporíte 80 EUR mesačne pre dieťa na štart do života na sporiacom účte so zhodnotením 0 %.
  • Za 18 rokov od jeho narodenia máte 17 280 EUR.
  • Ceny pri očakávanej inflácii 2 % ročne narástli celkovo za 18 rokov o 40 %.
  • Výsledok o 18 rokov: 17 280 EUR = 10 368 EUR
  • Za nasporených viac ako 17 tisíc EUR si kúpite iba tovar, ktorý v súčasnosti stojí 10 368 EUR. Úspory pre vaše dieťa ste znehodnotili o 40 %.

Prioritným cieľom Európskej centrálnej banky (ECB) je stav, kedy ceny tovarov a služieb dlhodobo rastú priemernou rýchlosťou 2 % ročne

Dôležitá rada pre vás:

Majte svoje dlhodobé úspory alebo pravidelne sporte tam, kde môžete dosiahnuť zhodnotenie v dlhodobom horizonte aspoň 2 % ročne. Iba tak môžete udržať ich hodnotu. A aj o 17 rokov si za ne kúpite minimálne to, čo by ste si kúpili teraz.

 

Tip pre vás:

Otvoriť investičné sporenie

Otvoriť cez aplikáciu

 

Zaujíma vás o akú časť hodnoty vašich úspor vás pripravila inflácia, ak ste ich vôbec nezhodnocovali?

Vypočítajte si to v našej inflačnej kalkulačke, ktorá zohľadňuje skutočnú infláciu na Slovensku v rokoch 2000 až 2020.

Inflačná kalkulačka

Vaše úspory*

na bežnom účte od roku

stratili na reálnej hodnote

Teraz je kúpna sila vašich úspor len**

*Peniaze, ktoré máte na bežnom účte, na sporiacom účte alebo peniaze odložené doma.

**Suma, za ktorú ste si v minulosti mohli kúpiť rovnaké množstvo tovaru, ako môžete dnes za celkovú sumu úspor.

Upozornenie:
S investíciou do podielového fondu je spojené aj riziko. Štatút, predajný prospekt a kľúčové informácie pre investorov podielového fondu sú k dispozícii v pobočkách Tatra banky, a. s. v slovenskom jazyku.

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/personal/sporenie-investovanie-poistenie/rady-tipy-zo-sveta-sporenia/inflacia/