1. Personal
  2. /
  3. Sporenie, investovanie a dôchodok

Dokážete vašim deťom dopriať budúcnosť o akej snívajú?

Mnohí ľudia ešte stále žijú v mylnom presvedčení, že vysokoškolské štúdium nič nestojí. Náš prieskum ukázal, že celkové výdavky na 5-ročné vysokoškolské štúdium na Slovensku dosahujú v priemere 14 000 EUR.

Každý rodič chce pre svoje deti to najlepšie. Chceme sa s vami podeliť o 3 tipy, ktoré môžu byť nápomocné, aby ste svojim deťom v budúcnosti poskytli dobrý finančný základ na dostupnosť kvalitného vzdelania a odštartovanie ich kariéry.

Základom úspechu je mať plán

Chcem dieťaťu umožniť kvalitné vzdelanie? Na domácej alebo zahraničnej univerzite? Začnem sa na to pripravovať v predstihu alebo budem riskovať nemilé prekvapenie v budúcnosti? To sú len niektoré z otázok, na ktoré by rodič mal poznať odpoveď.

Zmysluplný produkt

Okrem plánu, je mimoriadne dôležité využitie správnych nástrojov, ktoré mi pomôžu v jeho realizácii. Tie závisia od sledovaného cieľa.

Ak však sledujem dlhodobejší cieľ, ako napríklad kvalitné vzdelanie, najsilnejším pomocníkom môže byť pre mňa pravidelné investovanie v podobe Investičného sporeniaTB. To mi umožní zhodnocovať peniaze na finančných trhoch, zarábať na raste úspešných firiem a pomôže naakumulovať zaujímavý kapitál.

Vedeli ste, že?
... pravidelným investičným sporením napríklad 100 EUR mesačne do dynamického podielového fondu môžete v horizonte 19 rokov pri priemernom ročnom výnose 5 % nasporiť sumu blížiacu sa k 40 000 EUR?

Pre výpočet bol použitý výnos 5 % p. a. zodpovedajúci potenciálu dynamickej stratégie zhodnotenia

Trpezlivosť 

Pre dosiahnutie veľkých cieľov je dôležité získať čas na svoju stranu. Preto je zmysluplné sporiť deťom do dynamických podielových fondoch už od ich narodenia.

História finančných trhov nám ukazuje, že akcie dlhodobo rastú. Sú hlavným zdrojom výnosu a v dlhodobom horizonte dokážu priniesť výrazné zhodnotenie. Samozrejme, dobré roky sa striedajú so zlými, čo je však dôležité, období rastu je výrazne viac, sú dlhšie a intenzívnejšie než obdobia poklesu. Tie je potrebné jednoducho vydržať a práve pravidelné investičné sporenie vám v tom môže pomôcť.

Doprajte vášmu dieťaťu lepšiu budúcnosť vďaka novému Investičnému sporeniuTB do Podielových fondovTB, ktoré si jednoducho otvoríte v mobilnej aplikácii Tatra banka alebo cez Internet bankingTB.

 

Sporte pravidelne pre budúcnosť vašich detí

 

Vedeli ste, že?
... 45 EUR je čiastka, ktorú stačí mesačne odkladať, ak sa rozhodnete sporiť na vzdelanie od narodenia dieťaťa do produktu so zhodnotením 3 %. V čase, keď bude nastupovať na vysokú školu, vy už môžete mať potrebných 14 000 EUR. Ak sa oneskoríte o 10 rokov, mesačnú sumu budete musieť takmer strojnásobiť.

Pre výpočet bol použitý výnos 3 % p. a. zodpovedajúci potenciálu rastovej stratégie zhodnotenia

Chcem lepšiu budúcnosť pre dieťa

Chcem lepšiu budúcnosť pre dieťa

Upozornenie
S investíciou do podielového fondu je spojené aj riziko. Pri príprave informácií o očakávanom zhodnotení a o očakávanom riziku boli použité analýzy, ktoré boli vypracované s odbornou starostlivosťou. Keďže existuje riziko a neistota ohľadom budúceho vývoja, nedá sa zaručiť, že očakávania a odhady budú dosiahnuté a že bude dosiahnutá očakávaná výkonnosť. Použité očakávané zhodnotenie investície do podielových fondov predstavuje mediánový realistický odhadovaný výnos  správcovskou spoločnosťou Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.,  na základe predpokladaného zloženia zvoleného podielového fondu v rámci zvolenej stratégie a ako aj na základe odhadovaného desaťročného výnosu jednotlivých tried aktív, do ktorých môže podielový fond v rámci zvolenej stratégie investovať, a to bez zohľadnenia budúceho daňového zaťaženia. Očakávané zhodnotenie je po odpočítaní priebežných poplatkov v zmysle kľúčových informácií pre investorov podielového fondu v rámci zvolenej stratégie zhodnotenia. Štatút, predajný prospekt a kľúčové informácie pre investorov podielového fondu sú k dispozícii v pobočkách Tatra banky, a. s. v slovenskom jazyku.

 

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/personal/sporenie-investovanie-poistenie/rady-tipy-zo-sveta-sporenia/sporenie-konkretne-ucely/buducnost-detom/