1. Personal
  2. /
  3. Sporenie, investovanie a dôchodok

Budete rekonštruovať byt alebo vymieňať nábytok za nový?

Domov. Tvoria ho deti, manželia, partneri alebo starí rodičia. Jednoducho rodina. Domov však netvoríte len vy, ale aj prostredie, v ktorom so svojimi rodinnými príslušníkmi žijete. O tom, ako to prostredie bude vyzerať rozhodujete sami.

„Tú kuchynskú linku by sme už mali vymeniť. Chladnička už má najlepšie za sebou. Toto leto už určite vymaľujeme a vymeníme podlahy.“ Chodia vám hlavou takéto alebo podobné myšlienky? Ste na to pripravení?

Ako na krátkodobé ciele?

Vaše plány nemusia vyžadovať veľké množstvo financií. Úpravy budú len kozmetické? Miesto, kde by ste si mali odkladať financie by teda malo byť po ruke a zároveň mimo peňazí, ktorým financujete chod svojej domácnosti. Rýchlo k dispozícii, keď nájdete daný kus nábytku alebo spotrebiča, ktorý potrebujete vymeniť. Presne tieto parametre spĺňa sporiaci účet. Máte ho k dispozícii k svojmu bežnému účtu, stačí ho začať využívať. A ako zvládnuť rekonštrukciu, ktorá je finančne náročnejšia? Pripravte sa na ňu.

 

Sporenie na rekonštrukciu

Tip pre vás:

Výmena kuchynskej linky za novú vás môže stáť aj viac ako 5 000 EUR. Aby ste sa na tento výdavok pripravili a nezaťažili ste vašu peňaženku nárazovo stačí, keď si najbližších 5 rokov budete odkladať 80 EUR na Investičné sporenieTB.

 

Rekonštrukcia bytu alebo nový nábytok so SporenímTB

Prečo sporiť na rekonštrukciu v Investičnom sporeníTB?

Finančné trhy na rozdiel od „prasiatka“ dávajú vášmu sporeniu niečo navyše. Zhodnotenie. Keď máte pred sebou dostatok času, tak dokážete získať viac. Ak by ste spomínaných 80 EUR odkladali bez zhodnotenia, po 5 rokoch budete mať 4 800 EUR. Vďaka Investičnému sporeniuTB to však môže byť aj 5148 EUR*. Môžete si tak kúpiť lepšie a kvalitnejšie vybavenie do domácnosti a mať tak krajší domov.

Ten pocit novoty, čistoty a vône čerstvo zrekonštruovaného domova stojí za to.

Do vlastného to už tak ľahko nepôjde

Potreba mať vlastnú strechu nad hlavou je v nás Slovákoch zakorenená už od nepamäti. Veď aj v porekadle „postav dom, zasaď strom, sploď syna“ je potreba vyriešenia otázky vlastného bývania na prvom mieste.

Cesta za vlastným bývaním je v aktuálnych podmienkach ešte ťažšia. Nové opatrenia Národnej banky Slovenska zamedzujú 100 %-né financovanie hypotekárnym úverom. Znamená to, že keď si chcete kúpiť nehnuteľnosť v hodnote 100 000 EUR, tak pri založení spomínanej nehnuteľnosti dostanete hypotekárny úver maximálne vo výške 90 000 EUR.

A čo ten zvyšok? Môžete si požičať od banky formou bezúčelového úveru, ten má však vyšší úrok ako hypotekárny úver. Druhá možnosť je, že sa na kúpu svojej nehnuteľnosti pripravíte. Na tak veľký krok je dobré pripravovať sa dlhšie, sporením vyššej sumy, napríklad 100 EUR.

 

Tip pre vás:

Aby ste si nasporili sumu 10 861 EUR* a mohli tak dofinancovať kúpu svojej nehnuteľnosti môžete odkladať 100 EUR po dobu najbližších 8 rokov na Investičné sporenieTB.

 

V prípade, že sa chcete pripraviť na výdavky, ktoré sa budú týkať vášho bývania, investičné sporenie do Podielových fondovTB s účelom Bývanie si môžete otvoriť v mobilnej aplikácii Tatra banka alebo v Internet bankinguTB.

Chcem sporiť na bývanie

Chcem sporiť na bývanie

*Pre výpočet bol použitý orientačný výnos 3 % p. a. zodpovedajúci potenciálu rastovej stratégie zhodnotenia

Upozornenie
S investíciou do podielového fondu je spojené aj riziko. Pri príprave informácií o očakávanom zhodnotení a o očakávanom riziku boli použité analýzy, ktoré boli vypracované s odbornou starostlivosťou. Keďže existuje riziko a neistota ohľadom budúceho vývoja, nedá sa zaručiť, že očakávania a odhady budú dosiahnuté a že bude dosiahnutá očakávaná výkonnosť. Použité očakávané zhodnotenie investície do podielových fondov predstavuje mediánový realistický odhadovaný výnos  správcovskou spoločnosťou Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.,  na základe predpokladaného zloženia zvoleného podielového fondu v rámci rastovej stratégie a ako aj na základe odhadovaného desaťročného výnosu jednotlivých tried aktív, do ktorých môže zvolený podielový fond v rámci rastovej stratégie investovať, a to bez zohľadnenia budúceho daňového zaťaženia. Očakávané zhodnotenie je po odpočítaní priebežných poplatkov v zmysle kľúčových informácií pre investorov podielového fondu v rámci rastovej stratégie. Štatút, predajný prospekt a kľúčové informácie pre investorov podielového fondu sú k dispozícii v pobočkách Tatra banky, a. s. v slovenskom jazyku.

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/personal/sporenie-investovanie-poistenie/rady-tipy-zo-sveta-sporenia/sporenie-konkretne-ucely/rekonstrukcia-byvania-alebo-novy-nabytok/