1. Personal
  2. /
  3. Sporenie, investovanie a dôchodok

Chcete zbohatnúť?

Dianie v posledných mesiacoch podrobilo nastavenie osobných financií u mnohých ľudí tvrdej skúške.

Pandémia prišla nečakane, v čase kedy na Slovensku mohli zarábať a pracovať všetci, ktorí chceli. Zrazu sa odhalili problémové miesta, ktoré za bežných okolností nevidieť. Sami si už viete zodpovedať otázku, či myslíte vo svojom finančnom hospodárení aj na zadné dvierka. Či už ste si odkladali kvôli plánovanej kúpe niečoho konkrétneho, alebo jednoducho aby ste boli bohatší, nasporené peniaze vám aj tejto dobe dodávali optimizmus. Aj teraz sa potvrdilo, že bohatstvo vám dáva slobodu.

 

Tip pre úspešné sporenie na zväčšenie majetku

Tip pre vás:

Sporenie len 50 eur mesačne na sporiacom účte počas posledných 7 rokov vám mohlo zväčšiť majetok o 4 200 eur.

 

Sporili ste, ale peniaze ste dokázali vždy po niekoľkých mesiacoch minúť?

Váš výber, kam ste odkladali peniaze, pravdepodobne padol na sporenie k účtu. Ak ste mali v úmysle takto peniaze pravidelne využívať, sporili ste na správnom mieste.

Ak chcete byť bohatší, zvládnuť neočakávané situácie alebo si bez starostí vyberať, čo si chcete kúpiť, peniaze by ste si mali odkladať aj na miesto, ktoré je takzvane „od ruky“ pre bežné míňanie.

Vaša skalná finančná rezerva, vaše dlhodobé finančné bohatstvo, má svoje miesto v inom produkte. Podielové fondyTB sú zamerané na to, aby ste peniaze dlhodobo dokázali zaujímavo zhodnotiť a zároveň na ne nesiahli, keď si obrazne povedané „potrebujete hneď teraz kúpiť novú kabelku, či topánky“. 

 

Tip pre vás na zveľadenie majetku

Tip pre vás:

Investičné sporenieTB len 50 EUR mesačne do Amerického akciového fonduTB počas posledných 7 rokov vám mohlo zväčšiť majetok o 5 769 EUR.

 

Zväčšovnanie majetku

Vytvorte si väčšie bohatstvo vďaka novému Investičnému sporeniuTB do Podielových fondovTB, ktoré si jednoducho otvoríte v mobilnej aplikácii Tatra banka alebo cez Internet bankingTB.

Chcem väčší majetok

Chcem väčší majetok

Upozornenie
Výnosy z investície do podielového fondu dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. Údaje o vývoji hodnoty majetku v podielovom fonde a výnosov z hospodárenia s majetkom v podielovom fonde nepredpovedajú vývoj týchto ukazovateľov v budúcnosti. S investíciou do podielového fondu je spojené aj riziko a doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov. Hodnota investície do podielového fondu, ako aj výnos z nej môžu stúpať alebo klesať a podielnik nemusí dostať späť celú investovanú čiastku. Štatút, predajný prospekt a kľúčové informácie pre investorov podielového fondu sú k dispozícii v pobočkách Tatra banky, a. s., v slovenskom jazyku. Do prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených Spojenými štátmi americkými možno investovať až 100 % hodnoty majetku v podielovom fonde. Oficiálny názov podielového fondu je: Tatra Asset Management, správ. spol., a. s., americký akciový fond o.p.f.


www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/personal/sporenie-investovanie-poistenie/rady-tipy-zo-sveta-sporenia/sporenie-konkretne-ucely/zvacsovanie-majetku/