1. Personal
 2. /
 3. Účet a platby
 4. /
 5. Správa osobných financií

Správa osobných financií

Získajte lepší prehľad o svojej aktuálnej aj budúcej finančnej situácii vďaka digitálnej službe Manažment financií.

Digitálna služba Manažment financií (MaFin), dostupná v Internet bankinguTB a v mobilnej aplikácii Tatra banka, predstavuje samostatné riešenia zamerané na efektívnejšiu správu osobných financií:

Spending reportTB

Spending reportTB

- zobrazuje minulé príjmy a výdavky na bežných účtoch a kreditných kartách

Spending planTB

Spending planTB

- predpovedá opakujúce sa výdavky na najbližšie obdobie

Majetok a záväzky

Majetok a záväzky

- poskytuje prehľad o celkovej finančnej a majetkovej situácii

Ciele

Ciele

- umožňuje plánovať budúcnosť zadefinovaním finančných, sporiacich alebo investičných cieľov

Funkcionality môžu využívať majitelia Účtu pre modrú planétuTB alebo kreditnej karty Visa.

Funkcionality MaFin

Časová os manažmentu financií

Pozrite si Demo služby Manažment financií v Internet bankingu:

Pozrieť si demo

Spending reportTB

Spending reportTB poskytuje prehľad o príjmoch a výdavkoch v interaktívnych grafoch. Automaticky zaraďuje výdavky do prehľadných kategórií ako napríklad Supermarket, Náklady na bývanie alebo Voľný čas. V každej kategórii je možné nastaviť si samostatný rozpočet.

Vďaka tomu môžete jednoduchšie analyzovať svoje finančné správanie a hľadať príležitosti na úspory.

Tip pre vás

Vo všeobecnosti odborníci odporúčajú, aby ste aspoň 20 % výdavkov smerovali do sporenia.

 

Spending planTB

Spending planTB prináša inovatívny pohľad do blízkej budúcnosti. Zobrazuje odhad, koľko prostriedkov máte k dispozícii na účte do ďalšej výplaty a aké pravidelné opakujúce výdavky vás čakajú:

 • splátky úverov
 • trvalé príkazy a inkasá
 • výdavky na základe opakovaných platieb z minulosti, ako je predplatné za rôzne služby, platby operátorom a iným poskytovateľom služieb, poistné, školné a podobne

Tip pre vás

Spending planTB vám okrem pravidelných mesačných platieb pripomenie aj také, ktoré odchádzajú menej často. Môže to byť ročná platba poistky alebo kúpa diaľničnej známky.

 

Majetok a záväzky

Majetok a záväzky meria rozdiel medzi tým, čo vlastníte a tým, čo dlžíte. Výpočet môžete spresniť zaradením celého svojho hnuteľného aj nehnuteľného majetku, ale aj úverov, sporení a investícií v správe iných bánk. 

 

Ciele

Funkcia Ciele umožňuje plánovať budúcnosť v krátkodobom aj dlhodobom horizonte.

Vybrať si môžete z ponuky prednastavených cieľov alebo si vytvoriť vlastné:

 • Nové bývanie alebo rekonštrukcia
 • Kúpa auta
 • Cestovanie
 • Finančná rezerva
 • Zveľaďovanie majetku
 • Lepší dôchodok
 • Vzdelanie alebo iný cieľ pre dieťa
 • Cieľ podľa seba

Tip pre vás

Ciele sú zobrazené vo forme zoznamu alebo na časovej osi. Jednoduchý indikátor znázorňuje, kde sa v plnení konkrétneho cieľa nachádzate a tak vás môže motivovať k jeho splneniu.

Spending reportTB

Spending planTB

Majetok a záväzky

Ciele

Životné situácie

--- WJdocId-80746 ---
--- WJdocId-80747 ---
--- WJdocId-80748 ---
--- WJdocId-80749 ---

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/personal/ucet-platby/sprava-osobnych-financii/