Získajte online prehľad o svojom dôchodku

Ako klient DDS Tatra banky môžete mať prehľad o svojom doplnkovom dôchodkovom sporení vždy poruke.
Stačí, že si zriadite online prístup.

 

 Výhody online prístupu:

Skontrolujete si, koľko
už máte nasporené

Získate odhad vášho doplnkového dôchodku

Ak sporíte málo, navýšite si
príspevok bez návštevy pobočky

Získate prístup k ročnému výpisu na uplatnenie daňovej úľavy

 Postup pre aktiváciu online prístupu

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/prehlad/