1. Životné momenty
 2. /
 3. Život a rodina
 4. /
 5. Narodenie dieťaťa
 6. /
 7. Čo vybaviť po pôrode? Všetky povinnosti novorodičov na úradoch v roku 2023
Publikovaný 23.08.2023

Čo vybaviť po pôrode? Všetky povinnosti novorodičov na úradoch v roku 2023

Narodilo sa vám dieťatko? Pripravili sme pre vás prehľad toho, čo všetko by ste mali ako novopečení rodičia po pôrode vybaviť a ktoré veci už za vás v súčasnosti vybavia úrady.

Čo vybaviť po pôrode? Všetky povinnosti novorodičov na úradoch v roku 2023

Tlačivá, ktoré po pôrode vybavujete ešte v pôrodnici

Rodný list (Dohoda o mene a priezvisku)

Po rodný list ste sa kedysi museli zastaviť na matrike cestou z pôrodnice. Dnes za vás potrebné údaje pošle pôrodnica a rodný list vám následne z príslušnej matriky pošlú poštou na adresu trvalého bydliska matky – zväčša na 4. až 5. deň od narodenia dieťaťa.

Čo pre to treba urobiť? Najneskôr druhý deň po narodení dieťaťa by obaja rodičia mali pred zdravotníckym pracovníkom podpísať dokument „Dohoda o mene a priezvisku dieťaťa“. Pri podpise zároveň potvrďte, že chcete, aby vám rodný list zaslali poštou.

V prípade, že by vám rodný list neprišiel, kontaktujte príslušný matričný úrad.

Ak napríklad otecko nemohol byť pri pôrode a nemohli ste dokument podpísať osobne, musíte si originál rodného listu po pôrode vybaviť priamo na matrike. 

Prepúšťacie správy

Pri odchode z pôrodnice si ešte vyzdvihnite prepúšťacie správy, ktoré je nutné doručiť na tieto miesta:

 • Správu o novorodencovi zaneste pediatrovi do 3 dní od prepustenia z pôrodnice. Správa zahŕňa všetky potrebné údaje o bábätku a priebehu pôrodu.
 • Správu o rodičke by mamička mala odovzdať svojmu gynekológovi. Správu stačí odovzdať pri prvej popôrodnej kontrole.
novorodenec

Čo po pôrode vybavovať nemusíte?

Príspevok pri narodení dieťaťa

Príspevok pri narodení dieťaťa je jednorazová štátna sociálna dávka, ktorá vám má čiastočne pokryť výdavky spojené s potrebami novorodenca.

Nárok na príspevok pri narodení dieťaťa vzniká, ak matka splnila tieto podmienky:

 • má bydlisko a aj trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
 • od štvrtého mesiaca tehotenstva chodila pravidelne na preventívne gynekologické prehliadky,
 • neodišla z pôrodnice bez súhlasu lekára,
 • nemá staršie dieťa zverené do náhradnej starostlivosti,
 • nedala súhlas s osvojením,
 • uzatvorila pre narodené dieťa dohodu o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti s pediatrom.

Ani príspevok pri narodení dieťaťa už po pôrode vybavovať nemusíte. Potrebné informácie si úrady vymenia medzi sebou a vy tak nemusíte nič dokladovať.

V súčasnosti je výška príspevku 829,86 eur a dostanete ho v prípade, ak ide o vaše dieťa narodené z prvého až štvrtého pôrodu. Ak ide o dieťa narodené z piateho a ďalšieho pôrodu, štát vám vyplatí sumu 151,37 eur.

Ak sa vám súčasne narodilo viac detí, suma príspevku sa zvyšuje o 75,69 eur na každé dieťa. Príspevok pri narodení dieťaťa patrí na každé narodené dieťa.

Príspevok pri narodení dieťaťa po pôrode vybavovať nemusíte.

Príspevok vám vyplatia do 60 dní od narodenia dieťaťa, a to na bankový účet matky. Číslo bankového účtu, na ktorý si prajete vyplatiť príspevok pri narodení dieťaťa, môžete úradu práce, sociálnych vecí a rodiny oznámiť pred pôrodom. Ak ste tak neurobili, peniaze vám pošlú na rovnaký účet, na ktorý ste už poberali napríklad tehotenské, prípadne vám ich pošlú poštou.

V prípade, že by od vás úrad nemal všetky potrebné údaje, úradníci vás budú kontaktovať a vysvetlia vám, ako by ste mali ďalej postupovať.

Zdravotná poisťovňa

Rovnako už nemusíte vášmu dieťatku po pôrode vybavovať ani prihlásenie do zdravotnej poisťovne. Automaticky bude prihlásené do rovnakej zdravotnej poisťovne, akú má matka. Ak vám takáto „zdedená“ poisťovňa pre vaše dieťa nevyhovuje, môžete ho prehlásiť kedykoľvek do inej.

Sociálna poisťovňa

Rodný list už nemusíte posielať ani do Sociálnej poisťovne – táto povinnosť sa zrušila. Rovnako už po pôrode nemusíte vybavovať ani dôchodkové poistenie. Ak poberáte materské alebo rodičovský príspevok, bude za vás štát platiť dôchodkové poistenie automaticky.

Výnimkou je prípad, keď nemáte nárok na materské či rodičovský príspevok a nie ste ani zamestnaná či povinne poistená ako SZČO (napríklad nezamestnané osoby alebo študentky). Aj v takýchto prípadoch môže za vás počas starostlivosti o dieťa platiť dôchodkové poistenie štát, ale musíte sa na toto poistene sama prihlásiť. Návod, ako presne v takejto situácii postupovať, nájdete na stránke Sociálnej poisťovne.

placeholder

Trvalý pobyt dieťaťa

Ak sa vám dieťa narodilo na Slovensku, je mu automaticky pridelený rovnaký trvalý pobyt, ako má matka dieťaťa. V prípade potreby si ho môžete zmeniť na mestskom alebo obecnom úrade.

Ak sa dieťa narodí mimo územia Slovenska, musíte ho prihlásiť na trvalý pobyt na úrade v mieste bydliska – na príslušnej ohlasovni pobytu.

Čo musíte vybaviť po pôrode osobne? 

Pediater

Pediatra by ste mali navštíviť do troch dní od prepustenia z pôrodnice. Mali by ste s ním uzatvoriť „Dohodu o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti“. Na tento úkon od vás bude lekár potrebovať rodné číslo dieťaťa a tiež názov zdravotnej poisťovne, do ktorej je dieťa prihlásené.

Pediatrovi zároveň odovzdáte spomínanú prepúšťaciu správu o novorodencovi, ktorú vám vystavili v pôrodnici.

placeholder

Príspevok od mesta či obce

Okrem úradu práce, sociálnych vecí a rodiny poskytujú jednorazový príspevok pri narodení dieťaťa aj niektoré mestá či obce. Príspevky obcí novorodencom sa rôznia, napríklad v Nitre si rodičia prídu „len“ na 85 eur, zatiaľ čo v Brezne je to až 400 eur.

Tento príspevok vám ale nevyplatia automaticky, musíte si ho po pôrode sami vybaviť. Či vaše mesto alebo vaša obec príspevok poskytuje, ako aj konkrétne tlačivo so žiadosťou, nájdete na webových stránkach miestneho úradu.

Ostatné príspevky a dávky od štátu

Existujú aj ďalšie príspevky od štátu, na ktoré máte ako novopečení rodičia právo. Tie sa však nepriznávajú automaticky a je potrebné, aby ste si ich po pôrode sami vybavili. Ide o tieto dávky:

 • Daňový bonus na dieťa: Viete si ho uplatniť na každé nezaopatrené a vyživované dieťa, a to mesačne u zamestnávateľa alebo ročne v daňovom priznaní. Do 18 rokov je daňový bonus maximálne do výšky 140 eur mesačne na jedno dieťa v závislosti od výšky vášho príjmu.
 • Rodičovský príspevok: Rodič si ho môže uplatniť hneď po narodení dieťaťa, ak nemá nárok na materské. Vypláca sa do troch rokov veku dieťaťa (prípadne do šiestich rokov, ak má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav). Príspevok je od 1. 8. 2023 vo výške 345,20 eur, ak rodič nepoberal materské, a vo výške 473,30 eur, ak na dieťa, na ktoré žiada rodičovský príspevok, poberal aj materské. Žiadosť podávate na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta vášho trvalého pobytu alebo prechodného pobytu (týka sa len cudzincov).
 • Príspevok na viac súčasne narodených detí: Je to dávka, ktorou štát prispieva raz za rok na zvýšené výdavky súvisiace so starostlivosťou o trojčatá, štvorčatá, prípadne viacerčatá. Príspevok sa týka aj rodičov, ktorým sa narodia opakovane dvojčatá v priebehu dvoch rokov. Poskytuje sa v sume 110,36 eur. Žiadosť spolu s prílohami sa predkladá na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa trvalého bydliska žiadateľa.
 • Otcovská dovolenka: Otec môže využiť 2 týždne otcovskej dovolenky v období šiestich týždňov po narodení dieťaťa. Podmienkou je, aby získal minimálne 270 dní nemocenského poistenia v posledných dvoch rokoch pred uplatnením nároku. O „otcovské“ požiadate vyplnením Žiadosti iného poistenca o materské a jej zaslaním do pobočky Sociálnej poisťovne.

Nahlásenie nového člena domácnosti

Ak bývate v bytovom dome, príchod ďalšieho obyvateľa bytu by ste mali nahlásiť správcovi – upraví počet osôb v domácnosti a platby do spoločného fondu. Zároveň nezabudnite nahlásiť nového člena domácnosti aj mestu či obci kvôli poplatku za odvoz smetí.

Pas alebo občiansky preukaz majú pre deti do 6 rokov platnosť 2 roky.

Cestovný doklad pre bábätko

Ak potrebujete vycestovať, už aj dieťa musí mať vlastný cestovný pas. Pre bábätko môžete dokonca už aj bezprostredne po pôrode vybaviť občiansky preukaz, ktorý sa dá použiť pri cestovaní v rámci Európskej únie a tiež do ďalších štátov, ktoré ho ako cestovný doklad uznávajú.

Žiadosť o vydanie cestovného pasu, ako aj o vydanie občianskeho preukazu pre dieťa predkladá rodič dieťaťa a priloží k nej originál rodného listu dieťaťa a svoj občiansky preukaz alebo cestovný pas.

Výhodou občianskeho preukazu pre deti je, že je lacnejší ako cestovný pas. Obidva doklady majú pre deti do 6 rokov platnosť 2 roky. Žiadosť musíte podať osobne s dieťaťom na polícii alebo na klientskom centre Ministerstva vnútra SR.

 

Článok vznikol v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

Váš názor nás zaujíma

Pomôžte nám robiť Životné momenty ešte kvalitnejšie

* Označené polia sú povinné
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/zivotne-momenty/co-vybavit-po-porode/