1. Životné momenty
 2. /
 3. Život a rodina
 4. /
 5. Štúdium
 6. /
 7. Digitálna gramotnosť: Tipy, ako sa nestratiť v digitálnom svete
Publikovaný 11.01.2022

Digitálna gramotnosť: Tipy, ako sa nestratiť v digitálnom svete

Cítite sa digitálne gramotní? V tejto chvíli ste pravdepodobne vo výhode, ale o pár rokov sa vás na to už nikto pýtať nebude. Digitálna gramotnosť sa stane samozrejmosťou.

Digitálna gramotnosť: Tipy, ako sa nestratiť v digitálnom svete

V článku sa dozviete:

 1. Aké sú kategórie digitálnej gramotnosti?
 2. Pre koho je digitálna gramotnosť dôležitá?
 3. Ako sa digitálne vzdelávať?

Kým v minulosti vedeli čítať a písať len intelektuáli, dnes je to už  na Slovensku skoro taká samozrejmosť ako to, že si viete kľučkou otvoriť dvere. Písmenká sa učia deti v prvom ročníku a niektoré ich už ovládajú dávno predtým. Ani na pohovore už nedostanete otázku, či viete čítať a písať.

Čo sa vás ale na pohovore spýtať môžu, je to, ako ste schopní existovať v dnešnej digitálnej dobe. Aké máte zručnosti a spôsobilosti na to, aby ste boli schopní účelne a bezpečne využívať digitálne technológie?

Problém zamestnať sa môžete mať už aj vtedy, ak neovládate prácu s textovými súbormi. Nájdu sa síce zamestnávatelia, ktorí vás do toho trpezlivo zaučia, ale o pár rokov to tak už byť nemusí. V súčasnosti sa na Slovensku považuje za digitálne gramotných približne 59 % ľudí, a je len otázkou času, kedy sa toto číslo priblíži k stovke.

Digitálna gramotnosť sa však netýka len zručností, ktoré môžete využiť v škole či v zamestnaní. Ako hovorí Ludo Cibulka, Innovation Development Manager Tatra banky:

„Rovnako ako napredujú pozitívne stránky digitálnych technológií, množia sa aj rôzne útoky a podvodné správanie v online priestore. Nielen mladí ľudia, ktorí už digitálne technológie prirodzene využívajú, ale aj staršia generácia, ktorá sa vplyvom aktuálnej situácie oveľa viac presúva do digitálnych kanálov, potrebujú poznať výhody, ale aj riziká digitálneho sveta.“

Aj keď digitálna gramotnosť môže znieť na prvý pohľad hrozivo, práca s technológiami je jednoduchšia, než si myslíte. Zabudnite na alibizmus vo forme argumentov, že vy počítačom nerozumiete a ani na to nemáte dôvod. Radšej dobehnite zameškané a chyťte technológie do vlastných rúk. Radi vám s tým pomôžeme.

placeholder

Kategórie digitálnej gramotnosti

Viete, ako na tom ste s digitálnou gramotnosťou? Kiežby bolo jej definovanie také jednoduché ako rozdelenie na čítanie a písanie. Bohužiaľ, nie je. Kategórií digitálnej gramotnosti je niekoľko a v každej z nich môžete mať medzery. Ak však rozumiete princípom, každá ďalšia zručnosť pre vás bude jednoduchšia.

V súčasnosti nenájdeme jedno univerzálne delenie digitálnej gramotnosti, pretože každá inštitúcia si kategórie definuje podľa vlastných potrieb. My sme rozdelenie, ktoré uvádzame nižšie, prevzali z výskumu o digitálnej gramotnosti na Slovensku od Inštitútu pre verejné otázky.

1. Práca s hardvérom 

Sem patrí schopnosť pracovať so stolovým počítačom, s notebookom, telefónom a tabletom. Mali by ste byť schopní použiť skener a tlačiareň. Viete, ako si zálohovať dáta alebo stiahnuť a nainštalovať nový program. Na novom mieste sa dokážete pripojiť k wifi sieti a rozumiete tomu, ako sa prenášajú a kopírujú súbory.

2. Práca so softvérom

Základnú zručnosť so softvérom, ktorú by ste mali ovládať, ale ktorú si stále zároveň mnohí uvádzajú do životopisu, je práca s textovými dokumentmi a tabuľkami (typicky s Wordom a Excelom). 

Ďalšie softvéry, ktorým by ste mali ako digitálne gramotní ľudia rozumieť, sú softvéry na grafiku, multimédiá, programy na databáze. Ideálne by ste mali mať základnú schopnosť programovať a tvoriť webové stránky.

Do tejto kategórie patrí aj to, že viete používať internetový prehliadač a viete si softvér (aplikáciu) stiahnuť a nainštalovať.

placeholder

3. Práca s informáciami a službami

Na internete si viete vyhľadať potrebné informácie a dokážete sa zaregistrovať k online službe. Používate internet banking a nakupujete v e-shopoch. Dokážete vyplniť a odoslať online tlačivo a takisto si stiahnuť súbor z internetu a nahrať ho na internet.

4. Schopnosť komunikovať v digitálnom prostredí

Rozumiete e-mailom a viete ich používať. Využívate chatovacie správy, viete posielať esemesky, pripojiť sa a komunikovať cez videohovor. Viete, ako fungujú diskusné fóra a sociálne siete, ako na ne prispievať a ako komentovať cudzie príspevky.

5. Bezpečnosť

Na internete sa správate bezpečne. Dokážete si chrániť svoje súkromie, dáta a zariadenia. Rozumiete tomu, ako si bezpečne nastaviť heslá a ako ich uchovávať. Rozumiete pojmom ako phishing a dávate si pozor na podvodné stránky a na to, aby ste s nikým na internete nezdieľali súkromné či citlivé údaje.

Pre koho je digitálna gramotnosť dôležitá?

Pre všetky pohlavia, povolania aj vekové kategórie. Digitálne gramotní by mali byť všetci tí, ktorí chcú plnohodnotne fungovať v 21. storočí.

Aj keď mnohí z vás už ovládajú základnú prácu s počítačom aj softvérom (viac ako 80 %), nie každý vie programovať (41 %) alebo si správne zálohovať dáta či nastaviť súkromie.

Výskumy zároveň uvádzajú, že nižšiu digitálnu gramotnosť majú seniori, nezamestnaní a ľudia s nízkym vzdelaním či nízkymi príjmami.

placeholder

Preto by sme v spoločnosti mali klásť špeciálny dôraz na zvyšovanie digitálnej gramotnosti konkrétnych skupín:

 1. Študenti. Nová generácia, ktorá sa s technológiami už narodila a ktorú technologický pokrok už neobíde.

 2. Učitelia a učiteľky. Tí, ktorí vzdelávajú a vychovávajú novú generáciu.

 3. Ľudia s nižším príjmom a vzdelaním. Sú to všetci tí, ktorí majú sťažený alebo žiaden prístup k technológiám. Medzi nimi a tými, ktorí prístup k informačným a komunikačným technológiám majú, existuje digitálna priepasť, ktorú je potrebné časom odstrániť. Integrovať do digitálneho sveta bude potrebné každého človeka bez ohľadu na príjem či vzdelanie.

Odborník Marcel Sedalík zo spoločnosti Addecco Slovakia dodáva:

„Odovzdávanie vedomostí z oblasti digitálnej gramotnosti by malo vychádzať primárne z inštitúcií, akými sú rodina a školstvo. Ak tu tieto vedomostí chýbajú, je potrebné ich doplniť a inštitúcie dovzdelať.

K zisteniu vedomostných absencií sa môžeme dopracovať pomocou priebežných skríningových testov, ktoré by mali organizovať zamestnávatelia (školy) pre svojich zamestnancov. V prípade zistení, že sa v danej škole vyskytujú zamestnanci, u ktorých boli zistené vedomostné nedostatky, je na zvážení zamestnávateľa poskytnúť takýmto zamestnancom školenie určené na odstránenie týchto nedostatkov.“

Ako sa digitálne vzdelávať?

Aj na to sme sa spýtali odborníka Marcela Sedalíka:

„Problematika spojená so vzdelávaním digitálnej gramotnosti je obsiahla a je veľmi náročné správne uchopiť východiskový bod.

Niektorí ľudia majú digitálnu gramotnosť rozsiahlejšiu, pričom iní ju môžu mať až nulovú.

Absenciu vedomostí z oblasti digitálnej gramotnosti možno pochopiť najjednoduchšie z pohľadu veku. Ak by sme sa zamerali na populáciu od tých najmladších, špeciálny dôraz na vzdelávanie by mal smerovať k inštitúciám, ktoré sú úzko späté so vzdelávaním mladej generácie (rodina, škola, krúžky, kurzy...). Dôvod je jednoduchý:

placeholder

Prvou a za mňa primárnou vzdelávacou inštitúciou je rodina. Tá by mala vedieť identifikovať a následne pomáhať v rozvoji znalostí a záujmov každého zo svojich členov.

V prípade, ak rodina nemá dostatok (kapacitu) znalostí z danej oblasti, je na mieste odporučiť člena na sekundárnu inštitúciu. Pod týmito inštitúciami vidím školy (základné, stredné, vysoké) a v rámci nich technické či počítačové predmety. Ďalej to sú mimoškolské inštitúcie ako krúžky (programovacie, sieťarské), kurzy (zamerané na rozširovanie znalostí z konkrétneho smeru IT, ekonómie, marketingu a podobne).

Pod terciárnymi zdrojmi vedomostí chápem online zdroje, ako napríklad Google alebo inú vyhľadávaciu platformu a sociálne siete – LinkedIn, Facebook, Instagram – prostredníctvom ktorých je možné čerpať potrebné informácie.“

Vo všeobecnosti si vašu digitálnu gramotnosť vylepšujete každým dňom v škole alebo v zamestnaní. Avšak nie všetci vykonávajú prácu za počítačom alebo majú prístup k technológiám. To isté platí aj pre študentov, pretože nie každý vlastní počítač alebo navštevuje hodiny informatiky.

Ak sa aj vy ako rodič či učiteľ cítite v niektorej z kategórií digitálnej gramotnosti slabšie ako v iných a uvedomujete si potrebu svoje digitálne zručnosti vylepšiť, máme pre vás krátky návod, ako na to:

 1. Definujte si niekoľko digitálnych zručností, v ktorých pociťujete najväčšie medzery.  

 2. Zoraďte si digitálne zručností od tých, ktoré by ste sa chceli naučiť ako prvé, až po tie, ktoré si chcete nechať na koniec. Nesnažte sa učiť všetko naraz. Nezačínajte ani tým najťažším, aby vás to neodradilo od ďalšieho učenia. Radšej sa najprv zorientujte v tom, ako správne zálohovať dáta, než aby ste sa hneď púšťali do programovania.

 3. Rozhodnite sa, aká forma vzdelávania vám bude najviac vyhovovať. Niekto si radšej pozrie krátke video na Youtube, niekto si radšej prečíta podrobnejšiu knihu a niekomu budú stačiť aj príspevky na Instagrame. 

  K forme vzdelávania sa nám vyjadril aj odborník Ludo Cibulka z Tatra banky: „V súčasnej dobe je výrazným trendom pozeranie náučných videí namiesto čítania textov, keďže video je ľahko pochopiteľné pre každého. Niektorým komplexnejším témam je, samozrejme, potrebné venovať viac času, iné sa dajú vygoogliť doslova za pár minút. Z pohľadu efektívnosti vzdelávania je lepšie pripraviť kratšie a intenzívne vzdelávacie materiály ako dlhé elaboráty, ktorým sa väčšina ľudí nemá čas venovať.

  Zaujímavou formou vzdelávania je aj virtuálna realita, ktorá niekoľkonásobne zrýchľuje proces učenia sa a zároveň sa takto naučená informácia uloží v hlave na oveľa dlhší čas. Stále však platí, že informácie je vhodné čerpať z viacerých zdrojov a obozretne posúdiť ich pravdivosť.“

 4. Začnite sa pýtať vo svojom okolí. Koho z vašich známych či z rodiny považujete za digitálne gramotných a kto by vám mohol ukázať to, čomu nerozumiete? Nie vždy potrebujete návod z internetu, niekedy stačí, že si s vami niekto na hodinu sadne k počítaču.

 5. Ak nepomôže okolie, vyhľadajte zručnosť, ktorú sa chcete naučiť, cez Google. Nespoliehajte sa na jeden zdroj, prejdite si viacero stránok. Len takto nájdete to, čo vám najviac vyhovuje. Môžete sa dostať k rôznym kurzom, školeniam alebo k diskusným fóram či ku knihám.  

 6. Nesnažte sa spraviť všetko naraz. Veľký cieľ si rozkúskujte na niekoľko malých krokov. Stačí pár minút denne na to, aby ste začali hľadať ten správny zdroj alebo vašu novú technologickú znalosť skúšať v praxi.

Váš názor nás zaujíma

Pomôžte nám robiť Životné momenty ešte kvalitnejšie

* Označené polia sú povinné
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/zivotne-momenty/digitalna-gramotnost/