1. Životné momenty
 2. /
 3. Bývanie
 4. /
 5. Čo vás čaká po kúpe nehnuteľnosti
 6. /
 7. Financovanie eko kúrenia: Využite úver a dotáciu na tepelné čerpadlo
Publikovaný 06.03.2024

Financovanie eko kúrenia: Využite úver a dotáciu na tepelné čerpadlo

Prečítajte si náš článok a dozviete sa, ako si vybaviť štátnu dotáciu na tepelné čerpadlo, podmienky projektu Zelená domácnostiam či postup, ako tepelné čerpadlo financovať cez spotrebiteľský úver so zníženou úrokovou sadzbou.

Financovanie eko kúrenia: Využite úver a dotáciu na tepelné čerpadlo

V článku sa dozviete:

 1. Prečo sa oplatí investovať do tepelného čerpadla
 2. Aké sú možnosti financovania tepelného čerpadla
 3. Ako postupovať pri žiadosti o dotáciu na tepelné čerpadlo
 4. Ako si vybaviť výhodnejší úver na financovanie tepelného čerpadla
 5. Čo sa mení v roku 2024 v súvislosti so štátnymi dotáciami na tepelné čerpadlá

Čo je tepelné čerpadlo?

Tepelné čerpadlo je zariadenie, ktoré slúži na výrobu tepla a prípravu teplej vody. Niektoré typy ponúkajú aj možnosť chladenia

„Hlavnou funkciou tepelného čerpadla je schopnosť získavať teplo z nízkoteplotných prostredí (ako vzduch, voda alebo zem) a prenášať ho do vyšších teplôt na účely vykurovania alebo ohrevu vody. Princíp činnosti tepelného čerpadla je podobný chladiacej jednotke klimatizačného systému, ale s opačným cieľom,“ vysvetľuje zjednodušene princíp jeho fungovania Ing. Marián Kováč, servisno-technický manažér zo spoločnosti Immergas

Prečo do tepelného čerpadla investovať?

Dôvodov je viacero. Hlavným plusom tepelného čerpadla sú nízke prevádzkové náklady. Tepelné čerpadlá získavajú väčšinu energie z nevyčerpateľných zdrojov z okolitého prostredia, ktoré sú zadarmo, a len približne štvrtinu z elektrickej siete.

„V porovnaní napríklad s plynovým kotlom dokáže tepelné čerpadlo usporiť približne 20 až 30 % nákladov. Mieru úspory však nie je možné zovšeobecniť, závisí aj od miestnych pomerov a mnohých premenných, ktoré treba zobrať do úvahy,“ hovorí Ing. Marián Kováč. 

Tepelné čerpadlá patria nielen medzi najúspornejšie zariadenia na vykurovanie, ale zároveň aj medzi najekologickejšie. Výhodou je aj spoľahlivá a komfortná prevádzka, ktorá si nevyžaduje takmer žiadne úsilie. 

„V dôsledku klimatických zmien Európska únia presadzuje nízkoemisné zdroje tepla, či už štátnymi dotáciami, alebo v budúcnosti aj rôznymi nástrojmi ako emisné poplatky, environmentálne miestne dane, ktoré budú iné zdroje tepla znevýhodňovať,“ dopĺňa Ing. Marián Kováč.

placeholder

Aké typy tepelných čerpadiel existujú?

„Rozlišujeme viacero druhov tepelných čerpadiel podľa toho, odkiaľ získavajú nízkopotenciálne teplo. Medzi najbežnejšie typy patria vzduch – voda, voda – voda alebo pôda – voda. Každý typ má svoje výhody a nevýhody a vhodný výber závisí od vašej lokality a potrieb,“ vymenúva Kováč. 

 • Tepelné čerpadlá vzduch – voda: Tieto čerpadlá získavajú teplo z vonkajšieho vzduchu a využívajú ho na ohrev vody vo vykurovacom systéme.

 • Tepelné čerpadlá voda – voda: Využívajú teplotu podzemnej alebo povrchovej vody na získavanie tepla a jeho prenos do domácnosti.

 • Tepelné čerpadlá zem – voda: Tieto čerpadlá získavajú teplo z pôdy pomocou zemného kolektora alebo geotermálnej sondy a prenášajú ho do vody, ktorá sa používa na vykurovanie.

 • Hybridné tepelné čerpadlá: Kombinujú viacero zdrojov tepla, napríklad vzduch a slnečnú energiu, aby boli flexibilnejšie a efektívnejšie.

„Na Slovensku sú najrozšírenejšie tepelné čerpadlá vzduch – voda, pretože z hľadiska investičných nákladov a návratnosti majú najväčší zmysel. Obzvlášť sú tieto typy vhodné v miernejších klimatických podmienkach s vyššími priemernými ročnými teplotami,“ vysvetľuje Kováč. 

placeholder

Od čoho závisí cena tepelného čerpadla?

Cena tepelného čerpadla závisí od viacerých premenných. Hlavné faktory, ktoré ovplyvňujú cenu tepelného čerpadla, sú:

 • Typ tepelného čerpadla: Čerpadlá typu vzduch – voda sú obvykle lacnejšie než pôda – voda alebo voda – voda, ktoré z princípu ich fungovania vyžadujú väčšie stavebné úpravy pri inštalácii (napríklad vybudovanie kolektorov alebo vrtov na získavanie geotermálnej energie).

 • Výkon a veľkosť: Výkon čerpadla, meraný v kilowattoch (kW), ovplyvňuje jeho schopnosť vykurovať a ohrievať vodu. Čím väčšie a výkonnejšie je tepelné čerpadlo, tým je obvykle drahšie.

 • Kvalita a značka: Renomované značky a kvalitné výrobky majú vyššiu cenu, ale zároveň môžu byť spoľahlivejšie a mať dlhšiu životnosť. Odborníci neodporúčajú napríklad niektoré lacné čínske modely dostupné aj na našom trhu.

 • Nadštandardné funkcie: Drahšie tepelné čerpadlá ponúkajú okrem vyššieho výkonu napríklad možnosť chladenia či nižšiu hlučnosť.

 • Servis a záruka: Kvalita poskytovaného servisu a dĺžka záruky môžu ovplyvniť celkové náklady na čerpadlo.

Pri najrozšírenejšom type tepelného čerpadla (typ vzduch – voda) sa cena pohybuje pri lacnejšej triede okolo sumy 6 000 eurpri vyššej triede od 10 000 eur.

Ako tepelné čerpadlo financovať

Chcete si zaobstarať tepelné čerpadlo, ale momentálne nemáte nasporenú dostatočnú sumu? 

Pomôcť si môžete aj:

 1. Spotrebiteľským úverom od banky: Ak ho použijete na nákup ekologickej technológie, banka vám vie ponúknuť výhodnejšie podmienky, napríklad znížiť úrokovú sadzbu.

 2. Štátnou dotáciou do výšky až 4 370 eur.

So zvýhodneným úverom najskôr zariadenie zaplatíte a potom požiadate o spätné preplatenie výdavkov cez dotáciu. 

Pozrime sa teraz podrobnejšie na to, ako využiť na financovanie tepelného čerpadla bezúčelový úver od Tatra banky v kombinácii so štátnou dotáciou na tepelné čerpadlo z projektu Zelená domácnostiam. 

placeholder

1. Požiadajte si o zvýhodnený Úver pre modrú planétuTB

Kúpu tepelného čerpadla môžete financovať pomocou Úveru pre modrú planétuTB. Ide o bezúčelový úver, na ktorom vám Tatra banka zníži úrokovú sadzbu až na 5,99 % p. a. 

Na úver vám prispeje, ak preukážete, že načerpané úverové prostriedky ste použili na financovanie produktov alebo projektov, ktoré majú pozitívny vplyv na životné prostredie. Okrem tepelného čerpadla to môžu byť aj iné zariadenia na využívanie obnoviteľných zdrojov energie, napríklad solárne kolektory, fotovoltika či elektromobily, elektrobicykle a elektrokolobežky. 

Kúpu tepelného čerpadla môžete financovať pomocou Úveru pre modrú planétuTB, na ktorom vám Tatra banka zníži úrokovú sadzbu až na 5,99 % p. a.

Ako to funguje?

 • Požiadate o Bezúčelový úverTB. Môžete tak urobiť online cez webovú stránku, cez mobilnú aplikáciu Tatra banka, telefonicky cez DIALOG Live *1100 alebo osobne v ktorejkoľvek pobočke. Na podanie vám postačí občiansky preukaz.

 • Načerpáte prostriedky z úveru a zafinancujete nimi kúpu tepelného čerpadla či iného vhodného ekologického produktu (do 100 % výšky úveru).

 • Zašlete banke dokumenty preukazujúce kúpu udržateľného produktu najneskôr do 6 mesiacov od poskytnutia úveru na e-mailovú adresu: uverpremodruplanetu@tatrabanka.sk. Do e-mailu nezabudnite uviesť svoje menočíslo bezúčelového úveru.

 • Benefity vám budú uplatnené do 10 dní od prijatia požadovaných dokumentov.

Príklad:

Jozef je majiteľom väčšieho rodinného domu a na základe konzultácie so zhotoviteľom sa rozhodol pre kúpu tepelného čerpadla s vykurovacím a chladiacim výkonom 10 kW a akumulačným 180-litrovým zásobníkom TÚV v hodnote 10 000 eur. 

Jozef plánuje financovať kúpu tepelného čerpadla prostredníctvom Úveru pre modrú planétuTB od Tatra banky. 

Jozef splnil všetky podmienky na získanie bezúčelového úveru a uplatnenie benefitov #premodruplanetu. Bude mu tak vrátený zaplatený poplatok za úver vo výške 200 eur a úroková sadzba znížená na 5,99 % p. a. 

Pri výške úveru 10-tisíc eur a splatnosti na 8 rokov tak bude Jozefova mesačná splátka úveru predstavovať 131,77 eur (pričom posledná splátka úveru bude vo výške 61,95 eur). 

Reprezentatívny príklad výpočtu RPMN 

 

2. Využite k úveru štátnu dotáciu na tepelné čerpadlá

Po zafinancovaní tepelného čerpadla pôžičkou následne viete so štátnou dotáciou získať časť prostriedkov späť.

Využiť na to môžete národný projekt Zelená domácnostiam, ktorý domácnostiam poskytuje štátnu dotáciu na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. 

V prípade tepelných čerpadiel je výška dotácie 380 eur na každý 1 kW výkonu. Podporovaný výkon je maximálne do 10 kW. Najviac to teda môže byť 3 800 eur na jedno tepelné čerpadlo.

Ak si zariadenie necháte nainštalovať v oblasti riadenia kvality ovzdušia alebo vaša domácnosť prestane využívať tuhé palivá (napríklad kotol na uhlie alebo kotol na biomasu), viete si uplatniť ešte 15 % zvýhodnenie. V takom prípade sa dotácia na tepelné čerpadlo môže vyšplhať až na sumu 4 370 eur.   

Platí podmienka, že poukážka môže pokryť maximálne 50 % z nákladov na kúpu a inštaláciu zariadenia. 

„Z našej skúsenosti slovenskí zákazníci najviac investujú do tepelných čerpadiel s výkonom od 6 do 12 kW. Návratnosť pri týchto zariadeniach predstavuje približne 5 až 10 rokov, no závisí od viacerých faktorov a premenných,“ vysvetľuje Kováč. 

placeholder

Aký je postup pri riešení dotácie na tepelné čerpadlo?

 • Najskôr si preštudujte, či spĺňate všetky podmienky dotácie na tepelné čerpadlooslovte vhodného zhotoviteľa, ktorý vám zariadenie dodá. Pozor! Zhotoviteľ musí mať s energetickou agentúrou uzatvorenú zmluvu o spolupráci a musí mať osvedčenie vydané podľa zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie. 

  Zoznam vhodných zhotoviteľov by mal byť v blízkej dobe zverejnený na webovej stránke projektu Zelená domácnostiam.

 • Zároveň si preverte, či aj zariadenie, ktoré ste si vybrali, je uznané ako vhodné na dotáciu pre tepelné čerpadlo – či spĺňa požadované technické podmienky a je uvedené v Zozname podporovaných zariadení pre nový projekt Zelená domácnostiam

 • Keď nájdete vhodného zhotoviteľa a máte už aj zariadenie, uzatvorte so zhotoviteľom zmluvu o inštalácii. Zariadenie si môžete nechať nainštalovať už pred podaním žiadosti o poukážku. 

 • Následne sa môžete pustiť do vyplnenia elektronickej žiadosti. Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) odporúča s vypĺňaním žiadosti počkať na spustenie nového informačného systému. Ak napriek tomu chcete žiadosť zaregistrovať v pôvodnom systéme, môžete využiť videonávod k podávaniu žiadosti a manuál pre domácnosti.

 • Po vyplnení formulára žiadosti bude na vašu e-mailovú adresu odoslaná verifikačná správa s odkazom, prostredníctvom ktorého by ste mali do 24 hodín potvrdiť záujem o poukážku. Správa obsahuje aj inštrukcie, ako získať aktivačný kód, ktorý bude potrebné zaslať zhotoviteľovi, aby mohol aktivovať vydanie poukážky.

 • Následne sa vaša žiadosť dostáva do tzv. zásobníka. Odtiaľ ich budú kompetentní úradníci brať a posudzovať. O tom, či dotáciu získate, vás bude informovať SIEA prostredníctvom e-mailu. Zmluvu o pridelení dotácie na tepelné čerpadlo spolu s poukážkou vám doručí poštou.

 • Ak získate poukážku, uplatnite si ju u zhotoviteľa, ktorý do 90 dní požiada SIEA o jej preplatenie. 

 • Agentúra žiadosť o preplatenie posúdi, ak je výsledok pozitívny, preplatí poukážku zhotoviteľovi.

Podmienky dotácií na tepelné čerpadlá: Odpovede na časté otázky

Na záver vám prinášame niekoľko dôležitých informácií, ktoré vám môžu byť pri oboznamovaní sa s podmienkami dotácií na tepelné čerpadlá užitočné. 

Čo zostáva nezmenené pri získavaní dotácií na tepelné čerpadlo?

 • Domácnosť môže žiadosť zaregistrovať kedykoľvek, zhotoviteľ ju aktivuje podľa možností inštalácie.

 • Poukážky budú vydávané automaticky v týždňových intervaloch.

 • Platnosť poukážok je 3 mesiace od vydania.

 • Poukážky sú preplácané zhotoviteľom. 

Čo sa mení v roku 2024?

 • Zariadenie si môžete nechať nainštalovať už pred podaním žiadosti o poukážku. 

 • Novinkou je aj rozšírenie podporovaných zariadení aj o tepelné čerpadlá vzduch – vzduch (ak sú inštalované v nehnuteľnostiach bez teplovodného vykurovacieho systému).

 • O dotáciu na tepelné čerpadlá je možné požiadať už aj pre domácnosti v Bratislavskom samosprávnom kraji.

 • Čaká sa na spustenie nového informačného systému. Nové poukážky na inštaláciu zariadení by mali byť vydávané od 1. štvrťroku 2024.

Čo sa stane so zaregistrovanými žiadosťami, ktoré sú teraz v zásobníku?

 • Domácnostiam, ktoré využili na registráciu žiadosti pôvodný informačný systém a budú mať platné žiadosti, bude doručená výzva, aby aktualizovali svoje údaje a potvrdili, že súhlasia s novými podmienkami podpory. Následne ich žiadosti budú prenesené do nového systému. Platnosť podaných žiadostí je 18 mesiacov. Poradie žiadostí v zásobníku nemá vplyv na vydávanie poukážok.

Čo je (ešte) dobré vedieť?

 • O dotáciu na tepelné čerpadlo môžete požiadať aj pre neskolaudovaný dom, treba však dodať list vlastníctva.

 • Nevyberajte si zariadenie podľa najvyššej výšky dotácie, ale podľa skutočnej požiadavky na potrebu výkonu pre váš rodinný dom.

 • V prípade bezpodielového spoluvlastníctva manželov podpisujú žiadosť o štátnu dotáciu na tepelné čerpadlo obaja manželia. 

Bližšie podmienky dotácie na tepelné čerpadlo nájdete na stránke projektu Zelená domácnostiam. Bezplatné energetické poradenstvo poskytujú aj konzultanti Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry v poradenských centrách v Banskej Bystrici, Trenčíne, Žiline, Košiciach a v Bratislave

Váš názor nás zaujíma

Pomôžte nám robiť Životné momenty ešte kvalitnejšie

* Označené polia sú povinné
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/zivotne-momenty/po-kupe/dotacie-tepelne-cerpadlo/