1. Životné momenty
 2. /
 3. Bývanie
 4. /
 5. Čo vás čaká po kúpe nehnuteľnosti
 6. /
 7. Koncesionárske poplatky: Od júla 2023 sú zrušené, nedoplatky vám však neodpustia
Publikovaný 12.05.2022 / Upravený 21.06.2023

Koncesionárske poplatky: Od júla 2023 sú zrušené, nedoplatky vám však neodpustia

Čo sú koncesionárske poplatky a odkedy ich už nemusíte platiť? Kedy ste povinný uhradiť nedoplatky? Nielen to sa dozviete v našom článku.

Koncesionárske poplatky: Od júla 2023 sú zrušené, nedoplatky vám však neodpustia

V článku sa dozviete:

 1. Zrušenie koncesionárskych poplatkov
 2. Nedoplatky na koncesionárskych poplatkoch
 3. Pokuty a premlčanie
 4. Koho sa týkala povinnosť platiť koncesionárske poplatky?
 5. Oslobodenie od koncesionárskych poplatkov

Koncesionárske poplatky sa zrušili 

Od 1. júla 2023 povinnosť platiť koncesionárske poplatky zanikla.

Koncesionárske poplatky, občas nazývané aj koncesie, sú poplatky za rádio a televíziu. Doteraz z nich bola financovaná činnosť Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS). Po novom by financie mali prichádzať automaticky zo štátneho rozpočtu.  

Dokedy trvala povinnosť platiť koncesionárske poplatky a ako ich zrušiť? 

Výška koncesionárskych poplatkov pre domácnosť bola 4,64 EUR mesačne. Spôsob a periodicita platieb sa dali nastaviť prostredníctvom formulára na stránke RTVS.

Sumu bolo možné uhradiť: 

mesačne = 4,64 EUR,  

štvrťročne = 13,92 EUR,  

ročne = 55,68 EUR.

Povinnosť platiť koncesionárske poplatky máte do 30. júna 2023.  

Ak ste platili mesačne, musíte koncesie uhradiť do posledného dňa príslušného mesiaca. V prípade, že ste si vybrali štvrťročné platby, boli termíny splatnosti 31. januára a 30. apríla 2023. Ak ste zaplatili včas, máte úhradu do 30. júna pokrytú. 

placeholder

Odhlasovať sa z koncesionárskych poplatkov nemusíte, povinnosť zanikne automaticky. Nič nemusíte robiť ani v prípade, že ste platili inkasom. Ak ste však koncesie hradili trvalým príkazom, nezabudnite ho od júla vo vašej banke (prostredníctvom internetbankingu alebo v pobočke) zrušiť. 

Vrátia mi preplatok, ak som uhradil koncesionárske poplatky ročne? 

V prípade, že ste koncesionárske poplatky zaplatili na celý rok vopred, sumu za obdobie, odkedy ich zrušili, vám automaticky vrátia. Stane sa to, keď zákon o zrušení úhrady RTVS nadobudne účinnosť, teda až v 2. polroku roka 2023.  

Nedoplatky na koncesionárskych poplatkoch, pokuty a premlčanie    

V prípade, že ste sa stali úplne novým odberateľom elektriny, bolo nutné prihlásiť sa na platbu koncesií, a to najneskôr do 30 dní. Povinnosť platiť koncesionárske poplatky vám vznikla od prvého dňa nasledujúceho mesiaca, odkedy ste sa prihlásili ako odberateľ elektriny. Ak ste sa napríklad stali odberateľom elektriny 21. apríla, prvú úhradu koncesionárskeho poplatku ste museli uhradiť za máj. 

Výzvy na úhradu neposielal nikto automaticky. Mnohí sa tiež pýtali, ako sa dali koncesionárske poplatky obísť. Odpoveď je, že sa obísť nedali, a to ani tým, že ste sa na úhradu neprihlásili.  

RTVS stále vykonáva pravidelné kontroly a ak zistí, že ste boli vedený v evidencii odberateľov elektriny a zároveň neplatili koncesionárske poplatky, vyúčtuje vám ich spätne. Môže vám aj vystaviť pokutu.  

Upomienku dostanete poštou. Celú dlžnú sumu vrátane poštovného za upomienku ste povinný uhradiť do 30 dní.

placeholder

Ako uhradiť nedoplatky na koncesionárskych poplatkoch? 

Pri úhrade nedoplatku postupujte podľa pokynov v upomienke. Zaplatiť ho môžete platobnou kartou alebo bankovým prevodom.  

Pri bankovom prevode zadávate:  

IBAN: SK86 8180 0000 0070 0033 3333 

Variabilný symbol: pre domácnosti je to variabilný symbol alebo evidenčné číslo SIPO uvedené vo výzve, pre zamestnávateľov 88+IČO 

konštantný symbol: 0558 

BIC (SWIFT): SPSRSKBA 

Ako zistím, či som dlžníkom? 

RTVS žiadny verejný zoznam dlžníkov k dispozícii nemá. Ak zistí, že ste úhradu neplatili, pošle vám upomienku, o ktorej sme písali vyššie. Či ste dlžníkom, si môžete skontrolovať aj prostredníctvom svojho webového účtu (viete si ho vytvoriť) alebo cez kontaktný formulár. RTVS má zvlášť formulár pre zamestnávateľovdomácnosti.  

Neplatičom hrozí pokuta  

Ak dlžnú sumu za koncesionárske poplatky nezaplatíte ani do 30 dní od výzvy, musíte podľa zákona uhradiť aj pokutu. Pre domácnosti je vo výške 17 EUR.  

V prípade zamestnávateľov sa výška pokuta líši podľa počtu zamestnancov: 

3 - 9 33 EUR
10 - 49 66 EUR
50 - 249 100 EUR
250 - 999 133 EUR
1000 a viac 166 EUR

Kedy sú nedoplatky na koncesionárskych poplatkoch premlčané?  

Zákon neruší povinnosť platiť koncesionárske poplatky spätne, preto bude RTVS kontrolovať a posielať upomienky aj po 30. júni 2023.  

Avšak, v prípade, že dostanete výzvu na úhradu nedoplatku za dlhšie časové obdobie, môžete podať námietku dlžníka na premlčanie. Všeobecná premlčacia lehota je tri roky.  

„V praxi to znamená, že ak vám príde upomienka na úhradu dlžnej sumy napríklad za posledných 10 rokov, môžete využiť trojročnú premlčaciu dobu. Vďaka nej ste povinný zaplatiť dlžnú čiastku len za posledné tri roky, ďalších sedem rokov už platiť nemusíte,“ vysvetľuje v bezplatnej online právnej poradni advokátska kancelária Ficek&Partners. 

Všeobecná premlčacia lehota je tri roky.  

Kto mal povinnosť platiť koncesionárske poplatky? 

Podľa zákona č. 340/2012 Z. z. musela koncesie zaplatiť každá domácnosť, ktorá bola zároveň evidovaná ako odberateľ elektriny, a to bez ohľadu na to, či televíziu alebo rádio aj reálne vlastnila a používala.   

Koncesionárske poplatky pre domácnosti 

Poďme sa spoločne pozrieť na všetky potrebné informácie o koncesionárskych poplatkoch pre domácnosti: 

 • Každá domácnosť evidovaná ako odberateľ elektriny bola povinná platiť koncesionárske poplatky.  
 • Povinnosť platila pre vlastníkov nehnuteľností, pre novostavby, ale aj pre tých, ktorí bývajú v prenájme.  
 • Vlastníci viacerých nehnuteľností (záhradná chatka, garáž, chata či iný pozemok), koncesionárske poplatky platili len raz.  
 • Podnájomníci, na ktorých majiteľ bytu alebo domu elektrinu neprepísal, neboli evidovaní ako odberatelia elektriny a koncesionárske poplatky platiť nemuseli.  
 • Koncesionárske poplatky ste museli zaplatiť aj vtedy, ak ste rozhlas a televíziu nepoužívali, a dokonca aj vtedy, ak ste televízor či rádio nevlastnili.  
 • Mesačná výška koncesionárskych poplatkov bola 4,64 EUR.  
placeholder

Koncesionárske poplatky pre firmy 

Poďme si zhrnúť, čo všetko by ste mali ako zamestnávateľ vedieť o koncesionárskych poplatkoch: 

 • Každý zamestnávateľ, t. j. podnikateľ (najčastejšie živnostník alebo s. r. o.) bol povinný platiť koncesionárske poplatky, ak zamestnával troch a viac zamestnancov.  
   
 • Za zamestnanca sa považoval pracovník, ktorý vo firme pracoval na riadnu pracovnú zmluvu. Započítaval sa aj: 
  • zamestnávateľ, ak mal uzatvorenú pracovnú zmluvu, 
  • žena na materskej/rodičovskej dovolenke, ktorá mala uzatvorenú pracovnú zmluvu. 
  • Nezapočítavali sa zamestnanci na dohodu.  
 • Koncesionárske poplatky firma platila bez ohľadu na to, či vlastnila alebo využívala televíziu a rádio.  

Každý zamestnávateľ bol povinný platiť koncesionárske poplatky, ak zamestnával troch a viac zamestnancov.  

Výška mesačnej platby koncesionárskych poplatkov podľa počtu zamestnancov 

3 - 9 4, 64 EUR 
10 - 49 18, 58 EUR 
50 - 249 79, 66 EUR 
250 - 999 199, 16 EUR 
1000 a viac 464, 71 EUR 

Ak sa vám počas roka zmenil počet zamestnancov a zmena mala vplyv na výšku mesačnej platby, bolo potrebné ju nahlásiť RTVS najneskôr do 30 dní. Všetky zmeny, ale aj prihlásenie či odhlásenie, sa stále dajú spraviť jednoducho online.   

Oslobodenie od koncesionárskych poplatkov 

Poplatky za televíziu a rozhlas mali svoje výnimky. Nárok na oslobodenie, a teda zrušenie úhrady za koncesionárske poplatky, mali tieto osoby: 

 • Dôchodcovia, ktorí poberali starobný, invalidný, vdovský či sirotský dôchodok. Boli oslobodení od koncesionárskych poplatkov, ale len v prípade, že: 
  • nemali pravidelný príjem zo zárobkovej činnosti, 
  • nežili v domácnosti s inou osobou s pravidelným príjmom zo zárobkovej činnosti. 
 • Príjemcovia pomoci v hmotnej núdzi. V prípade, že ste poberali dávku v hmotnej núdzi, nemuseli ste platiť koncesionárske poplatky.  
   
 • ŤZP. Ťažko zdravotne postihnuté osoby, často označované aj skratkou ZŤP. V prípade, že máte zdravotné znevýhodnenie, týkalo sa vás oslobodenie od platby koncesionárskych poplatkov. Platilo to aj v prípade, že ste s touto osobou žili v spoločnej domácnosti. 
placeholder

Oslobodenie od koncesionárskych poplatkov bolo nutné nahlásiť  

V prípade, že ste mali ako dôchodca, ŤZP alebo poberateľ dávok v hmotnej núdzi nárok na zrušenie úhrady koncesionárskych poplatkov, bolo potrebné o tom informovať RTVS a požiadať o odhlásenie z úhrady.  

RTVS zrušenie úhrady nevykonávala automaticky a nebolo možné úhradu jednoducho prestať platiť. Žiadosť o zrušenie koncesionárskych poplatkov sa dalo poslať cez formulár na stránke RTVS.  

Nárok na oslobodenie od koncesionárskych poplatkov ste mali až od nasledujúceho mesiaca od vášho oznámenia. Ak ste RTVS napríklad 6. mája oznámili, že máte nárok na zrušenie poplatkov, od júna ste už poplatky platiť nemuseli. Bolo však ešte nutné uhradiť ich v máji.  

Váš názor nás zaujíma

Pomôžte nám robiť Životné momenty ešte kvalitnejšie

* Označené polia sú povinné
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/zivotne-momenty/po-kupe/koncesionarske-poplatky/