1. Životné momenty
 2. /
 3. Bývanie
 4. /
 5. Čo vás čaká po kúpe nehnuteľnosti
 6. /
 7. Slnečné kolektory: Prečo do nich investovať a ako ich môžete financovať
Publikovaný 28.03.2024

Slnečné kolektory: Prečo do nich investovať a ako ich môžete financovať

Vďaka slnečným kolektorom môže vaše účty za ohrev vody a vykurovanie platiť slnko. Komu a kedy sa však skutočne oplatia? A aký je ich potenciál na Slovensku? Aj o týchto témach sme sa rozprávali s Františkom Baníkom z kúrenárskej spoločnosti Banik a syn.

Slnečné kolektory: Prečo do nich investovať a ako ich môžete financovať

V článku sa dozviete:

 1. Ako fungujú slnečné panely
 2. Aký je rozdiel medzi solárnymi kolektormi a fotovoltikou
 3. Prečo investovať do získavania energie zo slnka
 4. Aký je potenciál využívania slnečného žiarenia na Slovensku
 5. Ako financovať kúpu solárnych kolektorov či fotovoltiky

Ako fungujú slnečné kolektory?

„Slnečný kolektor je zariadenie, ktoré zachytáva slnečné žiarenie a premieňa ho na teplo, ktoré následne využíva na prípravu teplej vody a vykurovanie,“ vysvetľuje František Baník mladší, majiteľ spoločnosti Banik a syn

Slnečné kolektory sú ekologickým spôsobom získavania energie, pretože nevyžadujú spaľovanie fosílnych palív a nevytvárajú emisie skleníkových plynov. 

Slnečné kolektory alebo fotovoltika? V čom je rozdiel?

„Ľudia si to obvykle zamieňajú, ale v skutočnosti ide o úplne iný typ technológie. Základný rozdiel je v tom, že solárne kolektory slúžia na ohrev vody a fotovoltika na výrobu elektrickej energie,“ vysvetľuje Baník.

Fotovoltické panely premenia slnečné žiarenie priamo na elektrickú energiu pomocou fotovoltických článkov. Tieto články obsahujú polovodičové materiály, ktoré generujú elektrický prúd pri vystavení slnečnému žiareniu. 

„V prípade, že sa rozhodujete medzi fotovoltickými panelmi a solárnymi kolektormi, odporúčame vybrať si podľa účelu, na ktorý vám má v domácnosti daná technológia slúžiť. Ak chcete vyrábať teplú vodu, potrebujete solárny termický kolektor, ak chcete vyrábať elektrinu, potrebujete fotovoltiku,“ dopĺňa Baník. 

Slnečné kolektory na ohrev vody a vykurovanie – základné delenie:

„Slnečné kolektory delíme na trubicové a ploché. Ploché termické kolektory sú vo všeobecnosti vhodné skôr na ohrev teplej vody alebo bazéna. Na podporu vykurovania odporúčame trubicové kolektory s vákuovými kolektormi,“ vysvetľuje Baník.

 • Ploché kolektory: Skladajú sa z čiernych absorpčných materiálov, ktoré absorbujú slnečné žiarenie a premenia ho na teplo. Tepelná energia sa potom využíva na ohrev vody alebo iných teplonosných kvapalín v kolektore.

  „Z absorbéra v tvare plochej dosky odoberajú teplo medené rúrky, v ktorých prúdi teplonosná nemrznúca kvapalina – aby nám kolektor v zime nezamrzol. Ohriata kvapalina schádza následne dole do zásobníka teplej vody (alebo akumulačnej nádrže), okolo ktorej je navinutý medený ‚had‘. Horúca kvapalina prejde medeným hadom a prietokom odovzdáva teplo vode v zásobníku, ktorú následne v domácnosti využívame napríklad na sprchovanie,“ dopĺňa Baník.
placeholder
 • Trubicové (vákuové) kolektory: Majú sklenené trubice s vnútorným vákuom, ktoré zabraňuje strate tepla. Slnečné žiarenie prechádza sklenenou plochou, absorbuje sa v trubiciach a ohrieva teplonosnú látku.

  „Trubicový kolektor má v zime lepšiu účinnosť ako plochý kolektor, pretože vákuum v trubici bráni teplu, aby uniklo. V plochom kolektore je iba izolácia, takže tam k istému ochladzovaniu dochádza. Treba však zároveň dodať, že trubicový kolektor je drahší, pretože je náročnejší na výrobu,“ hovorí Baník.

  „Najčastejšie si zákazníci nechávajú inštalovať ploché slnečné kolektory na ohrev teplej úžitkovej vody, pričom štandardná zostava sú dva kolektory s plochou 4 m2 a k nim prislúchajúci 250- či 300-litrový zásobník TÚV,“ dopĺňa Baník.
placeholder

Prečo investovať do slnečných kolektorov?

Investícia do slnečných kolektorov môže byť zaujímavá z niekoľkých dôvodov: 

 • Ochrana životného prostredia: Slnečné kolektory produkujú čistú energiu bez emisií skleníkových plynov a iných znečisťujúcich látok, čím prispievajú k ochrane životného prostredia. Solárne panely vypúšťajú do ovzdušia 20-krát menej oxidu uhličitého než vykurovacie systémy na fosílne palivá. Za celý svoj životný cyklus tak ušetria tony emisií, ktoré by inak unikli do ovzdušia.

 • Úspory na energiách: Počas životného cyklu môže investícia do slnečných kolektorov prinášať úspory na energiách, pretože slnečná energia je zdarma.

 • Minimálna údržba: Slnečné kolektory vyžadujú po nainštalovaní minimálnu údržbu. Prevádzkové náklady sú teda extrémne nízke v porovnaní s existujúcimi technológiami.

 • Nezávislosť od elektrickej siete: Slnečné kolektory môžu poskytnúť nezávislý zdroj energie, čo je užitočné v prípade výpadkov elektrického prúdu alebo v odľahlých oblastiach, kde nie je dostupná elektrická sieť. 

Slnečné kolektory a ich potenciál na Slovensku

Podľa mapy od spoločnosti Solargis, sa dostupná energia slnečného žiarenia na Slovensku pohybuje v rozmedzí od 1100 až 1300 kWh/m2 ročne. To našu krajinu radí medzi krajiny so strednými hodnotami žiarenia. 

Slovensko tak má k dispozícii viac slnečného žiarenia ako Nemecko, Anglicko, Belgicko či Česká republika. Napriek tomu tieto krajiny podporujú využívanie solárnej energie oveľa výraznejšie, ako je to u nás. 

Najvyšší potenciál využívania slnečného žiarenia dosahuje Podunajská nížina a najmenší Orava a Kysuce. Napriek tomu však rozdiel medzi týmito najchladnejšími a najteplejšími regiónmi nie je až taký výrazný, ako by sa mohlo na prvý dojem zdať – predstavuje približne 15 %. 

Dá sa teda povedať, že Slovensko má z hľadiska využitia slnečnej energie pomerne veľký potenciál. 

Autor: SolarGIS © 2011 GeoModel Solar s.r.o., CC BY-SA 3.0 

Slnečné kolektory: Výkon a reálna účinnosť

Účinnosť solárnych termických kolektorov je aktuálne približne 62 %. To znamená, že ak pri jasnej oblohe dopadne na plochu 1 m2 žiarenie s výkonom 1 kW, sme z neho schopní využiť 620 W. Ak teda máme štandardné dva kolektory s plochou 2 m2 (1 x 2 m), dosiahneme s nimi výkon 1,2 kW,“ vysvetľuje Baník. 

Oplatia sa vám slnečné kolektory?

Na trhu je veľké množstvo solárnych systémov v rôznej cene a kvalite. Pri rozhodovaní sa o kúpe a výpočte návratnosti investície by ste mali zvážiť predovšetkým tieto faktory: 

 • Obstarávacie náklady: Počiatočná investícia je pomerne vysoká. Pohybuje sa bežne v rozmedzí od 2 000 do 5 000 eur, prípadne aj viac (v závislosti od počtu a umiestnenia kolektorov, objemu zásobníka, dĺžky pripojovacích potrubí a podobne).

 • Možnosť využiť štátnu dotáciu: Prostredníctvom štátom dotovaného programu Zelená domácnostiam môžete získať príspevok vo výške od 500 až do 4 025 eur.

 • Životnosť solárneho systému: Slnečné kolektory zo štandardných materiálov používaných v súčasnosti majú životnosť pokojne aj vyše 25 rokov.

 • Prevádzkové náklady: Sú minimálne – zahŕňajú iba menenie solárnej kvapaliny raz za 6 až 10 rokov a elektrinu na pohon obehového čerpadla, ktorá vás stojí asi pár jednotiek eur ročne.

 • Výška úspor v porovnaní s inými zdrojmi energie. 
placeholder

„Návratnosť investície do slnečných kolektorov závisí predovšetkým od dvoch vecí: množstva spotrebovanej vody, ktorá je priamo úmerná počtu osôb v domácnosti, a ceny energie, ktorou ohrievame vodu aktuálne. Povedzme, že nás slnečné kolektory stoja 5 000 eur a 1 500 eur získame späť vďaka štátnej dotácii. Ak ročne ušetríme 300 eur na ohreve vody (oproti predošlému spôsobu ohrevu), bod návratnosti našej investície je za 12 rokov,“ vysvetľuje Baník. 

„Zo skúsenosti je hranica, keď začínajú byť solárne kolektory výhodné, pri 4 až 5 členoch v domácnosti, ktorí majú vyššiu spotrebu vody (napríklad rodina s mladými slečnami). Úplne jednoznačne sa solárne kolektory oplatia pri ohreve vonkajších či vnútorných bazénov, najmä ak by ste mali vodu inak ohrievať plynovým či elektrickým kotlom. Zároveň sú určite zaujímavé pre bytové domy, kde je, samozrejme, veľká spotreba vody,“ spresňuje Baník. 

Približné údaje na výpočet plochy slnečných kolektorov na ohrev vody: 

Osoby Kolektor v m2 Zásobník v litroch
2 - 3 3 - 4 200
3 - 4 5 - 6 300
4 - 5 6 - 7 400

Zdroj: SIEA

Ako financovať slnečné kolektory alebo fotovoltiku

Nevýhodou solárnych panelov je ich pomerne vysoká vstupná investícia, ktorá sa však postupne vráti vďaka zníženým nákladom na energie. 

Ani vysoká vstupná investícia však nemusí byť prekážkou. Pomôcť si môžete napríklad:

 1. Štátnou dotáciou: O príspevok na slnečné kolektory aj fotovoltiku môžu požiadať majitelia rodinných domov, ale aj obyvatelia bytov.

 2. Spotrebným úverom od banky: Ak ho použijete na nákup ekologickej technológie, banka vám vie ponúknuť výhodnejšie podmienky, napríklad znížiť úrokovú sadzbu. 

Aká je výška štátnej dotácie? 

Štát vám na kúpu slnečných kolektorov prispeje sumou 500 eur za každý kW inštalovaného výkonu, maximálne však do výšky 2 000 eur. Ak bývate v oblasti riadenia kvality ovzdušia alebo vaša domácnosť prestane využívať tuhé palivá, suma príspevku sa môže zvýšiť o takzvané 15 % zvýhodnenie až na 2 300 eur.

Na fotovoltický panel vám štát prispeje rovnako sumou 500 eur za každý kW inštalovaného výkonu, až do maximálnej výšky 3 500 eur. So zvýhodnením 15 % môžete získať maximálny príspevok až 4 025 eur. 

V prípade bytových domov je výška príspevku na solárne panely či fotovoltiku maximálne 500 eur na každý byt (maximálne 1 kW na byt) alebo 575 eur s 15 % zvýhodnením

Získajte zvýhodnený úver na slnečné kolektory 

Kúpu slnečných kolektorov alebo fotovoltiky môžete financovať aj pomocou Úveru pre modrú planétuTB. Ide o bezúčelový úver, na ktorom vám Tatra banka zníži úrokovú sadzbu

Príklad: 

Jozef je majiteľom rodinného domu a na základe konzultácie so zhotoviteľom sa rozhodol pre kúpu fotovoltiky v sume 5 000 eur a inštalovaným výkonom 3 kW. 

Jozef plánuje financovať kúpu fotovoltiky prostredníctvom Úveru pre modrú planétuTB od Tatra banky. 

Jozef splnil všetky podmienky na získanie bezúčelového úveru a uplatnenie benefitov #premodruplanetu. Úroková sadzba mu tak bude znížená a zároveň mu banka vráti zaplatený poplatok za úver. 

Pri výške úveru 5000 eur, splatnosťou na 8 rokov a s úrokovou sadzbou 5,99 % ročne bude mesačná splátka za úver, ktorú Jozef zaplatí, predstavovať približne 65 eur. 

Vypočítajte si splátku úveru pomocou kalkulačky bezúčelového úveru: 

Reprezentatívny príklad 

Kúpu slnečných kolektorov alebo fotovoltiky môžete financovať aj pomocou Úveru pre modrú planétuTB

Váš názor nás zaujíma

Pomôžte nám robiť Životné momenty ešte kvalitnejšie

* Označené polia sú povinné
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/zivotne-momenty/po-kupe/slnecne-kolektory/