1. Životné momenty
 2. /
 3. Cestovanie
 4. /
 5. Cestovanie a poistenie
 6. /
 7. Cestovné poistenie do zahraničia: Aké sú jeho výhody a kde ho vybavíte?
Publikovaný 17.01.2023

Cestovné poistenie do zahraničia: Aké sú jeho výhody a kde ho vybavíte?

Poistenie do zahraničia vám na cestách môže ušetriť množstvo starostí a najmä financií. Aby to skutočne tak bolo, musíte mať vhodne nastavený produkt. Na trhu je dnes veľa poistení, ktoré sa líšia rôznymi podmienkami či rozsahom krytia. Poradíme vám, ako sa v ponuke cestovných poistení zorientovať a vybrať si to správne.

Cestovné poistenie do zahraničia: Aké sú jeho výhody a kde ho vybavíte?

V článku sa dozviete:

 1. Prečo nestačí mať európsky preukaz poistenca?
 2. Čo všetko môže cestovné poistenie do zahraničia kryť
 3. Aké druhy cestovného poistenia existujú?
 4. Ako si poistenie do zahraničia vybavíte?
 5. Aké najčastejšie chyby ľudia robia pri výbere cestovného poistenia?

Poistenie do zahraničia ochráni pred vysokými nákladmi

Veľa ľudí berie poistenie do zahraničia ako zbytočný výdavok a vôbec si ho pred cestou nevybavia. Spoliehajú sa, že ich zdravie podrží, a veria, že sa nič nestane. Potom ich však na dovolenke rozbolí zub a domov sa vracajú s účtom od lekára vyšším, než zaplatili za celý pobyt. 

Cestovné poistenie som na cestách využila už dvakrát, a to v Thajsku a v susednom Česku. V prvom prípade išlo o nehodu na motorke, po ktorej nás ošetrili v nemocnici a dali nám aj lieky. Stálo nás to 150 eur, čo nám v poisťovni hneď a bez problémov preplatili. Rovnako aj v Prahe, kde som s cestovným poistením absolvovala ošetrenie akútnej bolesti zuba v hodnote približne 50 eur,“ potvrdzuje dôležitosť poistenia pred cestou do zahraničia aj cestovateľka a copywriterka Gabka Koščová. 

Sumy 150 a 50 eur pritom môžu byť zanedbateľné oproti „pálkam“, ktoré by ste zaplatili za prevoz na Slovensko alebo ošetrenie napríklad v Kanade či USA.  

Poistenie do zahraničia ochráni pred vysokými nákladmi

Európsky preukaz poistenca nestačí

Väčšina z nás má v peňaženke európsky preukaz zdravotného poisteniaDnes ho už poisťovne vystavia automaticky spolu s preukazom poistenca. Na to, aby ste ho získali, stačí byť zdravotne poistený (a na Slovensku je to povinné) v niektorej z verejných zdravotných poisťovní – Dôvera, Všeobecná zdravotná poisťovňa, Union zdravotná poisťovňa. 

Európsky preukaz zdravotného poistenia platí vo všetkých krajinách EÚ, vo Švajčiarsku, Lichtenštajnsku, na Islande a v Nórsku. S preukazom máte nárok na neodkladnú zdravotnú starostlivosť v štátnych zariadeniach za tých istých podmienok a za rovnakú cenu ako občania danej krajiny. 

Prvým problémom môže byť, že európsky preukaz zdravotného poistenia nekryje návštevu súkromných zdravotných zariadení. Lenže v niektorých krajinách štátne zariadenia nedosahujú úroveň súkromných, kde by ste sa nechali radšej ošetriť. Dôležitý je aj pomer týchto zariadení. V prípade, že cestujete do krajiny, kde súkromné nemocnice a ambulancie výrazne prevládajú, je veľké riziko ísť bez cestovného poistenia. 

Európsky preukaz zdravotného poistenia takisto automaticky neznamená bezplatnú starostlivosť. Ak domáci poistenci napríklad za ošetrenie zuba platia, zaplatíte tiež. A výdavok vám nikto nepreplatí. V niektorých krajinách EÚ zase pri zdravotnej starostlivosti účtujú spoluúčasť. Často je to aj v sume niekoľko sto eur, ktorej sa nevyhnete ani ako cudzinec. 

Rovnako nekryje ani dodatočné náklady, napríklad prevoz chorého či telesných pozostatkov v prípade smrti. Nevýhodou oproti cestovnému poisteniu je absencia asistenčných služieb. Ak sa niečo stane, budete musieť sami prekonať napríklad jazykovú bariéru a vyriešiť všetky byrokratické záležitosti. 

Európsky preukaz zdravotného poistenia sa tiež vzťahuje len na zdravotné problémy, nerieši a nepokrýva stratu batožiny alebo storno dovolenky. Preukaz by ste si mali na cesty v každom prípade zobrať, odporúčame ho však doplniť vhodným cestovným poistením. 

Európsky preukaz poistenca nestačí

Aké druhy poistenia do zahraničia existujú?

Výhodou väčšiny poistných produktov je, že si ich môžete vyskladať tak, aby presne odrážali vaše potreby. Platí to aj o poistení do zahraničia. Od toho sa odvíja aj výška poistného, ktoré zaplatíte. 

Cestovné poistenie uzavriete na rok i na deň

Jedným z najzákladnejších kritérií, podľa ktorého môžeme poistenie rozdeliť, je dĺžka poistného krytia. Delíme ho na krátkodobé dlhodobé. 

Krátkodobé poistenie do zahraničia oceníte v prípade, že cestujete zriedkavejšie, na letnú dovolenku plus nejaký ten niekoľkodňový výlet, a nepravidelne. Krátkodobé cestovné poistenie sa uzatvára na jednu konkrétnu cestu v presnej dĺžke trvania. Môžete ho uzatvoriť už na jediný deň. Jednoducho zadáte presný dátum a obdobie, počas ktorého budete cestovať. Pozor, krátkodobé cestovné poistenie sa dá uzatvoriť maximálne na 1 rok. 

Dlhodobé cestovné poistenie sa vám oplatí, ak cestujete pravidelne a často, niekoľkokrát do roka. Alebo ak sa v zahraničí zdržiavate dlhšie. Môžete ho uzatvoriť na minimálne 1 rok a viac. Krytý budete na opakované cesty realizované počas platnosti poistenia a za dodržania podmienok o maximálnej dĺžke jednej cesty.

Celoročné poistenie do zahraničia automaticky neznamená, že vás kryje v prípade, ak ostanete v zahraničí po celý rok. Hoci existujú výnimky, často sa podľa podmienok zmluvy musíte po určitom čase vrátiť na Slovensko a následne môžete opäť vycestovať. Ak podmienky nedodržíte, vaše cestovné poistenie nebude platné. 

Poistenie do zahraničia pokryje aj celý svet 

Produkty cestovného poistenia sa delia tiež podľa konkrétnych krajín alebo oblastí, v ktorých budete poistením krytý. V niektorých prípadoch, a to obzvlášť pri krátkodobom cestovnom poistení, si môžete vybrať jednotlivé krajiny alebo krajinu, v ktorej bude cestovné poistenie platné. V rôznych poistných produktoch najčastejšie nájdete oblasti krytia:  

 • Európa, 
 • Európa + Turecko (ako obľúbená dovolenková destinácia), 
 • celý svet, 
 • svet + Spojené štáty a Kanada. 

V Spojených štátoch a v Kanade je zdravotná starostlivosť veľmi drahá, a preto sa určujú samostatne. Celoročná poistka s platnosťou aj v USA a Kanade tak bude jednou z najdrahších. Pred poistením by ste si preto mali veľmi dobre rozmyslieť, koľko a kde cestujete. Najmä v prípade krátkodobého cestovného poistenia sa oplatí krytie výhradne na krajiny, do ktorých sa chystáte. 

Poistenie do zahraničia pokryje aj celý svet

Rolu zohráva aj vek a počet cestujúcich

Produkty cestovného poistenia zvyčajne zohľadňujú aj počet cestujúcich. V prípade, že jednou zmluvou uzatvoríte poistenie do zahraničia pre viac osôb, môžete získať výhodnejšiu cenu. Poisťovne napríklad ponúkajú rodinné zľavy. Hromadne viete poistiť aj celú skupinu –  triedu, športový tím, zamestnancov a podobne. Zamestnávatelia môžu získať aj prenosné cestovné poistenie, ktoré striedavo využije viac osôb na pracovných cestách v zahraničí.

Pri uzatváraní poistky je dôležitý aj vek. Za deti sa často platí nižšie poistné než za dospelých. Závisí od konkrétneho produktu, do akého veku je v poistnej zmluve osoba dieťaťom. Môže to byť do 18, 16, 15, ale aj do 12 rokov. Výhodnejšie môžete získať i študentské poistenie do zahraničia. No kým deti a študenti zaplatia menej, v prípade seniorov býva poistné vyššie, prípadne môžu mať dokonca problém cestovné poistenie získať. Vekovú hranicu osôb, ktorých sa to týka, si opäť určujú tvorcovia poistných produktov individuálne. 

Za rizikové povolania a športy si priplatíte 

Pri výbere poistenia na cesty do zahraničia by ste mali zobrať do úvahy aj účel vášho vycestovania. V prípade, že budete vykonávať činnosť, ktorú nemáte poistenú, a zraníte sa pri nej, náklady vám poisťovňa nepreplatí. Napríklad uzatvoríte bežné poistenie na dovolenku do zahraničia bez krytia adrenalínových športov, vyberiete sa liezť, spadnete zo skaly a kompletne sa dolámete. Účet bude zrejme astronomický, najmä v krajinách, kde je zdravotná starostlivosť drahá, no uzatvorená poistka bude nanič. 

Medzi rizikové športy obyčajne patrí potápanie, horolezectvo, skialpinizmus či paragliding. Ich zoznam sa zvykne od poisťovne k poisťovni líšiť. V mnohých prípadoch patrí napríklad rekreačné potápanie medzi bežné, nie rizikové aktivity. Ďalšie poisťovne zase majú balíčky, v rámci ktorých poistenie do hôr v zahraničí kryje aj tieto aktivity na Slovensku. Za poistenie športov či činností, kde je riziko úrazu alebo usmrtenia vyššie, taktiež zaplatíte vyššie poistné. Najlepšie je preto informovať sa v konkrétnej poisťovni, kde vám povedia, či daný šport poisťujú a za akých podmienok. 

Klasické cestovné poistenie vám nestačí ani v prípade, že sa do zahraničia vyberiete pracovať. Aj v tejto oblasti sa podmienky poisťovní líšia. Niektoré inštitúcie ponúkajú špeciálne pracovné poistenie do zahraničia, v iných si môžete zvoliť štandardný produkt s pripoistením konkrétnej činnosti. Rátajte s tým, že najmä v prípade rizikových povolaní budú náklady vyššie. Takisto platí, že niektoré práce nie je možné poistiť vôbec. 

Asistenčné služby sú nenahraditeľnou súčasťou cestovného poistenia.

Cestovné poistenie pokrýva viac zdravotné náklady

Poistenie liečebných nákladov v prípade úrazu alebo ochorenia je základnou súčasťou balíka cestovného poistenia. Na rozdiel od európskeho preukazu zdravotného poistenia, ktoré v prvom rade slúži na úhradu liečebných nákladov, vás cestovné poistenie do zahraničia kryje i v prípade trvalých následkov. Krytý ste aj v prípade úmrtia pri úraze, keď vyplatia poistku vašim najbližším pozostalým. Poistenie do zahraničia však zahŕňa okrem úrazového poistenia i množstvo ďalších služieb a krytí, ktoré sú buď súčasťou základného balíka, alebo si ich môžete priplatiť extra.

Aké služby ešte zahŕňajú balíky poistenia do zahraničia? 

Asistenčné služby

Asistenčné služby sú nenahraditeľnou súčasťou cestovného poistenia. Profesionálna pomoc pri problémoch a nečakaných udalostiach v zahraničí je na nezaplatenie. Vo všeobecnosti dostanete k cestovnému poisteniu do zahraničia konkrétne telefónne číslo, na ktoré v prípade problémov zavoláte. Na linke upresníte všetky detaily – číslo poistky a miesto, kde sa nachádzate, a profesionálna asistenčná služba vám poskytne potrebné inštrukcie, ako problém vyriešiť. Počas jeho riešenia vám tiež ostane nápomocná.

Poistenie batožiny

Obľúbenou súčasťou cestovného poistenia je tiež poistenie batožiny. Na cestách môže dôjsť k jej meškaniu, strate, poškodeniu alebo krádeži. Poistenie kryje aj prípady lúpeže či vlámania. Váš majetok na cestách chráni do určitého cenového limitu, ktorý sa od balíka k balíku služieb líši. Preto je dôležité, aby ste si dôkladne prečítali podmienky a uistili sa, čo konkrétne a do akej sumy vaše cestovné poistenie kryje. A ak si na dovolenku beriete cennejšie a drahšie veci, môžete si za zvýšenie limitu priplatiť. 

Poistenie cestovania lietadlom

Kryje výdavky, ktoré vám vzniknú v súvislosti s leteckou dopravou. Využijete ho napríklad v prípadoch, keď je let zrušený, alebo veľmi mešká a vy kvôli tomu budete mať nevyužité ubytovanie. Bude vás kryť i v prípade, že vám letecká spoločnosť zruší let, poskytne vám náhradu alebo odškodné, ale zmeškáte kvôli tomu ďalší let od inej leteckej spoločnosti, ktorá vám už náhradu neposkytne. 

Poistenie storno poplatkov či nevyužitia služieb 

Vždy je tu možnosť, že na cestu z rôznych dôvodov neodídete. V tomto prípade môžete prísť o peniaze, ktoré ste už zaplatili za letenky či cestovné lístky, ubytovanie alebo celý zájazd. Aj krytie týchto nákladov cestovné poistenie zahŕňa. Mali by ste si však podrobne overiť, na aké dôvody zrušenia cesty sa poistenie vzťahuje. Ide napríklad o chorobu, úraz alebo smrť blízkeho, či spolucestujúceho, ale aj stratu cestovných dokladov. V každom balíku služieb bývajú určené trochu inak a závisia od dohodnutých podmienok v zmluve. 

Iné služby a krytia

Medzi služby v balíčkoch cestovného poistenia patrí i krytie poistných udalostí súvisiacich s ochorením covid-19. Vďaka pripoisteniu vám tak preplatia liečebné náklady v súvislosti s ochorením, náklady na karanténu či oneskorený návrat pre karanténu. 

Pripoistiť si môžete tiež náklady, ktoré vzniknú nepojazdnosťou vášho vozidla. S ním vám preplatia výdavky napríklad na ubytovanie, odtiahnutie či opravu, ak vozidlo nemôžete používať pre nehodu, poruchu alebo krádež. Pozor, nemýľte si to s poistením auta do zahraničia. Pripoistenie nepojazdnosti sa nevzťahuje na škody spôsobené pri riadení motorového vozidla. O to by sa malo postarať kvalitné havarijné poistenie. 

Cestovné poistenie v základnom či niekedy v rozšírenom balíku kryje náklady na právnu pomoc v zahraničí. Napríklad to môže byť v prípade straty dokladov, alebo ak spôsobíte škodu či zranenie inej osobe. 

Takisto býva jeho súčasťou poistenie zodpovednosti za škodu. Kryje náklady na udalosti, pri ktorých neúmyselne spôsobíte ujmu na zdraví či majetku niekoho ďalšieho. V prípade, že poistenie zodpovednosti za škodu uzavriete a poisťovňa uzná nárok poškodeného za opodstatnený, škodu mu preplatí. Poisťovňa musí prešetriť každú poistnú udalosť, sami nemusíte nič dokazovať. Týmto spôsobom i vás chráni pred neopodstatneným obvinením, že ste spôsobili škodu.

Kde a ako uzavrieť cestovné poistenie do zahraničia?

Uzavrieť poistenie pred cestou do zahraničia nikdy nebolo jednoduchšie. V súčasnosti ho poskytujú najrôznejšie inštitúcie a za najrôznejších podmienok. Bežne ho majú v portfóliu produktov poisťovne. Poistenie do zahraničia už tiež ponúkajú aj mnohé banky. Zvyčajne však ide o produkt od poisťovacej spoločnosti ušitý banke na mieru. V bankách sa dá cestovné poistenie zvoliť ako samostatný produkt, ale aj ako doplnková služba k bežnému účtu či ku kreditnej karte. Takto môžete získať i rôzne bonusy, akým je napríklad poistenie do slovenských hôr k celoročnému cestovnému poisteniu. 

Poistenie do zahraničia sa dá uzavrieť aj u poskytovateľa v zahraničí. To sa však môže spájať s rôznymi nevýhodami, medzi ktoré patrí rečová bariéra. Tá môže vyústiť v nevýhodnejšie podmienky alebo k problémom pre ich neznalosť. Ak totiž jazyku dobre nerozumiete, nedokážete sa do detailov zoznámiť so zmluvou a podmienkami poistenia. 

Kde a ako uzavrieť cestovné poistenie do zahraničia?

Cestovné poistenie vám odporúčame vybaviť si ešte na Slovensku. Vo väčšine prípadov je to základná podmienka uzatvorenia zmluvy. Vďaka tomu tiež budete mať dostatok času vybrať si z bohatej ponuky poskytovateľov a ich produktov. 

U konkrétneho poskytovateľa, ktorého ste si zvolili, už potom zistíte, ako poistnú zmluvu uzavrieť. Vo väčšine prípadov už do pobočky chodiť nemusíte. Poistenie do zahraničia sa dnes dá uzatvoriť online, v niektorých prípadoch dokonca i cez sms. Využiť na to môžete aj praktickú aplikáciu. Bez problémov a jednoducho ho uzavriete napríklad v mobilnej aplikácii Tatra banky. Využiť môžete i kontaktné centrum DIALOG Live

Vyhnite sa najčastejším chybám pri cestovnom poistením

Stala sa vám v zahraničí poistná udalosť a náklady vám nepreplatili alebo vám ich nevrátili v celej sume? Možno ste urobili chybu pri výbere poistenia, či porušili podmienky zmluvy. 

Nedostatočná výška krytia 

Výška krytia je vo väčšine prípadov pomerne vysoká, skontrolujte si však, či stačí na zdravotné náklady v danej krajine. Takisto by mala dostatočne pokryť ďalšie veci, ktoré máte poistené. Aby sa vám nestalo, že napríklad suma poistného plnenia pre stratu batožiny nepokrýva ani hodnotu vášho prázdneho kufra. 

Len základný alebo nedostatočný výber rozsahu krytia

Ak zvolíte len základné krytie, máte výrazne obmedzené možnosti, kedy v prípade potreby príde pomoc a finančné vyrovnanie. Klienti, ktorí dovolenky plánujú cez cestovné kancelárie, ale i tí, ktorí si sami rezervujú ubytovanie, letenky, cestovné lístky, napríklad často nemajú dojednané poistenie storna. 

Veľakrát tiež chýba krytie rizikových športov. Napríklad sa chystáte na dovolenke vyskúšať windsurfing, lenže poistenie tejto aktivity nemusí byť zahrnuté v štandardnom balíku a vyžaduje si pripoistenie na vyšší balík. Pobyt v horách tiež často nie je automatickou súčasťou, hoci si to viacerí myslia. Vždy si preto overte, že máte poistené všetky športové činnosti, ktoré budete vykonávať. Takisto zaváži, či ide o rekreačné vykonávanie športovej činnosti alebo o účasť na pretekoch a organizovaných športových podujatiach. 

Ak cestujete do zahraničia služobne alebo pracovne, tiež si skontrolujte, či je charakter služobnej alebo pracovnej cesty krytý vaším poistením. 

Nekontaktovanie asistenčnej služby hneď pri vzniku škodovej udalosti

Klienti si často myslia, že vyriešia situáciu na vlastnú päsť, a následne dodatočne žiadajú poisťovňu o plnenie. Je dôležité pri každej poistnej udalosti kontaktovať asistenčnú službu, ktorá vám ponúkne riešenie v súlade s poistnými podmienkami. Napríklad, keď vás rozbolí zub, zavoláte asistenčnú službu, ktorá vás nasmeruje k autorizovanému zubárovi. Tento postup od vás poisťovňa, samozrejme, nebude vyžadovať, ak ste utrpeli život ohrozujúci úraz, prípadne ste v bezvedomí a ste na cestách sám, teda za vás nemá kto zavolať. 

Neznalosť podmienok poistenia a výluk z poistenia

Každá poistná zmluva, aj tá, ktorá sa týka cestovného poistenia, má definované práva a povinnosti poisteného. Podmienky vašej poistnej zmluvy by ste mali dôkladne poznať a uistiť sa, že ich nejakým spôsobom nechtiac neporušujete. Ľudia často netušia, že ich poistenie nechráni, ak sa príde na to, že boli v čase poistnej udalosti pod vplyvom alkoholu. Platí to aj v prípade, že ste sami udalosť nezavinili, napríklad ak vás zrazí auto na prechode pre chodcov. Poistne krytý nie ste ani v prípade, že budete pod vplyvom drog alebo porušíte zákon. 

Chýbajúce údaje k poisteniu 

Bez čísla na asistenčnú službu, ani bez čísla poistnej zmluvy nič nevybavíte. Preto údaje k poisteniu do zahraničia berte ako cestovné doklady či peňaženku, bez ktorých by ste tiež neodišli. Ešte kým za sebou zavriete doma dvere a vydáte sa na cesty, si preto skontrolujte, či máte všetky potrebné údaje so sebou.

Váš názor nás zaujíma

Pomôžte nám robiť Životné momenty ešte kvalitnejšie

* Označené polia sú povinné
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/zivotne-momenty/poistenie/cestovne-poistenie-do-zahranicia/