1. Životné momenty
 2. /
 3. Cestovanie
 4. /
 5. Cestovanie a poistenie
 6. /
 7. Cestovný pas: Návod, ako a kde si ho vybavíte pre dospelého a dieťa
Publikovaný 28.09.2023

Cestovný pas: Návod, ako a kde si ho vybavíte pre dospelého a dieťa

Cestujete do zahraničia? Nezabúdajte, že každý cestujúci potrebuje na cestovanie mimo krajín EÚ cestovný pas. A to aj najmenšie deti, vrátane malých bábätiek. Poradíme vám, kde pas vybaviť, ako postupovať a koľko vás to bude stáť.

Cestovný pas: Návod, ako a kde si ho vybavíte pre dospelého a dieťa

V článku sa dozviete:

 1. Aký je proces vybavenia cestovného pasu
 2. Ako prebieha prevzatie pasu
 3. Aká je platnosť cestovného pasu
 4. Čo robiť v prípade straty alebo odcudzenia
 5. Do ktorých krajín cestovný pas nepotrebujete

Kto podáva žiadosť o cestovný pas 

Cestovný pas pre dospelých

Ak chcete požiadať o vydanie cestovného pasu, musíte byť pri podaní žiadosti osobne prítomný, a to bez ohľadu na vek. Zároveň budete musieť pre potreby vydania dokladu poskytnúť svoje biometrické údaje. Pracovníci oddelenia dokladov vám najprv nasnímajú podobu tváre a odtlačky prstov.

Výnimku má jedine občan, ktorý pre bezvládnosť z dôvodu dlhodobého pripútania na lôžko nemôže požiadať o vydanie dokladu osobne. Žiadosť zaňho môže podať blízky alebo iný občan, ktorého bezvládna osoba na úkon splnomocní. K žiadosti priloží aj potvrdenie lekára.

V tomto prípade príslušný útvar zabezpečí snímanie biometrických údajov pre vydanie cestovného pasu prostredníctvom mobilného pracoviska, ktoré je schopné pohybovať sa v rámci celého Slovenska a prísť k občanovi až domov.

O vydanie cestovného pasu musíte požiadať osobne, a to bez ohľadu na vek. Výnimku má občan, ktorý z dôvodu dlhodobého pripútania na lôžko nemôže požiadať o vydanie dokladu osobne.

Cestovný pas pre mladistvých (15 – 18 rokov)

Osoba vo veku medzi 15 až 18 rokov môže požiadať o vydanie cestovného pasu aj sama. Pri podaní žiadosti však potrebuje predložiť písomný súhlas rodiča či inej fyzickej osoby, ktorej je zverená do osobnej starostlivosti (pestún, osvojiteľ, poručník…).

Písomný súhlas nie je potrebný, ak neplnoletý príde s rodičom, ktorý žiadosť podpíše priamo pred pracovníkom oddelenia dokladov.

Cestovný pas pre deti

Za občana mladšieho ako 15 rokov žiadosť o vydanie cestovného pasu podáva jeho zákonný zástupca, ktorého nemôže nikto zastúpiť. Dieťa však musí byť osobne prítomné. Zákonnými zástupcami sú obvykle rodičia alebo fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti.

V prípade rozvedených či nezosobášených rodičov môže žiadosť podať ktorýkoľvek z nich. Nemusí mať na to súhlas druhého rodiča, pokiaľ mu súd neobmedzil výkon rodičovských práv.

K žiadosti si pripravte:

 • rodný list dieťaťa (pri prvej žiadosti o doklad),
 • platný občiansky preukaz alebo pas žiadajúcej osoby,
 • správny poplatok za vydanie cestovného pasu.
cestovný pas pre deti

Tip:

Pozor, ak dieťa do zahraničia cestuje v sprievode inej osoby ako rodiča (napríklad so starým rodičom, tetou…), môžu niektoré krajiny vyžadovať písomný súhlas rodičov s vycestovaním dieťaťa (dokonca aj notársky overený). Prehľad potrebných dokumentov pri cestovaní s maloletými deťmi podľa jednotlivých krajín nájdete na stránke Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

Zistiť viac

Cestovný pas pre bábätko

Vlastný cestovný doklad musí mať pri ceste do zahraničia každé dieťa. Nezáleží na tom, či má päť dní, päť mesiacov alebo päť rokov.

Deťom do 12 rokov nesnímajú odtlačky prstov. Podpis sa vyžaduje od veku, keď je dieťa schopné sa podpísať, čo je zhruba v čase začiatku školskej dochádzky.

obciansky preukaz a cestovný pas pre bábätko

Tip:

Už aj pre malé bábätko môžete vybaviť občiansky preukaz, ktorý sa dá použiť pri cestovaní v rámci Európskej únie. Výhodou občianskeho preukazu je, že je lacnejší ako cestovný pas. Zároveň ho jednoducho vložíte do peňaženky.

Kde sa podáva žiadosť o cestovný pas

O vydanie cestovného pasu môžete požiadať na ktoromkoľvek oddelení dokladov Policajného zboru.

Informácie o stránkových dňoch a hodinách krajských a okresných riaditeľstiev nájdete na internetových stránkach Policajného zboru.

Žiadosť musíte podať vždy osobne. Ak ste občan žijúci v cudzine, môžete podať žiadosť aj na príslušnom zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky.

novy pas

Tip:

Termín podania žiadosti si môžete dohodnúť aj online cez rezervačný systém Ministerstva vnútra SR. Podrobný návod ako na to nájdete na stránke MV SR.

Čo potrebujete k podaniu žiadosti o cestovný pas

 • Občiansky preukaz – ak nemáte občiansky preukaz, je nutný rodný list, aktuálne platný cestovný pas alebo potvrdenie o štátnom občianstve SR, ktoré nie je staršie ako 6 mesiacov,
 • skôr vydané cestovné pasy (ak také máte a sú neplatné, prípadne chcete požiadať o druhý doklad a aktuálny cestovný pas si nechcete ponechať),
 • správny poplatok.

Vo výnimočných prípadoch (pri bezodkladných technických problémoch) od vás pracovník oddelenia dokladov môže žiadať matričný doklad (ak došlo k matričnej udalosti, ako je napríklad sobáš).

Nosiť už nemusíte vlastnú fotografiu, podobu vašej tváre vytvorí snímacie zariadenie.

Ako dlho trvá získanie cestovného pasu

Štandardná lehota na vybavenie cestovného pasu je 30 kalendárnych dní. Ak však pas potrebujete skôr, môžete požiadať o jeho urýchlené vydanie – buď do 10 pracovných dní, alebo dokonca do 2 pracovných dní.

Cena cestovného pasu

Koľko za nový cestovný pas zaplatíte? Záleží to predovšetkým od vášho veku a od toho, ako rýchlo doklad potrebujete vybaviť.

O vydanie pasu môžete požiadať:

 • v štandardnej lehote do 30 dní za poplatok v základnej sadzbe,
 • v urýchlenej lehote do 10 pracovných dní za dvojnásobok základnej sadzby,
 • v urýchlenej lehote do 2 pracovných dní za trojnásobok základnej sadzby.

Za vydanie cestovného pasu pre osobu mladšiu ako 6 rokov zaplatíte:

 • do 30 dní 8 EUR,
 • do 10 pracovných dní 16 EUR,
 • do 2 pracovných dní 24 EUR.

Vydanie cestovného pasu pre občana vo veku 6 až 16 rokov stojí:

 • do 30 dní 13 EUR,
 • do 10 pracovných dní 26 EUR,
 • do 2 pracovných dní 39 EUR.

Osoba staršia ako 16 rokov za vydanie cestovného pasu zaplatí:

 • do 30 dní 33 EUR,
 • do 10 pracovných dní 66 EUR,
 • do 2 pracovných dní 99 EUR.

Prevzatie nového cestovného pasu

Vyhotovený cestovný pas vrátane urýchleného si môžete vyzdvihnúť len na oddelení dokladov príslušného Okresného riaditeľstva Policajného zboru, kde ste žiadosť podali. Keď' bude váš cestovný pas pripravený na vyzdvihnutie, dostanete SMS správu alebo e-mail (podľa kontaktných údajov, ktoré ste uviedli v žiadosti). V akom stave je spracovanie vašej žiadosti, si môžete overiť na stránke Ministerstva vnútra SR, kde stačí zadať číslo žiadosti.

Za občana staršieho ako 15 rokov môže cestovný pas vyzdvihnúť aj blízka osoba:

 • rodič,
 • prarodič,
 • súrodenec,
 • manžel alebo manželka,
 • plnoleté dieťa držiteľa cestovného pasu.

Iná osoba môže váš cestovný pas prevziať, ak predloží splnomocnenie na zastupovanie s osvedčeným podpisom.

Splnomocnenie sa nevyžaduje, ak už priamo pri podaní žiadosti o vydanie cestovného pasu uvediete, že váš pas prevezme niekto iný.

Za dieťa do 15 rokov môže cestovný pas vyzdvihnúť iba jeho zákonný zástupca alebo osoba, ktorá žiadosť podala (pestún, osvojiteľ, poručník… ). V tomto prípade sa nemôže dať zastúpiť ani na základe úradne overeného splnomocnenia.

Platnosť cestovného pasu

Cestovný pas sa vydáva:

 • občanovi staršiemu ako 16 rokov s platnosťou na 10 rokov,
 • osobe mladšej ako 16 rokov s platnosťou na 5 rokov,
 • deťom mladším ako 6 rokov s platnosťou na 2 roky.

Výnimkou je občan, ktorému dočasne nie je možné zosnímať odtlačky prstov (napríklad v dôsledku popálenín či zlomenín). Vtedy sa cestovný pas vydáva s platnosťou na 1 rok.

Vydanie druhého cestovného pasu

Mnoho ľudí o tom netuší, že občania SR starší ako 16 rokov môžu mať až dva platné cestovné pasy súčasne. Postup pri vybavovaní druhého cestovného pasu je úplne rovnaký ako v prípade toho prvého. Rozdiel je v dĺžke platnosti, druhý cestovný pas platí kratšie, vydajú vám ho s platnosťou na 5 rokov.

Občania Slovenskej republiky starší ako 16 rokov môžu mať až dva platné cestovné pasy súčasne.

Strata a odcudzenie cestovného pasu

Stratili ste cestovný doklad alebo vám ho ukradli? Udalosť bezodkladne ohláste ktorémukoľvek oddeleniu dokladov alebo ktorémukoľvek útvaru Policajného zboru. Inak vám hrozí pokuta až do výšky 331 eur. Stratu dokladu je potrebné ohlásiť osobne, nie je to možné telefonicky ani e-mailom.

Ak cestovný pas stratíte v zahraničí, ohláste to na zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky (ich zoznam podľa krajiny nájdete na stránke MZV SR). Zároveň stratu či odcudzenie dokladu nezabudnite ohlásiť aj po návrate do Slovenskej republiky tiež príslušnému oddeleniu dokladov, ktoré cestovný pas vydalo.

cestovný pas vybavenie

Tip:

Pred cestou do cudziny si odfoťte stránku pasu s osobnými údajmi a obrázok pošlite na svoj e-mail. Pomôžete tým polícii pri zablokovaní dokladov.

Zvýšené poplatky za vydanie cestovného pasu

Za stratu, odcudzenie alebo poškodenie cestovného pasu sa vyberá zvýšený správny poplatok. Oslobodení od poplatku sú len občania, ktorí policajnou správou doložia, že cestovný pas im násilím zobrala iná osoba.

 • Pri prvej strate (alebo odcudzení či poškodení) cestovného pasu v dobe jeho platnosti zaplatíte dvojnásobok príslušnej sadzby.
 • Druhá strata vás bude stáť päťnásobok príslušnej sadzby.
 • Tretia a každá ďalšia strata vás vyjde až na desaťnásobok príslušnej sadzby.

Krajiny, do ktorých môžete cestovať bez cestovného pasu

Určite viete, že na občiansky preukaz Slovenskej republiky môžeme vycestovať do všetkých členských krajín Európskej únie.

Zároveň tak môžete cestovať aj do najvzdialenejších regiónov či zámorských území, ktoré sú tiež súčasťou EÚ:

 • Azory,
 • Kanárske ostrovy,
 • Francúzska Guyana,
 • Guadeloupe,
 • Madeira,
 • Martinik,
 • Mayotte,
 • Réunion,
 • Svätý Martin (francúzska časť).

Avšak pozor – musíte sa tam dostať priamym spojením zo štátov EÚ či Schengenského priestoru.

S občianskym preukazom môžete cestovať aj do niektorých ďalších krajín, ktoré nie sú súčasťou EÚ – konkrétne sú to:

 • Island,
 • Lichtenštajnsko,
 • Nórsko,
 • Švajčiarsko,
 • Čierna Hora,
 • Bosna a Hercegovina,
 • Severné Macedónsko,
 • Srbsko,
 • Albánsko,
 • Gruzínsko,
 • Moldavsko,
 • Gibraltár.

Pozor! Niektoré letecké spoločnosti občiansky preukaz ako cestovný doklad neakceptujú. Preto si pred cestou vždy preverte, či má daná letecká spoločnosť vo svojich prepravných podmienkach stanovené, aký cestovný doklad musíte predložiť.

Cestovný pas je tiež potrebný, ak sa vydávate na plavbu. Lodné spoločnosti ho vyžadujú i v prípade, že na loď nastúpite v prístave, ktorý sa nachádza v krajine EÚ. Nezáleží pritom, že územie EÚ počas plavby možno vôbec neopustíte.

cena pasu

Tip na záver:

Pred vycestovaním si nezabudnite skontrolovať dobu platnosti cestovného pasu, pretože niektoré krajiny vyžadujú, aby bol cestovný pas platný aj po vycestovaní z ich územia (vo väčšine prípadov minimálne 6 mesiacov po návrate).

Správnosť informácií overil tlačový odbor Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Váš názor nás zaujíma

Pomôžte nám robiť Životné momenty ešte kvalitnejšie

* Označené polia sú povinné
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/zivotne-momenty/poistenie/cestovny-pas/