1. Životné momenty
 2. /
 3. Život a rodina
 4. /
 5. Kúpa auta
 6. /
 7. Ako postupovať pri dopravnej nehode priamo na mieste aj neskôr?
Publikovaný 15.05.2023

Ako postupovať pri dopravnej nehode priamo na mieste aj neskôr?

Na Slovensku sa denne stane viac ako sto dopravných nehôd a škodových udalostí. Preto by ste mali vedieť, čo v takýchto prípadoch robiť. Na základe informácií od Policajného zboru sme pre vás pripravili návod, ako postupovať pri dopravnej nehode, aké máte pri nej práva a povinnosti, aj ako vyplniť záznam o nehode.

Ako postupovať pri dopravnej nehode priamo na mieste aj neskôr?

V článku sa dozviete:

 1. Čo robiť priamo na mieste nehody
 2. Ako vyplniť tlačivo Správa o nehode
 3. Ako postupovať neskôr po dopravnej nehode
 4. V akých prípadoch vám pomôže havarijné poistenie

Ste práve teraz na mieste nehody? Tu je stručný prehľad vecí, ktoré je potrebné spraviť (detailne si o nich prečítate nižšie):

 1. zabrzdite auto a zapnite výstražné svetlá,
 2. nasaďte si reflexnú vestu,
 3. postavte výstražný trojuholník 50 až 100 metrov za auto,
 4. skontrolujte zdravotný stav (seba), posádky, prípadne iných osôb na mieste,
 5. v prípade potreby poskytnite prvú pomoc a zavolajte záchranku na 155,
 6. ohláste dopravnú nehodu polícii na čísle 158,
 7. zotrvajte na mieste dopravnej nehody až do príchodu policajta,
 8. vyplňte tlačivo Správa o nehode a zapíšte si mená a adresy účastníkov nehody,
 9. vyhotovte si fotografie miesta nehody a škôd,
 10. do 15 dní nahláste vzniknutú škodu poisťovni.
ako postupovat pri dopravnej nehode

Čo je dopravná nehoda

„Zákon o cestnej premávke dopravnú nehodu definuje ako udalosť v cestnej premávke, ktorá sa stane v priamej súvislosti s premávkou vozidla, pri ktorej sa usmrtí alebo zraní osoba, poškodí sa cesta alebo všeobecne prospešné zariadenie alebo uniknú nebezpečné látky,“ informuje Michal Szeiff, hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru. 

„Za dopravnú nehodu sa považuje aj škodová udalosť, ak nie je splnená niektorá z povinností účastníka škodovej udalosti, vodič zúčastneného vozidla je pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky, alebo ak sa odmietol podrobiť vyšetreniu na zistenie ich požitia, prípadne, ak sa účastníci škodovej udalosti nedohodli na jej zavinení,“ dopĺňa Szeiff.

Ako postupovať pri nehode

1. Zabezpečte miesto nehody 

„Povinnosťou účastníka dopravnej nehody je urobiť vhodné opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky na mieste dopravnej nehody,“ uviedol policajný hovorca Michal Szeiff.

Aký je správny postup pri nehode v praxi?

Hneď ako sa stane nehoda, auto riadne zabrzdite, aby sa nikam nepohlo. Ak nie ste v šoku či vážne zranený, rýchlo zapnite výstražné svetlá, aby ostatní vodiči vedeli, že si majú dať pozor.

ako postupovat pri nehode

Z auta vystúpte s oblečenou reflexnou vestou, ktorú by ste vždy mali mať vo vozidle umiestnenú v dosahu z miesta vodiča. 

Následne v dostatočnej vzdialenosti od vozidla umiestnite výstražný trojuholník. V obci to býva minimálne 50 metrov a na diaľnici 100 metrov od auta.

Zdržiavajte sa aj s posádkou auta na kraji vozovky, v bezpečnej zóne za zvodidlami.

mobilna aplikacia dialnicnej patroly

Tip: Pri dopravnej nehode na diaľnici vám môže pomôcť vytvoriť bezpečný zákryt vozidla Diaľničná patrola. Ide o bezplatnú službu Národnej diaľničnej spoločnosti. 

Privolať ju môžete jednoducho – cez mobilnú aplikáciu Pomoc na diaľnici alebo telefonicky na bezplatnom telefónnom čísle 0800 100 007

Služba Diaľničnej patroly je k dispozícii 24 hodín denne a 7 dní v týždni.

Zistiť viac

 

2. Poskytnite prvú pomoc a zavolajte záchrannú službu

Po zabezpečení miesta nehody skontrolujte, či je niekto zranený. Pokiaľ je, urýchlene mu poskytnite prvú pomoc a kontaktujte záchrannú službu na čísle 155, ak ide doslova o zdravie alebo život. Číslo 112 volajte, ak potrebujete privolať k nehode všetky zložky integrovaného záchranného systému, a teda nielen zdravotníkov, ale aj políciu a hasičov

Detailne opíšte, kde sa nachádzate a v akom stave sú zranení. Postupujte podľa pokynov, ktoré vám poskytne operátor záchrannej služby.

Pozor! Za neposkytnutie prvej pomoci, neprivolanie záchrannej služby či útek z miesta nehody vám hrozí trestné stíhanie.

3. Zavolajte políciu

Kedy privolať políciu k dopravnej nehode? 

Vo všeobecnosti sa dá povedať, že políciu môžete zavolať ku každej škodovej udalosti. Podľa informácií z Prezídia Policajného zboru je to však povinné, ak sa udalosť považuje za dopravnú nehodu, a to konkrétne za týchto okolností:

 • došlo k zraneniu alebo usmrteniu osoby,
 • poškodila sa cesta alebo všeobecne prospešné zariadenie,
 • nastal únik nebezpečných látok (olej, benzín),
 • došlo k zrazeniu divej zveri,
 • vodič zúčastneného vozidla je pod vplyvom alkoholu, prípadne návykových látok,
 • jeden z účastníkov z miesta nehody ušiel,
 • účastníci nehody sa nevedia dohodnúť na zavinení škody.
kedy volat policiu k dopravnej nehode

Pozor, už neplatí, že pri škode nad 3 990 eur je nutné volať políciu. Účastníci sa však musia dohodnúť na zavinení a vypísať spolu tlačivo na zabezpečenie náhrady vzniknutej škody. Ďalší postup riešia účastníci už priamo s poisťovňou vinníka.

„Účastník dopravnej nehody je povinný zdržať sa konania, ktoré by bolo na ujmu vyšetrenia dopravnej nehody, najmä premiestnenia vozidiel,“ informuje Michal Szeiff.

„Zároveň je povinný zotrvať na mieste dopravnej nehody až do príchodu policajta alebo sa na toto miesto bezodkladne vrátiť po poskytnutí alebo privolaní pomoci, alebo po ohlásení dopravnej nehody,“ dopĺňa Szeiff.

4. Zdokumentujte priebeh a miesto nehody

Zapíšte si kontaktné údaje druhého vodiča a všetkých svedkov

Snažte sa získať čo najviac informácií a dôkazov o nehode, môžu sa vám hodiť pri určovaní jej vinníka. Zapíšte si kontaktné údaje svedkov nehody a snažte sa zaistiť si aj ich výpovede.

Ak vám škodu spôsobil druhý vodič, požiadajte ho o predloženie občianskeho alebo vodičského preukazu a dokladu o PZP (zelená karta). Z dokumentov si opíšte nasledujúce informácie:

 • meno, priezvisko a bydlisko vinníka (v prípade firemného vozidla: názov, sídlo a IČO firmy, prípadne meno a bydlisko jej vlastníka),
 • typ a evidenčné číslo vozidla,
 • názov a adresu poisťovne, v ktorej je vinník poistený,
 • číslo dokladu o uzavretom poistení.
ako postupovat pri dopravnej nehode

Vyhotovte si fotografie nehody a škôd

Vyhotovte čo najdôkladnejšie fotografie miesta nehody. Zdokumentujte postavenie vozidiel, rozsah poškodenia, prípadne stopy či prekážky na ceste. Malo by z nich byť jasné, kde sa vozidlá nachádzajú a odkiaľ prišli.

Vyplňte záznam o nehode

Záznam o nehode (oficiálny názov je Správa o nehode) je dôležitý dokument, na základe ktorého bude poisťovňa škodovú udalosť vyhodnocovať. Stiahnite si tlačivo a majte ho vždy pri sebe v aute.

Nie je dôležité, kto ho vyplní. Dajte však pozor, aby bol záznam o nehode vyplnený pravdivo a podrobne, vrátane nákresu priebehu celej nehody.

Každý vodič je povinný mať záznam o nehode (tzv. Správa o nehode) pri sebe v aute. Stanovuje to zákon o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou motorového vozidla. 

Túto správu dostane každý vodič obvykle pri uzatváraní povinného zmluvného poistenia, ale kópiu si môžete stiahnuť aj na odkaze nižšie.

Stiahnite si tlačivo Správa o nehode

Ako vyplniť tlačivo Správa o nehode:

 • použite samostatné tlačivo pre každé dve zúčastnené vozidlá, 
 • píšte ideálne paličkovým písmom, aby boli čitateľné aj kópie,
 • v bode 12 označte krížikom variant, ktorý sa týka vašej nehody, a na konci uveďte počet vami označených políčok, 
 • uveďte prípadných svedkov nehody a ich kontaktné údaje,
 • tlačivo podpíšte (podpísať musia obaja účastníci), 
 • originál záznamu o nehode si necháva vinník nehody, ktorý je povinný nahlásiť škodu poisťovni, poškodenému ostáva kópia.

Účastníci musia kontaktovať poisťovňu, v ktorej má vinník uzavreté PZP, do 15 dní a nehodu nahlásiť. Odporúčame poisťovňu kontaktovať hneď, ako je to možné. 

ako vyplnit zaznam o dopravnej nehode

Čo riešiť a ako postupovať neskôr po nehode

Úraz si nechajte potvrdiť lekárom

Ak ste pri nehode utrpeli úraz a máte uzatvorené úrazové poistenie, nechajte si od lekára vystaviť lekársku správu s opisom ošetrenia a lekárskeho nálezu opisujúceho vaše zranenia. 

Všetky nároky je potrebné poisťovni preukázať, preto si dokumenty odkladajte. Patria sem okrem spomínanej lekárskej správy tiež: 

 • doklady o nákladoch liečenia, 
 • potvrdenie o práceneschopnosti, 
 • doklad potvrdzujúci ušlú mzdu v dôsledku PN a pod.

Vo väčšine poisťovní môžete poistnú udalosť nahlásiť cez online formulár, telefonicky, poštou alebo osobne v pobočke. Ako je to konkrétne v prípade vašej poisťovne, si viete rýchlo preveriť, ak navštívite jej webovú stránku.

urazove poistenie

Tip:

Úrazové poistenie vás nedokáže ochrániť pred úrazom, ale vie zmierniť nečakané výdavky s ním spojené.

Zistiť viac

 

Nahláste vzniknutú škodu na majetku poisťovni  

Akákoľvek náhrada majetkovej škody sa uplatňuje v poisťovni, v ktorej bol poistený vinník dopravnej nehody. 

Ako nahlásiť poistnú udalosť

Ak ste utrpeli škodu na majetku, môžete ju nahlásiť a uplatniť si nárok od poisťovne vinníka, a to zväčša prostredníctvom online formulára, telefonicky, e-mailom, poštou alebo osobne v pobočke. 

Najrýchlejší spôsob je online formulár, cez ktorý priamo nahráte všetky potrebné dokumenty. Pripravte si:

 • poistnú zmluvu,
 • Správu o nehode,
 • osobné údaje zúčastnených osôb,
 • zoznam poškodených vecí.

V prípade, že ste vinníkom nehody, bezodkladne po udalosti ste povinný ju oznámiť svojej poisťovni, ktorá odškodné vybaví bez vašej prítomnosti. K nahláseniu môžete opäť využiť už spomenuté spôsoby. 

co vybavit po dopravnej nehode

Pozor, nezmeškajte povinné lehoty!

Dokedy treba nahlásiť poistnú udalosť? Povinnosť oznámiť poistnú udalosť máte v lehote do 15 dní, ak sa nehoda stala na Slovensku. Do 30 dní, ak sa nehoda stala v zahraničí.

Čo ak mám havarijné poistenie

Ak máte na vozidlo uzatvorené aj havarijné poistenie, dohodnite si s poisťovňou hneď aj obhliadku vozidla. Avšak s opravou škôd na vašom majetku počkajte, až kým nebudete mať rozhodnutie poisťovne o tom, či vám náklady preplatí a v akej výške.

Výhody a nevýhody havarijného poistenia

Havarijné poistenie nenahrádza PZP. PZP je zo zákona povinné a ide o povinné zmluvné poistenie motorového vozidla. Toto musí mať každý majiteľ auta uzatvorené. 

Uzatvorenie havarijného poistenia je dobrovoľné. Avšak napríklad lízingové spoločnosti pri predaji nového auta dávajú klientom podmienku, že si musia uzatvoriť aj havarijné poistenie.

Hlavný rozdiel medzi havarijným a PZP je, že z vášho PZP je krytá škoda na cudzom aute, ktorú ste spôsobili, a havarijné poistenie kryje škodu na vašom vlastnom aute (bez ohľadu na to, či ste obeť alebo vinník nehody).

Havarijné poistenie je tiež užitočné v prípade, ak je vinník nehody neznámy. Pomôže aj vtedy, keď narazíte do stromu či do prekážky na ceste bez stretu s iným vozidlom. Škodu by ste inak museli uhradiť z vlastného vrecka. 

Havarijné poistenie tiež oceníte v prípade, ak je vinník nehody neznámy.

Výhodou havarijného poistenia je, že kryje širokú škálu poistných udalostí. Napríklad poškodenie auta pádom stromov, prírodnými živlami, vandalizmom a podobne.

Vo všeobecnosti sa havarijné poistenie neoplatí pre vozidlá staršie ako 10 rokov. V prípade rozsiahlejšej havárie sa totiž vypláca iba časová cena (cena určitej veci k stanovenému termínu), ktorá so stúpajúcim vekom vozidla a najazdenými kilometrami klesá. V tom prípade je pokrytie škody poisťovňou len minimálne.

Váš názor nás zaujíma

Pomôžte nám robiť Životné momenty ešte kvalitnejšie

* Označené polia sú povinné
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/zivotne-momenty/postup-pri-nehode/