1. Životné momenty
 2. /
 3. Štúdium

Koľko stojí vysoká škola v skutočnosti

Vysoká škola je prirodzene spojená s istými výdavkami. Na niektoré si študenti zarobia sami, s ďalšími pomôžu rodičia. Aký je mesačný rozpočet študenta na dennej forme štúdia?

V článku sa dozviete

Vzdelanie
Vzde
lanie

Slobodný prístup k vzdelaniu patrí medzi základné ľudské práva modernej spoločnosti. Na Slovensku je navyše vzdelanie bezplatné, a to až po vysoké školy

Skutočný význam slovného spojenia „bezplatné školstvo“ zistíte ešte predtým, ako vôbec začnete študovať. Zaplatiť treba za prihlášku, niekedy aj za dve, tri či viac. To je len začiatok.

Koľko stojí vysoká škola v skutočnosti, zistí väčšina študentov až po tom, keď dorazí obálka s rozhodnutím „prijatá/prijatý“. Začína sa kolotoč prednášok, skúšok, ale aj brigád na vykrytie všetkých školských a mimoškolských výdavkov. 

Nechceme vás však v žiadnom prípade strašiť. Stačí si naplánovať príjmy a výdavky a aj vysoká škola sa dá hravo zvládnuť - čo sa týka financií.

Stačí si naplánovať príjmy a výdavky a aj vysoká škola sa dá hravo zvládnuť. Aspoň čo sa týka financií.
Náklady
Na
kla
dy

internat cena

Priemerné mesačné náklady študenta vysokej školy dennej formy štúdia bývajúceho na internáte sú približne 273 EUR. 

 • Najväčšiu časť z rozpočtu, až 23 %, tvoria náklady na stravovanie
 • Druhou najvyššou položkou je ubytovanie, ktoré predstavuje v priemere 19 % mesačných nákladov. 

„Najviac miniem na jedlo, aj keď obedujem v školskej jedálni. Mesačne ma výdavky na stravu stoja okolo 120 EUR. Ďalšou položkou je samotné ubytovanie na internáte, ktoré ma vyjde na 88 EUR mesačne,“ uvádza Aneta, študentka piateho ročníka Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Mesačné náklady každého študenta sa líšia v závislosti od mesta, v ktorom študuje, a podľa toho, či mu vzdialenosť dovoľuje zostať u rodičov, alebo je nútený bývať mimo domova. 

 • Ubytovanie na internáte v Bratislave vás vyjde približne 88 EUR mesačne. 
 • V Banskej Bystrici sa vyspíte za 59 EUR na mesiac. 
 • V Košiciach za 63 EUR mesačne. 

To sú ceny za ubytovanie na školskom internáte. Rozhodnúť sa však môžete aj pre ubytovanie na priváte. 

Priestor
Priestor

Určite ste sa stretli s názorom, že internát je v porovnaní s ubytovaním na priváte lacnejší, čo je viac-menej pravda. 

Cena ubytovania na priváte je závislá od viacerých faktorov, ako sú: 

 • cenové podmienky v konkrétnom meste, 
 • vzdialenosť ubytovania od školy a centra mesta, 
 • veľkosť bytu, 
 • počet spolubývajúcich. 

Kým v internátnej izbe sú spolu ubytovaní dvaja až štyria študenti, vo väčšom trojizbovom byte ich môže bývať spolu aj šesť.

Za internátnu izbu zaplatíte približne od 50 do 90 EUR v závislosti od mesta. 
Príklad
Prí
klad

Za internát zaplatíte v priemere od 50 do 90 EUR mesačne. Ak by ste chceli za podobnú sumu bývať v byte, pri cene mesačného prenájmu 560 EUR by ste v dvojizbovom byte v Banskej Bystrici museli bývať aspoň siedmi. A to značne znižuje komfort bývania a osobný priestor, potrebný napríklad pri učení sa na náročnú skúšku. 

Nárok na materskú máte aj vtedy, keď pracujete na polovičný či čiastočný úväzok
Bývanie
Býva
nie

Bývanie na internáte

Výhody

 • Nízka cena za ubytovanie.
 • Sociálny kontakt so spolužiakmi. Neustále ste v centre diania, spolužiakov máte v prípade potreby kedykoľvek nablízku. 
 • Riešite so spolužiakom spoločný projekt? Zrejme býva len pár izieb vedľa a môžete sa stretnúť takmer okamžite a kedykoľvek. 
 • V blízkosti internátov sú športoviská, kluby, kaviarne a bary, kde sa môžete stretávať s rovesníkmi a tráviť voľný čas.

Nevýhody

 • Bývanie na internátoch podlieha svojim pravidlám a rozhodne si tam nemôžete vodiť návštevy, kedykoľvek sa vám zachce. 
 • Internáty sú väčšinou veľmi jednoducho zariadené a niektoré spotrebiče, ako je napr. rýchlovarná kanvica, si musíte doniesť sami. 

Bývanie na priváte 

Výhody                                           

 • Lepšie a komfortnejšie vybavenie.
 • Nemusíte sa báť spoločných sociálnych zariadení a spŕch a deliť sa o ne s celou chodbou. 
 • Návštevy kedykoľvek a na akokoľvek dlho. 

Nevýhody

 • Vyššia cena, ktorá môže byť vyvážená vyšším počtom spolubývajúcich, ale na úkor komfortu a súkromia. 
 • Vzdialenosť od rovesníkov a sociálneho života v komunite mladých na internátoch. 
Šetriť
Šet
riť

Koľko peňazí vie študent ušetriť 

Podľa štatistík si vysokoškolský študent mesačne odloží v priemere necelých 16 % zo zarobených financií, čo rozhodne nie je zanedbateľná suma. Pri príjme 273 EUR mesačne ide na sporenie približne 43,68 EUR.

Na to, či je toto číslo reálne, sme sa spýtali študentky Anety: 

Brigádujem a zo zarobených peňazí si dokážem ušetriť približne 50 EUR mesačne.“

Okrem základných potrieb a vytvárania finančnej rezervy míňajú študenti značnú časť peňazí, samozrejme, na zábavu a tiež cestovné. 

„Zvyknem si kupovať ročnú električenku, na ktorej sa dá dosť ušetriť, ak sa kúpi cez týždeň mobility, ale inak si kupujem trojmesačnú, ktorá ma vyjde približne 13 EUR mesačne. Keďže nepochádzam z Bratislavy, využívam aj vlakovú dopravu, ktorá je pre nás študentov zadarmo. No nie vždy. Ak je kontingent vyčerpaný, platím polovičný lístok, ktorý ma stojí mesačne približne 20 EUR. Za mobilný paušál platím 10 EUR mesačne a ďalších 20 EUR miniem na zábavu, koncerty, kozmetiku a oblečenie, ktoré nakupujem prevažne v second handoch kvôli ekológii, ale aj preto, lebo oblečenie odtiaľ je originálne a dlhšie vydrží. Platím si ešte tanečné kurzy, občas jógu, čo ma stojí 20 EUR. Moje celkové mesačné výdavky na školu a voľný čas sú teda približne 291 EUR mesačne,“  uzatvára Aneta. 

Študent si mesačne odloží približne 16 % zo zarobených peňazí.
Výdavky

dav
ky
Priemerné mesačné výdavky študenta vysokej školy*:  
Strava 22,8 %
Ubytovanie 18,8 %
Sporenie 15,8 %
Zábava 11,9 %
Oblečenie 8,9 %
Cestovné 6,9 %
Domácnosť 5,9 %
Školské potreby 5 %
Iné 4 %

* Podľa prieskumu uverejneného na stránke finance.sk Výdavky sa týkajú študentov dennej formy štúdia ubytovaných na internáte. 

 

Školné
Škol

skolne vysoka skola

Školné na vysokej škole

Za externé štúdium zaplatíte vždy

Nič také ako bezplatné externé štúdium na vysokej škole neexistuje. Jediná možnosť, ako sa vyhnúť platbe za štúdium, je požiadať rektora o zníženie, odloženie alebo odpustenie splátky školného. 

Výnimka o odpustení školného sa uplatňuje len vo výnimočných prípadoch a o jej udelení rozhoduje výlučne rektor.

 • Externé štúdium je spoplatnené na súkromných aj štátnych vysokých školách. Výška ročného školného sa riadi Opatrením Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. 
   
 • Pre akademický rok 2020/2021 je maximálna suma ročného školného 2 400 EUR pre bakalárske študijné programy a 3 600 EUR pre magisterské (inžinierske) študijné programy.
Školné
Škol

Ani denné štúdium nie je vždy zadarmo

Denné štúdium na vysokej škole je na Slovensku bezplatné. Výnimku tvoria len súkromné vysoké školy, na ktorých musíte aj za dennú formu štúdia platiť školné. 

 • Na štátnych vysokých školách zaplatíte za denné štúdium len v prípade, že prekročíte štandardnú dĺžku štúdia alebo študujete viaceré študijné programy toho istého stupňa naraz. 
   
 • Výšku školného určuje každá vysoká škola sama a je uvedená v interných predpisoch školy. Nesmie však prekročiť zákonom stanovenú maximálnu sumu školného. Pre akademický rok 2020/2021 je to suma 2 450 EUR.
Výšku školného určuje každá vysoká škola sama.

Váš názor nás zaujíma

Pomôžte nám robiť Životné momenty ešte kvalitnejšie

* Označené polia sú povinné
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/zivotne-momenty/prijmy-vydavky-studenta/