1. Životné momenty
  2. /
  3. Život a rodina
  4. /
  5. Príprava na dôchodok
  6. /
  7. Sporenie na dôchodok
Publikovaný 20.05.2020 / Upravený 19.12.2023

Sporenie na dôchodok

Starnutie neobchádza nikoho a väčšinou ani odchod do dôchodku. Náš budúci príjem však už nezávisí len od štátu, ale z veľkej časti hlavne od nás. Ako si maximalizovať svoj dôchodok vám poradí Marcel Haniš z Doplnkovej dôchodkovej spoločnosti Tatra banky.

Sporenie na dôchodok

V článku sa dozviete:

  1. Ako si Slovenky a Slováci sporia na dôchodok?
  2. Aké zmeny sa dejú v dôchodkovom systéme?
  3. Ako to vyzerá s dôchodkami žien a mužov?
  4. Kto je na tom lepšie - zamestnanec alebo živnostník?

O dôchodku musí človek rozmýšľať dopredu. Sú v tom Slovenky a Slováci dostatočne uvedomelí? Prečo sporiť na dôchodok?

Z prieskumov, ktoré pravidelne robíme, vyplýva, že na dôchodok si sporí, alebo tvrdí, že si sporí, okolo 60 až 68 % Slovákov a Sloveniek. Ďalších zhruba 20 % tému vníma a pripúšťa, že sú pripravení začať. Zvyšných asi 20 % tému dôchodkového sporenia úplne ignoruje. A práve pri tejto skupine je veľmi pravdepodobné, že ich to neskôr bude mrzieť. 

Väčším problémom však je, že približne polovica ľudí, ktorá si na dôchodok sporí, si nesporí vo vhodnom produkte. Často namiesto dôchodkového sporenia využívajú rôzne iné produkty, ako sú sporiace účty alebo životné poistenie. 

Ako vyzerá súčasný dôchodkový systém na Slovensku? Kde a ako sa dá sporiť na dôchodok?

Na Slovensku máme pomerne moderný dôchodkový systém. Jeho základ tvoria tri piliere. Každý z dôchodkových pilierov má svoje výhody a nevýhody a plní odlišné funkcie. Je dôležité, aby sa človek zamyslel a porozumel tomu, na čo jednotlivé piliere slúžia.

Mojím základným odporúčaním pre každého, kto chce mať dostatočný príjem a žiť aj v starobe slušne, je myslieť na to, že potrebuje všetky tri piliere.

Sporenie na dôchodok

Ako funguje prvý pilier? 

Prvý pilier, resp. štátny dôchodok, máme všetci povinne zo zákona. Zjednodušene funguje tak, že z vymeriavacieho základu mzdy odchádza 18 % na dôchodkové úspory. Týchto 18 % sa nám strháva priebežne z každej mzdy, na základe čoho nám bude neskôr vyplácaný štátny dôchodok. Aby nám vznikol nárok aspoň na minimálny dôchodok, ktorého aktuálna výška je okolo 390 eur, potrebujeme odpracovať najmenej 30 rokov.

Výšku budúceho štátneho dôchodku ohrozuje narastajúci problém so starnutím slovenskej populácie. Očakávaný negatívny demografický vývoj v najbližších rokoch bude znamenať, že počet dôchodcov bude narastať a počet pracujúcich klesať. V dôsledku toho bude teda potrebné vyplácať dôchodky oveľa väčšiemu počtu poberateľov.

Štát bude mať problém dôchodky udržať na súčasnej úrovni a je veľmi pravdepodobné, že v budúcnosti budú v reálnej kúpnej sile (pozn. to, čo si za dôchodok dokážeme reálne kúpiť) zaostávať oproti súčasnosti. Navyše, prvý pilier je solidárny a v rámci neho nadpriemerne zarábajúci Slováci a Slovenky dotujú na úkor vlastnej penzie budúce dôchodky podpriemerne zarábajúcim ľuďom. 

Pomôže v tom druhý pilier?

Druhý pilier je pre sporenie na dôchodok veľmi dôležitý. Ak ho máme, z 18 %, ktoré platíme v rámci dôchodkových odvodov, 5,5 % ide na vlastný účet sporiteľa v dôchodkovej správcovskej spoločnosti. 

Zo sumy, ktorú si nasporíme za jednotlivé roky (teda 5,5 % z vymeriavacieho základu za jednotlivé roky spolu so zhodnotením) nám vyjde dôchodok z druhého piliera. Je dôležité dodať, že tento pilier už nie je solidárny a nedotujeme z neho podpriemerne zarábajúcich. Koľko si nasporíme v rámci druhého piliera, toľko z neho budeme v budúcnosti reálne dostávať.  

Z môjho pohľadu by výhody druhého piliera mali využiť všetci vo veku do 40 rokov, pričom najdôležitejší je pre mladých ľudí a ľudí s nadštandardným príjmom (nad 1500 eur). Dôvodom je práve výška odvodu a zhodnotenia, ktoré môžu mať významný vplyv na budúci dôchodok. 

Pri druhom pilieri je kľúčové vybrať si správny fond, v ktorom si sporíme. A svoju rolu tu hrá aj vek. Do druhého piliera sa dá totiž vstúpiť len do 40. roku života. 

V neposlednom rade treba dodať, že z 18 % vašich dôchodkových odvodov smeruje 5,5 % do druhého piliera. To znamená, že ak máte druhý pilier, dochádza k alikvotnému kráteniu dôchodku z prvého piliera. 

Do druhého piliera sa dá vstúpiť len do 40. roku života.

Vstupom do druhého piliera sa rozkladá aj politické riziko zmien nastavenia nášho dôchodkového systému. Ak sa nám podarí zhodnotiť prostriedky v čase, čo je veľmi pravdepodobné, kombináciou prvého a druhého piliera môžeme celkovo dosiahnuť o 5 až 10 % lepší dôchodok v porovnaní s prvým pilierom.  

Napriek tomu však bude náhrada nášho príjmu stále nízka, v priemere len na úrovni okolo polovice predchádzajúcej mzdy. 

A tu sa ukáže dôležitosť tretieho piliera? 

Tretí doplnkový pilier je síce dobrovoľný, slúži však práve na to, aby si ľudia zabezpečili taký dôchodok, aký si predstavujú. Sporí si v ňom už takmer milión Slovákov a Sloveniek. Jeho výhodou je, že na základe veku vieme klientovi odporučiť také nastavenie doplnkového sporenia na dôchodok, aby si dokázal zabezpečiť príjem, aký sám očakáva. 

V mobilnej aplikácii Tatra banky alebo internet bankingu následne vidí, aký dôchodok z tretieho piliera môže očakávať počas desiatich rokov. Ak si chce svoj príjem ešte zvýšiť, môže si výšku príspevku upravovať online. Tretí pilier je veľmi jednoduchý a prehľadný a má i ďalšie výhody.

Klient alebo klientka má v DDS osobný účet a všetky príspevky, vrátane zamestnávateľských, sú jeho majetkom. Nasporené peniaze sú vždy predmetom dedenia v prospech vopred určených osôb alebo v zmysle zákona. Navyše, v III. pilieri nie sú vstupné a výstupné poplatky. 

Využívať tiež môžete daňovú úľavu. O príspevky, ktoré posielate do tretieho piliera, si viete znížiť dane. Presnejšie pravidlá sú ľahko dostupné na internete.

Na Slovensku je aktuálne viac ako 20-tisíc zamestnávateľov, ktorí prispievajú svojim zamestnancom na ich doplnkové sporenie na dôchodok. Nasporená suma v takom prípade rastie oveľa rýchlejšie, preto je príspevok zamestnávateľa jedným z najatraktívnejších zamestnaneckých benefitov. 

Ženy často nemajú rovnaký príjem ako muži

Ženy odchádzajú do dôchodku skôr, v závislosti od počtu detí. Ako to vyzerá s dôchodkami žien a mužov? Sú rovnaké?

U nás sa táto téma veľmi málo komunikuje, a pritom by sa jej mala venovať oveľa väčšia pozornosť. Príjmová nerovnosť sa totiž objavuje aj pri dôchodkoch. Súčasné štatistiky na Slovensku ukazujú, že ženy majú približne o 100 eur nižší dôchodok ako muži. Je to pomerne významný rozdiel a vzhľadom na budúcnosť nejde o zanedbateľnú vec. 

Zároveň tiež platí, že ženy žijú v priemere o 5 rokov dlhšie ako muži. Oproti mužom však majú z viacerých príčin nižšie príjmy, a teda aj nižšie dôchodky, no sú na dôchodku dlhšie. U žien je to aktuálne viac ako 20 rokov a číslo bude ešte rásť, pretože dĺžka života sa predlžuje v rámci celej Európskej únie, a teda aj na Slovensku. 

V prípade žien je obzvlášť dôležité zamýšľať sa nad sporením na dôchodok a nad tým, z čoho budú neskôr na penzii žiť.

sporenie na dochodok zeny

Tip: Chcete začať sporiť na dôchodok?

Obráťte sa na našich špecialistov na dôchodok a začnite sporiť ešte dnes.

Zistiť viac 

Od akého veku by sme sa mali zaoberať dôchodkom? Kedy treba začať riešiť sporenie na dôchodok? 

Odporúča sa založiť si individuálne dôchodkové sporenie už pri nástupe do prvého zamestnania. 

Už pri nástupe do prvého zamestnania je potrebné zriadiť si druhý a tretí pilier. Ak začneme v mladom veku, stačí nám odkladať si mesačne aj nižšiu sumu. Čas tak bude hrať v náš prospech a je predpoklad, že zhodnotenie, ktoré získame, nám prinesie lepší dôchodok.

Ak váš zamestnávateľ poskytuje príspevok zamestnávateľa neváhajte a využite ho. Väčšina firiem na Slovensku ho poskytuje v rovnakej výške, akou si prispievate sami. Priemerný príspevok je okolo 40 eur. Pri mladom človeku tak môže odhadovaná suma dôchodkových úspor na sklonku aktívneho života predstavovať približne 20-tisíc eur. 

V prípade, že váš zamestnávateľ príspevok na dôchodok neponúka, pýtajte si tento benefit. Zamestnávatelia naň dostávajú od štátu odvodové zvýhodnenie a vám to v budúcnosti pomôže získať výrazne lepší doplnkový dôchodok.

Vezmime si konkrétnu situáciu. Som momentálne na materskej, mám prvý a druhý pilier, ale v tom treťom zatiaľ nie som. Kedy je pre matky na materskej vhodné začať sporiť v treťom pilieri? Po návrate do práce alebo hneď?

Závisí to od toho, či si môžete dovoliť sporiť priebežne. Pri doplnkovom dôchodkovom sporení v treťom pilieri je veľmi dôležitý čas. Platí pravidlo, že čím skôr začnete, tým menej stačí sporiť, aby ste dosiahli určitú sumu. Naopak, čím neskôr začnete sporiť, tým viac vás to bude stáť. Neostáva totiž už toľko času a spomínaná dĺžka sporenia na dôchodok zohráva kľúčovú úlohu. 

Doplnkové dôchodkové sporenie je veľmi flexibilné, čo je výhodou aj pre ženy na materskej a rodičovskej dovolenke. Ak si začnete sporiť už v mladšom veku, môžete bez problémov načas prerušiť sporenie, úspory sa vám medzičasom budú zhodnocovať a po návrate do práce si ho môžete zase obnoviť. Prerušenie a následné obnovenie nie je spojené so žiadnym stornom alebo poplatkami.

Sporenie

Keď porovnáme zamestnanca a živnostníka, kto z nich má za za predpokladu, že zarábajú rovnako, lepšie vyhliadky na dobrý dôchodok od štátu?

Výsledok nezávisí ani tak od toho, koľko zarobia, ale ako sa správajú a aké odvody platia. Štatistika Sociálnej poisťovne ukazuje, že 70 až 80 % živnostníkov platí odvody z minimálneho vymeriavacieho základu. V roku 2024 to bude zo sumy okolo 650 eur, čo je veľmi málo.

Štyrom pätinám živnostníkov by na základe súčasne nastaveného dôchodkového systému vyšiel budúci dôchodok len asi 350 eur. Medzičasom bol schválený minimálny dôchodok, ktorý za 30 odpracovaných rokov predstavuje 390 eur. Stále hovoríme o kriticky nízkych číslach. Neviem, či si niekto dokáže predstaviť, ako by po uhradení základných nákladov vyžil z tejto sumy. 

U živnostníkov a majiteľov malých eseročiek, ktorí si optimalizujú účtovníctvo a poberajú minimálnu mzdu, je obzvlášť dôležité mať dôchodkové sporenie. Často sa u nich pritom stretávam s názorom, že sa dôchodkového sporenia a dôchodku ani nedožijú. Fakty však hovoria inak. Na Slovensku sa dôchodkového veku dožije 9 z 10 ľudí. Pričom muži strávia na dôchodku viac ako 15 a ženy viac ako 20 rokov.

Pre živnostníkov s veľmi nízkymi očakávanými štátnymi dôchodkami má tretí pilier naozaj zmysel. A zase platí, že na základe ich veku im vieme navrhnúť, ako si optimálne nastaviť dôchodkové sporenie. Ak niekto začne riešiť dôchodok až ako 50-ročný, pravdepodobne si bude musieť odkladať veľmi veľa. V prípade, že začne už mladom veku, môže mu stačiť 20 či 30 eur.

Pre živnostníkov, keďže môžu očakávať veľmi nízke štátne dôchodky, je obzvlášť dôležitý tretí pilier.

Dôležitosť sporenia v druhom a treťom pilieri sme si vysvetlili. Zároveň sme si povedali, čo ovplyvňuje výšku dôchodkov od štátu. Naozaj hrozí riziko, že v budúcnosti dôchodky od štátu nebudú stačiť?

V posledných mesiacoch sa na Slovensku v tejto oblasti veci veľmi hýbu dopredu. Pre mňa je dôležité, aby mal každý Slovák a každá Slovenska predstavu o tom, aký dôchodok môže reálne očakávať, ak má prvý, druhý a tretí pilier.

Každý z nás si dokáže na základe niekoľkých údajov vypočítať výšku svojho očakávaného dôchodku a pochopiť význam jednotlivých pilierov. Naša dôchodková kalkulačka má zapracovaný celkový mechanizmus toho, ako sa na Slovensku aktuálne počítajú dôchodky zo všetkých pilierov. Na základe vstupov vieme reálne a realisticky odhadnúť, akú sumu môže človek očakávať. 

Zoberme si 25-ročného absolventa strednej školy s maturitou. Povedzme, že aktuálne zarába 1 000 eur. Čo to preňho znamená, ak by sa spoľahol len na štát? 

Samozrejme, mzda mu bude priebežne rásť. Kalkulačka s týmto nárastom počíta. Ak vezmeme do úvahy aj čiastočnú demografickú zmenu, bude dostávať štátny dôchodok v terajšej kúpnej sile peňazí približne 550 eur. Ak nebude mať iné sporenie na dôchodok alebo iné veľké úspory a spoľahne sa iba na štát, musí počítať s tým, že mu v deň jeho odchodu do dôchodku príjem drasticky klesne.

Ak by som do výpočtu doplnil aj druhý pilier, celkový príjem na dôchodku by sa pravdepodobne zvýšil, nedá sa však očakávať zázrak. Tiež je nutné mať nastavený správny fond. 

Tu nastupuje tretí pilier. Dôchodková kalkulačka nám umožní namodelovať si, o koľko si zvýšime celkový dôchodok, ak si budeme pribežne sporiť. Kalkulačka každému jednoducho ukáže, akú sumu získame pri akej výške príspevku.

Vezmime si opäť rovnaký príklad 25-ročného človeka so mzdou 1 000 eur. Povedzme, že si do tretieho piliera odkladá 30 eur mesačne. V reálnej kúpnej sile, čiže podľa toho, ako teraz vnímame hodnotu peňazí, si dokáže zabezpečiť doplnkový príjem 227 eur mesačne počas 10 rokov. 

Do výpočtu môžeme zahrnúť príspevok zamestnávateľa. Teraz má všetky tri piliere, príspevok zamestnávateľa vo výške 30 eur a 30 eur si sporí sám. Týmto spôsobom si dokáže na obdobie 10 rokov zabezpečiť doplnkový dôchodok vo výške viac ako 450 eur mesačne, čo je viac ako 70 % pôvodného príjmu, a teda základný predpoklad zachovania životného štandardu. Tým sa vyhne situácii, keď by musel počítať každé jedno euro. 

Preto opätovne odporúčam dôchodkovú kalkulačku. Je to veľmi užitočný a dôležitý nástroj na to, aby si každý na Slovensku vedel predstaviť, na čo sú pri dôchodkovom sporení jednotlivé piliere dobré.

Koľko je momentálne minimálny dôchodok ste už načrtli, koľko je priemerný dôchodok na Slovensku?

Minimálny dôchodok po tridsiatich odpracovaných rokoch bol schválený na úrovni 390 eur. Priemerný dôchodok sa v roku 2023 výrazne zvýšil a aktuálne dosahuje výšku v priemere 600 až 650 eur.

Pozor, platí, že ide o priemerný dôchodok, a väčšina dôchodkýň a dôchodcov je v pásme od 450 až 600 eur. Rovnako ako pri mzdách navyšujú celkový priemer ľudia s výrazne vyššími príjmami. 

Z prieskumov, ktoré boli zverejnené, napriek tomu vyplýva, že Slováci a Slovenky očakávajú na dôchodku príjem okolo 930 eur. To je veľký paradox, keďže očakávania, a platí to hlavne u mladšej generácie, sú v porovnaní s realitou neprimerane vysoké. Tu sa potvrdzuje, že ignorovanie témy dôchodkového sporenia je hazard, na ktorý človek s najväčšou pravdepodobnosťou v budúcnosti doplatí.

Druhý pilier nie je riešením toho, aby som sa mal na dôchodku dobre.

Slováci a Slovenky by chceli mať príjem na dôchodku okolo  930 eur.

Čo ak by som chcela odísť do predčasného dôchodku? Mám naň nárok? Môže to ovplyvniť výšku dôchodku a zasiahnuť do sporenia v prvom, druhom a treťom pilieri? 

O odchod do predčasného dôchodku môžete po novom požiadať po 40 odpracovaných rokoch a pri odchode musí jeho výška dosiahnuť aspoň 430 eur (od júla 2023). Je však nutné rátať s tým, že vypočítanú dávku vám znížia o 0,3 % mesačne za každý mesiac (o 3,6 % ročne), ktorý vám chýba do skutočného dôchodkového veku.

Znamená to teda, že ak by ste išli do predčasného dôchodku ako 58-ročný (namiesto 64), z pôvodného dôchodku 500 eur by ste dostávali len 392 eur.

Ak nechcete, aby vám pre zníženie štandardného dôchodku výrazne klesli aj príjmy a životná úroveň, budete to musieť vykryť z iných zdrojov. Výhodu budete mať v prípade, ak si ešte pred odchodom do (predčasného) dôchodku nasporíte dostatočnú sumu v 3. pilieri.

Povedzme, že som si teraz uvedomila, aké dôležité je naplánovať si dôchodok, ako začať sporiť? Kam by mali viesť moje prvé kroky?

V prvom rade by som si urobil predstavu, čo ma reálne čaká. To znamená, že by som si nastavil v dôchodkovej kalkulačke vlastné parametre, aby som videl, aký podiel majú jednotlivé piliere. V treťom pilieri by som si podľa návodu namodeloval výšku dôchodku, o ktorej si myslím, že bude pre mňa adekvátna (odporúčame dosiahnuť príjem na úrovni 70 % posledného príjmu). 

A ak to chcete riešiť priamo u nás v DDS Tatra banky, stačí zavolať na DIALOG Live a z pohodlia domova si viete uzavrieť dôchodkové sporenie. Nemusíte byť ani klient Tatra banky, otvoriť si sporenie a začať sporiť je jednoduché. 

Marcel Haniš

Kto je

Marcel Haniš

Špecialista na dôchodkovú problematiku s 13-ročnou praxou v dôchodkovej oblasti. Posledných 8 rokov vedie produktové oddelenie Doplnkovej dôchodkovej spoločnosti Tatra banky.

Váš názor nás zaujíma

Pomôžte nám robiť Životné momenty ešte kvalitnejšie

* Označené polia sú povinné
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/zivotne-momenty/sporenie-na-dochodok/