1. Životné momenty
  2. /
  3. Život a rodina
  4. /
  5. Príprava na dôchodok
  6. /
  7. Sporenie na dôchodok
Publikovaný 20.05.2020 / Upravený 02.03.2023

Sporenie na dôchodok

Starnutie neobchádza nikoho a väčšinou ani nástup do dôchodku. Dnes však už nezávisí len od štátu, pre ktorý človek celý život pracuje a platí dane či odvody, ako sa mu v dôchodkových časoch bude žiť. Z veľkej časti to už dnes závisí aj od samotného človeka, teda budúceho dôchodcu. Preto sa budeme na túto tému rozprávať s Marcelom Hanišom z doplnkovej dôchodkovej spoločnosti Tatra banky.

Sporenie na dôchodok

V článku sa dozviete:

  1. Ako si Slováci sporia na dôchodok?
  2. Aké zmeny sa dejú v dôchodkovom systéme?
  3. Ako to vyzerá s dôchodkami žien a mužov?
  4. Kto je na tom lepšie - zamestnanec alebo živnostník?

Pán Haniš, riešenie dôchodku si od človeka vyžaduje rozmýšľanie dopredu. Sme v tomto ako Slováci uvedomelí?

Z našich prieskumov, ktoré pravidelne robíme, vyplýva, že na dôchodok si sporí, alebo deklaruje, že si sporí, okolo 60 až 68 % Slovákov. Ďalších zhruba 20 % hovorí, že je pripravených začať a tú tému vnímajú. A necelých 20 percent je takých, ktorí túto tému úplne ignorujú.

Asi najväčší problém je práve u tejto poslednej skupiny, lebo je veľmi pravdepodobné, že ich to neskôr bude mrzieť. A možno aj tento podcast bude dobrý na to, aby sa nad tým zamysleli.

Troška väčším problémom je to, že z tých ľudí, ktorí si sporia na dôchodok, je približne polovica takých, ktorí si nesporia v správnom produkte. A toto je vec, nad ktorou by sa mali títo sporitelia zamyslieť. Veľakrát totiž na dôchodkové sporenie využívajú rôzne sporiace účty. Často sa využíva napríklad aj životné poistenie alebo aj iné produkty, pri ktorých vieme dopredu povedať, že nie sú vhodné na sporenie na dôchodok. A to buď preto, ako je to pri sporiacom účte, že sú v nich prakticky nulové výnosy. Pri dlhodobom sporení je pritom výnos veľmi dôležitá vec, pretože je tam zložené úročenie a ten čas nám dokáže peniaze pekne zhodnotiť. Životné poistenie zasa slúži na iný účel, nie na budovanie dôchodkových úspor. V princípe je to kombinácia s krytím životných rizík a poplatky sú tým pádom výrazne vyššie. Zjednodušene povedané to spôsobí, že človek, ktorý si sporí na dôchodok v životnom poistení, bude mať pravdepodobne oveľa nižšiu nasporenú sumu a oveľa nižší budúci dôchodok.

Zmeny, pokiaľ ide o dôchodkový systém, sa dejú dosť často. Človek, ktorý nejako pravidelne nesleduje médiá, nemusí mať úplne najaktuálnejšie informácie. Ako teda vyzerá súčasný dôchodkový systém na Slovensku? Kto má nárok na starobný dôchodok? Koľko rokov treba odpracovať?

Na Slovensku máme nastavený pomerne moderný trojpilierový systém. Už to nie je štandardom ani v rámci okolitých krajín, lebo do dôchodkových systémov sa výrazne zasahovalo napríklad aj v Česku, v Maďarsku, ale aj v Poľsku. Ale na Slovensku máme výhodu v tom, že základom dôchodkového systému sú tri piliere.

Sporenie na dôchodok

Čo sa týka jednotlivých troch pilierov, tie majú svoje výhody aj nevýhody a plnia nejakú funkciu. A tu je dôležité, aby sa človek aspoň na chvíľu zamyslel a porozumel tomu, na čo piliere slúžia. Moje základné odporúčanie je, že sporiteľ/sporiteľka, ktorý to so svojím dôchodkom myslí naozaj vážne a chce mať adekvátny príjem a žiť aj v starobe slušne, by mal myslieť na to, že potrebuje pravdepodobne všetky tri piliere.

V krátkosti vysvetlím prečo. Prvý pilier, ktorý poznáme ako štátny dôchodok, máme všetci povinne zo zákona. Funguje na princípe, že v rámci našej mzdy sa nám z vymeriavacieho základu strháva 18 percent práve na dôchodkové úspory. Čiže ak máme prvý pilier, tak 18 percent sa nám priebežne z každej mzdy strháva a v rámci toho budeme dostávať neskôr štátny dôchodok. Aby sme ho dostali, potrebujeme mať odpracovaných minimálne 15 rokov  a jeho minimálna výška je po navýšení z minulého roka na úrovni okolo 334 EUR. Nevýhodou toho štátneho dôchodku je hlavne to, že na Slovensku máme obrovský problém so starnutím populácie. V najbližších rokoch máme predpokladaný veľmi zlý demografický vývoj, keďže počet dôchodcov nám bude v budúcich rokoch narastať. A, bohužiaľ, počet pracujúcich sa nebude zvyšovať, dokonca bude klesať. Štátne dôchodky budú mať problém a je veľmi pravdepodobné, že do budúcnosti sa neudržia v reálnej kúpnej sile, teda čo si za ten dôchodok reálne kúpime, ani na súčasných úrovniach. Práve pod vplyvom toho, že bude potrebné vyplatiť dôchodky oveľa väčšiemu počtu dôchodcov.

Preto je veľmi dôležitý druhý pilier. Druhý pilier znamená len to, že z tých osemnástich percent, ktoré platíme v rámci dôchodkových odvodov, päť a pol percenta, ak ho máme, ide na vlastný účet, ktorý máme v rámci druhého piliera, do dôchodkovej správcovskej spoločnosti. A z toho, koľko si tam naposielame za jednotlivé roky (čiže 5,5 % akoby z vymeriavacieho základu za jednotlivé roky pri zhodnotení, ktoré dosiahneme) nám potom vyjde dôchodok z druhého piliera. Pri ňom je dôležité povedať, že on už nie je solidárny, čiže koľko si naposielame v rámci druhého piliera, toľko reálne budeme v budúcnosti dostávať. A ešte, samozrejme, závisí od toho, aké zhodnotenie dosiahneme.

V druhom pilieri je však veľký problém práve v tom, že väčšina ľudí má pod vplyvom štátnych politických zásahov nastavený nesprávny dôchodkový fond konzervatívnejší, z čoho pramení problém, že potom očakávaný výnos nemusí byť taký, ako daný klient mohol mať, ak by mal fond dynamickejší. Čiže je veľmi dôležité mať správny fond. Do druhého piliera sa dá vstúpiť len do 35. roku života (od 1. 5. 2023 sa hranica zvyšuje na 40 rokov), takže je veľmi dôležité dať si na to pozor, lebo neskôr to už nie je v tejto chvíli možné. Výhody druhého piliera  z môjho pohľadu oveľa viac využijú ľudia, ktorí majú nadštandardné príjmy niekde nad úrovňou 1 300, 1 400 EUR. Lebo v rámci tohto systému už nie je solidárnosť a reálne platí, že koľko sa nám odvedie z našej mzdy a zhodnotí sa, toľko potom budeme v rámci druhého piliera reálne dostávať.

Nezabudnime však pri druhom pilieri povedať, že keďže päť a pol percenta z osemnástich nám ide na druhý pilier, na prvý pilier nám ide 12 a pol percenta z našich dôchodkových úspor. Dôjde teda k adekvátnemu kráteniu dôchodku z prvého piliera.

Do druhého piliera sa dá vstúpiť len do 35. roku života.

Čiže, ak máme aj druhý pilier, môžeme očakávať, že kombinácia prvého a druhého piliera nám prinesie mierne vyšší dôchodok. Ale netreba očakávať zázrak. Je veľmi dôležité, aby si ľudia uvedomili, že vstupom do druhého piliera si len rozložíme politické riziko a ak sa nám to podarí lepšie zhodnotiť v čase, čo je veľmi pravdepodobné, tak môžeme mať v kombinácii prvého a druhého piliera celkový lepší dôchodok. Ale ak ho máme, tak sa nám adekvátne bude krátiť prvý pilier, preto môžeme očakávať, že si v rámci celkového dôchodku pomôžeme možno o 5, 10, v lepších prípadoch o 15 percent, ak nenastane nejaký veľký zvrat. Náhrada nášho pôvodného príjmu ale stále nebude ani na úrovni polovice poslednej mzdy.

Preto je v systéme aj tretí doplnkový pilier. Ten už je dobrovoľný, ale má slúžiť práve na to, aby ľudia si zabezpečili reálne taký dôchodok, ako si predstavujú. Má veľkú výhodu v tom, že v rámci neho vieme klientovi presne podľa jeho veku povedať, ako si má nastaviť sporenie na začiatku, lebo potom priebežne vidí, napríklad u nás v mobilnej aplikácii Tatra banky, aký dôchodok môže čakať a následne, aký mu bude vyplácaný počas desiatich rokov. Čiže vie si pekne sledovať, či sa napĺňa očakávanie toho budúceho dôchodku a prípadne podľa toho upravovať výšku príspevku. Tretí pilier je teda veľmi jednoduchý. Má, samozrejme, niektoré ďalšie zvýhodnenia.

Peniaze v ňom sú vždy predmetom dedenia, čiže klient má vlastný osobný účet a peniaze sú vo všetkých prípadoch dediteľné. Dôležité je tam tým pádom uviesť oprávnené osoby, napríklad deti, manželku alebo kohokoľvek si daný človek určí.

Výhodu má ďalej v tom, že má možnosť využívať daňovú úľavu. Čiže viete si o príspevky posielané do tretieho piliera znížiť dane. Presnejšie pravidlá sú ľahko dostupné na internete.

Tretí pilier má možnosť využívať ako benefit aj príspevok zamestnávateľa. Na Slovensku máme časť firiem, je ich niečo cez 20-tisíc, ktoré súbežne aj prispievajú, ako príspevok zamestnávateľa, k individuálnemu sporeniu. Vtedy majú klienti veľkú výhodu, lebo im nasporená suma rastie oveľa rýchlejšie. Dotknem sa toho ešte neskôr, keď budeme ukazovať nejaký príklad jednotlivých pilierov v rámci dôchodkovej kalkulačky, ktorú máme k dispozícii. Tam si to vieme povedať aj v číslach.

Ženy často nemajú rovnaký príjem ako muži

Chcela som sa ešte spýtať na jednu vec. Spomenuli ste, že ženy odchádzajú do dôchodku skôr, v závislosti od toho, koľko mali detí a podobne. Ako to vyzerá s dôchodkami žien a mužov? Máme rovnaké dôchodky alebo sú tam nejaké rozdiely?

Toto je vec, ktorá sa veľmi málo komunikuje a ja verím tomu, že v najbližšom období sa tomu bude venovať oveľa väčšia pozornosť. V tejto chvíli totiž na Slovensku štatistiky vykazujú, že ženy majú približne o 100 EUR nižší dôchodok ako muži. Je to pomerne veľký rozdiel a vzhľadom na budúcnosť nejde o zanedbateľnú vec. Pritom ale platí, že ženy žijú dlhšie. Podľa štatistík, samozrejme, závisí, na ktoré obdobie sa pozeráme, ale je to minimálne o päť rokov viac. Takže žena sa musí pripraviť, že vzhľadom na to, že často nemajú rovnaký príjem ako muži, im potom vychádzajú aj nižšie dôchodky. Pričom súbežne oproti mužom sú na dôchodku dlhšie. U žien je to výrazne viac ako 20 rokov v priemere, ako to vidíme teraz. A podľa všetkého typická dĺžka života sa dlhodobo predlžuje v rámci celej Európskej únie aj na Slovensku. Takže je to veľmi vážna situácia a v prípade žien je obzvlášť nebezpečné nezamýšľať sa nad dôchodkami a tým, z čoho budem žiť neskôr, keď na dôchodku budem.

To znamená, že možno ženy by sa mali ešte viac pozrieť na to, čo ich čaká a zvážiť sporenie aj v ďalších dvoch pilieroch. V akom veku by sme sa mali začať celkovo zaoberať svojím dôchodkom? Kedy treba začať sporiť? Vraveli ste, že do toho druhého piliera sa môže ísť do 35. roku života. Ale celkovo?

Celkovo sa odporúča si zriadiť alebo myslieť na dôchodkové sporenie už pri vstupe do prvého zamestnania. To platí celosvetovo, v rámci celej západnej Európy a Spojených štátov, kde funguje tento dôchodkový systém väčšinou v takýchto základoch. Čiže pri vstupe do prvého zamestnania by som si zriadil okamžite aj druhý pilier. Keďže čas hrá v prospech sporiteľov a je predpoklad, že zhodnotenie, ktoré je veľmi dôležité, sa reálne naplní a prinesie nám potom lepší dôchodok.

A čo sa týka tretieho piliera, pre mňa je to tá istá rada. Pri nástupe do plného prvého zamestnania by som si už vyberal zamestnávateľov, ktorí poskytujú príspevok zamestnávateľa. Benefit príspevku zamestnávateľa väčšina firiem na Slovensku totiž poskytuje v rovnakej výške, ako si sporíte sami, kde je priemerný príspevok často aj vyšší ako 30 EUR. A keď si to narátame u mladého človeka za celé obdobie do odchodu do dôchodku, tak sa rozprávame o sume približne 15 až 20-tisíc EUR.

Závisí to, samozrejme, od výšky príspevku a času, počas ktorého by daný zamestnanec príspevok dostával. Takže sa bavíme o veľkom benefite. 15 až 20-tisíc EUR sú priemerné čísla, ktoré v rámci príspevku zamestnávateľa na dôchodok každý zamestnanec, ktorý ho má, môže dostávať. Preto je veľmi dôležité už pri výbere zamestnávateľa, či takýto benefit poskytuje. A ak ho niektorí ľudia nemajú, tak by sa mali so svojím zamestnávateľom aj o tejto téme rozprávať, lebo inak im hrozí, že budú musieť žiť na dôchodku z ani nie polovičného príjmu, aký mali v čase, keď pracovali.

Ešte možno otázka, ktorá zaujíma mňa osobne. Som momentálne na materskej, mám prvý a druhý pilier, ale v tom treťom zatiaľ nie som. Kedy je pre matky na materskej vhodné začať si sporiť v tom treťom pilieri? Až keď skončia a vrátia sa do práce alebo sa to dá riešiť aj teraz?

Závisí to, samozrejme, od toho, či si môžu dovoliť sporiť aj priebežne. Pri doplnkovom dôchodkovom sporení v treťom pilieri je veľmi dôležitý čas. Platí pravidlo, že čím skôr začneme, tým menej nám stačí si sporiť, aby sme dosiahli určitú sumu. Ak si to odložíme na neskôr, tak to je stále v poriadku, ale potom nás to bude viac stáť. Nemáme už totiž toľko času pred sebou a dĺžka sporenia pritom zohráva kľúčovú úlohu. Pre ženy na materskej platí napríklad aj to, že doplnkové dôchodkové sporenie je veľmi flexibilné. Ak si začnete sporiť už v mladšom veku, potom keď príde materská dovolenka môžete bez problému prerušiť sporenie a zase ho obnoviť, keď sa vám obnoví vaša pracovná aktivita. Toto sporenie je veľmi flexibilné a takéto prerušenie a následné obnovenie nie je spojené so žiadnymi stornami alebo poplatkami.

Sporenie

Keď porovnáme zamestnanca a živnostníka, kto má lepšie vyhliadky na dobrý dôchodok od štátu? Za predpokladu, že zarábajú rovnako.

To, samozrejme, závisí od toho, ako sa tí živnosti správajú a koľko a aké odvody platia. Štatistika, ktorú máme zo Sociálnej poisťovne, hovorí, že okolo 70 až 80 percent živnostníkov platí odvody z minimálneho vymeriavacieho základu. V roku 2009 to bolo okolo 470 – 480 EUR. A to je veľmi zlá správa pre živnostníkov.

Štyrom pätinám živnostníkov by na základe toho vyšiel v rámci dôchodkového systému, tak, ako ho máme teraz nastavený, budúci dôchodok okolo 300 EUR. Medzičasom došlo k schváleniu minimálneho dôchodku, takže celková suma by mohla narásť. Minimálny dôchodok za 30 odpracovaných rokov predstavuje 334 EUR, ale stále sa bavíme o veľmi nízkych číslach a neviem, či si niekto vie predstaviť po uhradení základných nákladov na bývanie, že by vyžil z takejto sumy.

Preto platí, že pre živnostníkov, a podobne aj pre majiteľov malých eseročiek, ktorí si optimalizujú účtovníctvo a poberajú minimálnu mzdu, je obzvlášť veľká potreba riešiť a myslieť na dôchodok a dôchodkové sporenie. Často sa u týchto ľudí stretávam s tým názorom, že oni sa dôchodkového sporenia a dôchodku nedožijú. Fakty sú také, že na Slovensku sa dôchodkového sporenia dožije 9 z desiatich ľudí a na dôchodku trávime u mužov viac ako pätnásť rokov a u žien viac ako dvadsať rokov.

Pre živnostníkov, keďže môžu očakávať veľmi nízke štátne dôchodky, je obzvlášť dôležitý tretí pilier. A zase platí, že na základe ich veku vieme povedať, ako by mali mať nastavené sporenie. Samozrejme, ak niekto začne dôchodok riešiť v päťdesiatke, tak pravdepodobne si bude musieť začať odkladať veľmi veľa. Ak to niekto urobí v mladom veku, tak mu možno bude stačiť 20, 30 EUR.

Pre živnostníkov, keďže môžu očakávať veľmi nízke štátne dôchodky, je obzvlášť dôležitý tretí pilier.

Už sme si teda povedali, prečo je druhý a tretí dôchodkový pilier pre nás dôležitý. Prečo je dôležité na ne sporiť. Zároveň sme si povedali to, že dôchodky od štátu môžu byť rôzne. Naozaj nám teda hrozí riziko, že nám do budúcnosti dôchodky od štátu nebudú stačiť?

V tejto oblasti sa na Slovensku veci v posledných mesiacoch veľmi hýbu dopredu. Pre mňa je dôležité, aby každý Slovák mal možnosť získať predstavu o tom, aký dôchodok môže reálne očakávať, ak má prvý pilier, druhý pilier, tretí pilier.

Preto sme spolupracovali s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici a podarilo sa nám vytvoriť veľmi jednoduchý a unikátny nástroj, pomocou ktorého si môže každý Slovák personalizovane na základe pár údajov vypočítať a sám zistiť, čo tie jednotlivé piliere preňho znamenajú. Myslím si, že je to najjednoduchšia vec, ktorú môže každý urobiť. Ísť na stránku www.dochodkovakalkulacka.sk, priebežne si tam nastaviť svoje parametre a zistiť, koľko mu jednotlivé piliere môžu priniesť. S Univerzitou Mateja Bela sme do systému zapracovali celkový mechanizmus toho, ako dôchodky na Slovensku v tejto chvíli počítame zo všetkých pilierov, a na základe vstupov vieme reálne odhadnúť, koľko ten človek môže naozaj očakávať. Asi najlepšie však bude uviesť nejaký príklad.

Skúsim to povedať na 25-ročnom človeku, ktorý teraz skončil školu. Čo to preňho asi znamená, lebo aj na začiatku sme hovorili, že práve mladšie generácie v dôsledku starnutia populácie majú najväčší problém. Takže 25-ročný človek, budem rátať, že má stredoškolské vzdelanie s maturitou a že pre zjednodušenie aktuálne zarába 1 000 EUR, aby sme si vedeli čísla porovnať. Čo to preňho znamená, ak by sa spoľahol len na štát? Samozrejme, mzda mu priebežne aj z tých 1 000 EUR v dvadsiatom piatom roku bude pravdepodobne rásť. Univerzita Mateja Bela zapracovala štatisticky namerané nárasty do tohto modelu, ale v rámci toho môže takýto človek očakávať, že v budúcnosti, aj pod vplyvom čiastočnej demografickej zmeny, bude dostávať štátny dôchodok v terajšej kúpnej sile peňazí niekde na úrovni okolo 550 EUR. Čiže, ak by zarábal teraz tisícku, tá mzda mu medzičasom porastie, ale bude dostávať dôchodok okolo 550 EUR, čo predstavuje zhruba 41 % jeho posledného príjmu pred dôchodkom. Pre takéhoto človeka by to znamenalo, že ak nebude robiť nič a spoľahne sa len na štát, tak sa musí pripraviť na to, že v jeden deň, keď bude odchádzať do dôchodku, bude mať pravdepodobne štyridsať percent príjmu, na aký bol zvyknutý.

Ak by sme si tam ale doplnili druhý pilier, čo to preňho znamená? Ak sme predtým hovorili, že náhrada mzdy bola 41 percent, okolo 550 EUR, tak aj s druhým pilierom, kde stačí vyplniť a podpísať jednoduché tlačivo, jeho celkový dôchodok vzrastie niekde nad 600 EUR a dostane sa približne na 46 percent pôvodného príjmu.

Stále platí to, čo som už avizoval. Druhý pilier nie je riešením toho, aby som sa mal na dôchodku dobre. On nám pravdepodobne zlepší celkový príjem na dôchodku, ale netreba od toho očakávať zázrak. Pritom je potrebné mať nastavený správny fond, čo väčšina ľudí v druhom pilieri v tejto chvíli nemá. Takže druhý pilier odporúčam. Pozor však na ten tridsiaty piaty rok života, keď sa dá do neho v tejto chvíli najneskôr vstúpiť. Je tu však predpoklad, že pri správnom nastavení vám vygeneruje lepší dôchodok. Ale neočakávajme zázraky.

Práve dôchodková kalkulačka nám umožňuje si namodelovať, o koľko sa nám zlepší celkový dôchodok, ak si budeme prispievať. A tam si klient veľmi ľahko vie nastaviť, čo mu to spôsobí pri príspevku 20 EUR a čo mu to spôsobí pri príspevku 30 EUR. Čiže každý si vie sám podľa svojich vlastných parametrov namodelovať, čo tým získa, ak by mal tretí pilier, a pri akej výške príspevku mu to prinesie akú čiastku.

Druhý pilier nie je riešením toho, aby som sa mal na dôchodku dobre.

Teraz si vezmime ten istý príklad 25-ročného človeka s 1 000-eurovou mzdou v tejto chvíli a stredoškolským vzdelaním s maturitou. Ak by si odkladal len 30 EUR, tak môže očakávať, že v reálnej kúpnej sile, tak ako teraz vnímame hodnotu peňazí, si pri sporení 30 EUR do dôchodku dokáže z tretieho piliera následne vygenerovať doplnkový príjem 163 EUR počas desiatich rokov. Čiže každý mesiac počas desiatich rokov 163 EUR navyše. Čím jeho náhrada pôvodného príjmu vzrastie až na 58 percent z tých štyridsiatich šiestich, ak by mal kombináciu prvého a druhého piliera predtým.

Na Slovensku máme možnosť získať spomínaný príspevok zamestnávateľa, takže môžem doplniť ešte posledný pohľad. Ak si takýto človek, ktorý má všetky tri piliere a má aj príspevok zamestnávateľa vo výške 30 EUR a 30 EUR si dáva aj sám, tak ide o optimálny variant. Takýto človek sa dokáže dostať s náhradou pôvodného príjmu niekde až na úroveň okolo 70 percent. A platí základné pravidlo, že ak dosiahneme náhradu príjmu okolo 70 percent, tak si prakticky zachováme aj po odchode do dôchodku taký štandard v živote, na ktorý sme boli zvyknutí, a dôchodok si potom naozaj môžeme užiť.

Nedostaneme sa do situácie, keď budeme musieť, bohužiaľ, tak ako to vidíme u súčasných dôchodcov, pozerať na každé euro, ktoré máme. Preto ešte raz odporúčam dôchodkovú kalkulačku. Veľmi dôležitý nástroj na to, aby si každý na Slovensku vedel predstaviť a pochopil, na čo sú jednotlivé piliere dobré aj v dôchodkovom sporení.

Až dve tretiny Slovákov a Sloveniek očakávajú príjem na dôchodku okolo 900 EUR.

Takže ešte raz, www.dochodkovakalkulacka.sk. Koľko je momentálne minimálny dôchodok ste už načrtli, koľko je priemerný dôchodok na Slovensku?

Minimálny dôchodok pri tridsiatich odpracovaných rokoch bol schválený na úrovni 334 EUR. Prebieha tam nejaká diskusia o tom, či je to spravodlivé, lebo sú tam ešte nejaké medzery v zákone. Pravdepodobne sa bude ešte do neho vstupovať, ale taká je v tejto chvíli realita. Priemerný dôchodok v januári dosiahol výšku 511 EUR.

Pozor, platí, že je to priemerný dôchodok, a väčšina Slovákov je výrazne s dôchodkom nižšie pod úrovňou 511 EUR, lebo ten priemer, samozrejme, navyšujú ľudia s výrazne vyššími príjmami a s výrazne vyššími dôchodkami. Takže pozor, väčšina ľudí sa musí pripraviť na dôchodok niekde okolo úrovne 400 EUR. Vo veľa prípadoch aj na nižších úrovniach.

Tu dám do paradoxu ešte jeden poznatok. Z prieskumov, ktoré boli zverejnené, vyplýva, že až dve tretiny Slovákov a Sloveniek očakávajú príjem na dôchodku okolo 900 EUR. To je veľký paradox, že očakávania, a hlavne mladšej generácie, kde čísla boli ešte vyššie, sú dvojnásobné oproti tomu, aká je realita. Preto ignorovanie témy dôchodkového sporenia je veľmi hazardné a pravdepodobne človek, ktorý takto koná, na to v budúcnosti doplatí.

Chcete začať sporiť na dôchodok?

Tip: Chcete začať sporiť na dôchodok?

Obráťte sa na našich špecialistov na dôchodok a začnite sporiť ešte dnes.

Zistiť viac 

Môže napríklad odchod do predčasného dôchodku nejakým spôsobom ovplyvniť naše dôchodky a nejakým spôsobom zasiahnuť do sporenia v prvom, druhom a treťom pilieri? Čo ak by som chcela odísť do predčasného dôchodku? Mám naň nárok?

Samozrejme, je to možné, len si treba uvedomiť, že ak pôjdeme do dôchodku skôr, tak budeme mať v prvom pilieri menej odpracovaných rokov, a tým pádom dochádza ku kráteniu nášho budúceho štátneho dôchodku. Je možné v rámci prvého piliera ísť do dôchodku skôr, pri predčasnom dôchodku o dva roky, ale tým pádom nám bude krátený štátny dôchodok, ktorý nie je vysoký, o dvanásť percent. Ak pôjdeme do dôchodku skôr o rok, tak je to o šesť percent. Takže má to svoj dopad a tak isto to platí aj pre druhý a tretí pilier.

Ak by sme chceli ísť do dôchodku skôr, tak sa nám skráti doba sporenia a pravdepodobne si nasporíme menej. Možno tu je riešením práve tretí pilier. Ak si niekto bude dostatočne odkladať a nasporí si na dôchodok dosť, to závisí od toho, ako sa k tomu bude stavať počas úrokových pracovných rokov, tak potom áno, vie si zabezpečiť príjem, ktorý mu umožní pravdepodobne aj takýto predčasný odchod do dôchodku. Lebo dodatočný príjem mu bude generovať napríklad tretí pilier. Čiže dá sa to, len sa treba nad tým troška zamyslieť vopred. 

Povedzme, že som si teraz uvedomila, aké dôležité je naplánovať si dôchodok a radšej by som sa radila k tým nemeckým dôchodcom, ktorých si pamätám z cestovania s rodičmi. Ako teda začať sporiť? Kam by mali viesť moje prvé kroky, aby som aj ja mohla na dôchodku zobrať svojho manžela a ísť na plavbu okolo sveta loďou alebo niečo podobné, samozrejme, keď sa už skončí táto hrozná korona?

Dám veľmi jednoduchý návod na použitie práve aj pre toto obdobie. Ja by som si naozaj najprv urobil predstavu o tom, čo každého človeka individuálne čaká. Čiže išiel by som na www.dochodkovakalkulacka.sk, nastavil si tam vlastné parametre, aby som zbadal realitu, čo môžem od jednotlivých pilierov očakávať, keď ich budem mať. V treťom pilieri si namodeloval takú výšku dôchodku, o ktorej si myslím, že bude pre mňa adekvátna, je tam aj návod. Čiže snažiť sa dosiahnuť príjem na úrovni tých 70 percent pôvodného posledného príjmu. Kalkulačka to veľmi jednoducho modeluje. A ak to chceme riešiť priamo, napríklad u nás v Tatra banke stačí zavolať na DIALOG Live a z pohodlia domova si klient vie uzavrieť sporenie. Či už je alebo nie je klient Tatra banky, veľmi jednoducho si vie otvoriť sporenie a začať si sporiť. Nastaviť si trvalý príkaz alebo si sporiť prostredníctvom zamestnávateľa.

Ďakujem veľmi pekne za rozhovor, boli to naozaj veľmi dôležité informácie. A vám, milí poslucháči a poslucháčky, držím palce, aby ste vo svojom sporení na dôchodok urobili samé dobré kroky s dobrými odborníkmi, vďaka ktorým sa vám v tomto období bude pokojne žiť. Na tému dôchodkové sporenie sme sa dnes rozprávali s Marcelom Hanišom z Doplnkovej dôchodkovej spoločnosti Tatra banky.

Marcel Haniš

Kto je

Marcel Haniš

Špecialista na dôchodkovú problematiku s 10 ročnou praxou v oblasti III. piliera. Posledných 5 rokov vedie produktové oddelenie Doplnkovej dôchodkovej spoločnosti Tatra banky.

Váš názor nás zaujíma

Pomôžte nám robiť Životné momenty ešte kvalitnejšie

0/150
* Označené polia sú povinné
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/zivotne-momenty/sporenie-na-dochodok/