1. Životné momenty
 2. /
 3. Životné ťažkosti
 4. /
 5. Starostlivosť o blízkych
 6. /
 7. Elektronická PN: Čo to je, ako funguje a ako si ju skontrolovať online
Publikovaný 04.10.2023

Elektronická PN: Čo to je, ako funguje a ako si ju skontrolovať online

Vďaka elektronickej PN máte cez webový portál Sociálnej poisťovne priamy prístup k informáciám o dočasnej práceneschopnosti. Prečítajte si, ako služba funguje a akým spôsobom ju viete používať.

Elektronická PN: Čo to je, ako funguje a ako si ju skontrolovať online

V článku sa dozviete:

 1. čo je elektronická PN
 2. ako elektronická PN funguje
 3. ako si ePN kontrolovať online
 4. čo je Elektronický účet poistenca a ako ho aktivovať
 5. ako sa ePN ukončí

Čo je elektronická PN

Elektronická PN je služba, ktorá nahrádza pôvodné päťdielne tlačivo potvrdzujúce práceneschopnosť. Lekár ju potvrdí vytvorením elektronického záznamu v systéme eZdravie.

Namiesto štósu papierov tak stačí len pár klikov v počítači. Kým donedávna sa uplatňoval komplikovaný postup s doručovaním papierov, po novom všetky povinné úkony za pacienta vybaví a sprocesuje štát.

Po roku dobrovoľného používania je od 1. júna 2023 vystavovanie elektronickej PN povinné pre všetkých všeobecných lekárov, gynekológov, ako aj lekárov v nemocniciach a kúpeľoch.

Od 1. januára 2024 budú mať povinnosť vystavovať elektronickú PN všetci lekári, vrátane ambulantných špecialistov či zubárov.

Od 1. 1. 2024 budú mať povinnosť vystavovať elektronickú PN všetci lekári, vrátane ambulantných špecialistov či zubárov.

Vystavenie ePN lekárom je automaticky považované za žiadosť o dávku a Sociálna poisťovňa vašu žiadosť posúdi a vybaví bez potreby ďalšieho dokladovania.

Ako elektronická PN funguje

Ak ochoriete, lekár vám vystaví elektronickú maródku. Z ordinácie tak idete priamo domov, liečiť sa. Potvrdenia už nemusíte nosiť ani zamestnávateľovi, ani do Sociálnej poisťovne. Všetky informácie si inštitúcie vymenia medzi sebou elektronicky.

Informáciu o vašej práceneschopnosti lekár odošle do Národného zdravotníckeho informačného systému (NZIS). NZIS následne tieto údaje odošle do Sociálnej poisťovne, ktorá ich sprístupní vám aj vášmu zamestnávateľovi.

Svoju ePN si tak viete skontrolovať kedykoľvek z pohodlia domova – online cez svoj Elektronický účet poistenca.

Ďalšou výhodou je, že už nemusíte žiadať v Sociálnej poisťovni o nemocenskú dávku. Samotné vystavenie ePN lekárom je automaticky považované za žiadosť o dávku a Sociálna poisťovňa vašu žiadosť posúdi a vybaví bez potreby ďalšieho dokladovania.

Povinnosti zamestnanca/SZČO pri elektronickej PN

Ako sme už uviedli, po návšteve lekára a vypísaní elektronickej maródky vám odpadajú akékoľvek povinnosti s doručením PN-ky zamestnávateľovi. Nemusíte ani podávať žiadosť o nemocenské.

Zamestnávateľa však bez zbytočného odkladu informujte, že ste PN a nedostavíte sa do práce.

Vašou povinnosťou zároveň je dodržiavať liečbu, ktorú vám nariadil lekár, a zdržiavať sa na mieste, ktoré máte nahlásené ako miesto pobytu.

Pri vzniku elektronickej PN z dôvodu úrazu alebo pracovného úrazu predložte Sociálnej poisťovni vyplnené Hlásenie úrazu (tlačivo je dostupné v Elektronickom účte poistenca). Vyplnené tlačivo odošlite elektronicky alebo ho odovzdajte v pobočke.

Zamestnávateľa bez odkladu informujte, že ste PN a nedostavíte sa do práce.

Povinnosti zamestnávateľa pri elektronickej PN

Aj váš zamestnávateľ má v súvislosti s elektronickou PN niekoľko povinností, konkrétne:

 • nahlásiť číslo účtu zamestnanca, na ktoré sa mu vypláca mzda (alebo zaslať informáciu, že mzda sa vypláca v hotovosti),
 • poskytnúť údaj o poslednom dni výkonu práce zamestnanca pred vznikom PN (ak PN trvá viac ako 10 dní),
 • v prípade ePN z dôvodu pracovného úrazu či choroby z povolania, zaslať vyššie uvedené údaje čo najskôr (bez ohľadu na dĺžku PN) a zároveň oznámiť obdobie, za ktoré má zamestnanec nárok na náhradu príjmu a či mu bola alebo nebola náhrada príjmu vyplatená.

Ak sa zamestnávateľ v niektorom údaji pomýli, môže zaslať formulár opätovne – Sociálna poisťovňa prihliadne na posledný zaslaný dokument.

V Elektronickom účte poistenca si viete nahlásiť zmenu čísla účtu či adresu pobytu počas PN, na ktorú vám má Sociálna poisťovňa zasielať nemocenské.

Kontrola elektronickej PN online

Svoju elektronickú maródku si môžete kontrolovať online. Každý poistenec má zriadený Elektronický účet poistenca, kde môže vidieť všetky informácie týkajúce sa svojej PNky, ako aj informácie o konaní a výplate nemocenskej dávky.

V Elektronickom účte poistenca si viete napríklad nahlásiť zmenu čísla účtu či adresu pobytu počas PN, na ktorú vám má Sociálna poisťovňa zasielať nemocenské. Takisto si viete v systéme priamo nahlásiť úraz alebo prípadne vziať späť žiadosť o dávku či úrazový príplatok, ak si ich neželáte vyplácať.

Prístup do tohto účtu si však najskôr potrebujete aktivovať. Sprístupnenie účtu je momentálne možné vybaviť buď osobne v pobočke Sociálnej poisťovne, alebo elektronicky – s využitím elektronického občianskeho preukazu pomocou tejto žiadosti cez slovensko.sk. Následne sa do účtu môžete prihlasovať kedykoľvek prostredníctvom hesla alebo elektronického občianskeho preukazu.

V Elektronickom účte poistenca si viete pozrieť nasledujúce informácie o vašej ePN:

 • číslo ePN,
 • meno a priezvisko lekára, ktorý ePN vystavil,
 • dátum začiatku a predpokladaného trvania ePN,
 • dôvod vzniku ePN a jej aktuálny stav (či trvá, je ukončená alebo stornovaná),
 • miesto pobytu počas vašej PN,
 • činnosti, ktoré môžete vykonávať počas PN,
 • vychádzky počas vašej PN,
 • poistný vzťah,
 • informácie o konaní a výplate nemocenského či úrazového príplatku,
 • vykonané kontroly dodržiavania liečebného režimu,
 • dátum práceschopnosti,
 • dátum stornovania ePN.

Ako pridať číslo účtu na výplatu „péenky“

SZČO a dobrovoľne poistení by mali pri prvej ePN nahlásiť číslo bankového účtu alebo adresu (za zamestnanca to urobí zamestnávateľ), ktoré sa budú používať na výplatu nemocenského či úrazového príplatku. Poradíme vám preto, ako to môžete vybaviť elektronicky.

Po prihlásení sa do Elektronického účtu poistenca v Službách Sociálnej poisťovne si v časti „Elektronická práceneschopnosť“ vyberte konkrétnu ePN kliknutím na riadok ePN.

Následne sa dostanete do detailu ePN. Približne v strednej časti obrazovky nájdete „Spôsob výplaty dávky“. Po kliknutí na „Výplata dávky“ sa vám otvorí formulár.

V hornej časti formuláru vidíte údaje o poistencovi, ktoré sú vopred vyplnené systémom. Pod nimi sa nachádza roletka, pomocou ktorej si vyberte požadovaný spôsob výplaty dávky – na účet v banke alebo v hotovosti na adresu, a vyplňte príslušné políčka.

elektronicka pn ukoncenie

Správne vyplnený formulár sa následne odošle automaticky. Odoslaný formulár viete nájsť v Detaile ePN, v sekcii „Oznámenia“ v spodnej časti obrazovky. Po kliknutí na riadok konkrétneho oznámenia sa zobrazí zaslané oznámenie s vyplnenými údajmi. 

Ako nahlásiť úraz v Elektronickom účte poistenca

Ak vaša ePN vznikla z dôvodu úrazu (pracovného aj nepracovného) a žiadate o dávku, máte povinnosť čo najskôr vyplniť a poslať tlačivo Hlásenie úrazu na účely nemocenského. Toto tlačivo je dostupné aj v Elektronickom účte poistenca. Pozor, toto tlačivo vypĺňate len v prípade, že úraz ako dôvod PN neuviedol vo vašej ePN lekár.

Postupujte takto: v časti „Elektronická práceneschopnosť“ vyberte konkrétnu ePN kliknutím na riadok ePN. Následne sa dostane do detailu ePN. V strednej časti obrazovky vľavo sa nachádza „Hlásenie úrazu“.

Po rozkliknutí vyplňte formulár. Polia označené hviezdičkou sú povinné. Môžete pridať aj svedkov úrazu po kliknutí na „+Pridať“. Opäť platí, že správne vyplnený formulár sa odošle automaticky a viete si ho nájsť v Detaile ePN v sekcii „Oznámenia“.

Dávka sa vypláca mesačne pozadu v lehotách určených Sociálnou poisťovňou.

Ako sa vypočíta PN

Výška nemocenského sa vypočítava z denného vymeriavacieho základu.

Za prvých desať dní PN vyplatí zamestnancovi náhradu príjmu zamestnávateľ, a to týmto spôsobom:

 • Náhrada príjmu za prvé tri kalendárne dni PN je 25 % denného vymeriavacieho základu.
 • Náhrada príjmu od 4. do 10. dňa PN je 55 % denného vymeriavacieho základu.

Od 11. dňa PN platí nemocenské Sociálna poisťovňa, a to vo výške 55 % denného vymeriavacieho základu.

Dávka sa vypláca mesačne pozadu v lehotách určených Sociálnou poisťovňou.

Približnú výšku nemocenských dávok podľa vašej hrubej mesačnej mzdy si môžete vypočítať aj pomocou kalkulačky.

Ukončenie elektronickej PN

Najneskôr v deň predpokladaného ukončenia ePN by ste sa mali dostaviť na kontrolné vyšetrenie, na ktorom lekár zhodnotí trvanie ePN a môže rozhodnúť, či ePN trvá alebo sa skončila.

Ak sa dohodnete s príslušným ošetrujúcim lekárom na neskoršom termíne vyšetrenia, ošetrujúci lekár určí nový dátum predpokladaného skončenia ePN.

Elektronický záznam o ukončení elektronickej PN vytvorí váš ošetrujúci lekár. Vy nemáte s ukončením ePN žiadne starosti a povinnosti. Informáciu o predpokladanom ukončení vidí v systéme aj váš zamestnávateľ, nemusíte mu teda ukončenie ePN oznamovať.

Nesprávne vystavený e-záznam o dočasnej PN je príslušný ošetrujúci lekár povinný bezodkladne stornovať.

Správnosť informácií dodatočne overil Martin Kontúr z odboru komunikácie s verejnosťou Sociálnej poisťovne.

Váš názor nás zaujíma

Pomôžte nám robiť Životné momenty ešte kvalitnejšie

* Označené polia sú povinné
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/zivotne-momenty/starostlivost-blizkych/elektronicka-pn/