1. Blog
  2. /
  3. Dôchodok
  4. /
  5. Ako predísť nízkemu dôchodku?

Ako predísť nízkemu dôchodku?

Lucia Ditte | DDS Tatra banky a.s. Autor: Lucia Ditte, DDS Tatra banky a.s. | 12.09.2022 | 3 min. čítania

aky budem mat dochodok

Zamýšľali ste sa niekedy nad tým, o koľko môže klesnúť váš príjem odchodom do dôchodku?

Dôchodok je významným životným míľnikom a môže priniesť veľa príjemného. Od zaslúženého oddychu, možnosti venovať sa naplno rodine alebo svojim záľubám, až po úplnú zmenu životného štýlu. Dôchodok však môže znamenať aj drastický prepad príjmu z mesiaca na mesiac. 

O koľko môže klesnúť váš príjem?

Lepšiu predstavu o odhadovanej výške vášho štátneho dôchodku vám poskytne dôchodková kalkulačka.

Na rýchle ilustrovanie veľkosti prepadu v príjmoch dobre poslúži aj porovnanie aktuálnej priemernej mzdy k priemernému dôchodku na Slovensku. Kým priemerná mzda v národnom hospodárstve dosiahla v roku 2021 hodnotu 1 211 EUR, priemerný dôchodok v rovnakom období iba 506 EUR. Ide teda o takmer 60-percentný pokles príjmu

Napriek tomu, že na dôchodku prirodzene klesajú aj životné náklady, bez dostatočných úspor alebo inej formy zabezpečenia môže byť tento prepad ťažko zvládnuteľný. 

Prečo sa to deje?

Príčin zväčšujúceho sa rozdielu medzi mzdou a priznaným dôchodkom je hneď niekoľko. Najrozhodujúcejšou z nich je však demografia. Kým dnes na jedného dôchodcu pripadajú takmer štyria ľudia v produktívnom veku, v roku 2050 to nebudú ani dvaja. 

Úmerne tomu sa bude znižovať aj príjem odvodov do Sociálnej poisťovne, teda objem peňazí určených na výplatu dôchodkov. Inými slovami – štát bude môcť vyplatiť iba také dôchodky, na aké bude mať. 

Demografiu negatívne ovplyvňuje najmä dlhodobo nízka pôrodnosť. V porovnaní s dneškom bude počet ľudí poberajúcich dôchodok narastať a počet tých, ktorí budú vstupovať na trh práce, klesať. 

aky budem mat dochodok

Ako si zabezpečiť dostatočný príjem na dôchodku?

Najväčší podiel zodpovednosti za svoj budúci príjem na dôchodku máte vo vlastných rukách. Riešením, ktoré vám môže pri tom pomôcť, je doplnkové dôchodkové sporenie. 

aky budem mat dochodok

Podľa aktuálnych odhadov si aktívne sporiaci klienti DDS Tatra banky dokážu zvýšiť svoj príjem na dôchodku v priemere až o 260 EUR* počas desiatich rokov.  

Čím skôr začnete myslieť na svoju budúcnosť, tým vyšší príjem na dôchodku si dokážete zabezpečiť. Čas hrá vo váš prospech. 

Chcem si otvoriť sporenie na dôchodok:

Otvorím si sporenie alebo upravím výšku príspevku cez Internet bankingTB.*

Internet bankingTB

Svoje dôchodkové sporenie si chcem otvoriť telefonicky.

Zavolajte mi

Sporenie si otvorím v pobočke.

Najbližšia pobočka

Otvorím si sporenie alebo upravím výšku príspevku cez Internet bankingTB*


Internet bankingTB

Svoje dôchodkové sporenie si chcem otvoriť telefonicky.


*1100

Sporenie si otvorím v pobočke.


Najbližšia pobočka

*Možnosť je dostupná všetkým klientom, ktorí už využívajú výhody bežného účtu od Tatra banky. 

Upozornenie:
S uzatvorením účastníckej zmluvy s doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší výnos doplnkového dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou rovnakého výnosu doplnkového dôchodkového fondu v budúcnosti. Priemerný odhad doplnkového dôchodku aktívne sporiacich klientov v DDS Tatra banky je v súčasných cenách 260 EUR mesačne počas 10 rokov. Informácie o štátnom dôchodku sú použité z údajov Sociálnej poisťovne. Demografické prognózy vychádzajú z webu: https://www.populationpyramid.net/slovakia/2040.

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/dochodok/ako-predist-nizkemu-dochodku/