1. Blog
  2. /
  3. Dôchodok
  4. /
  5. Bezpečnosť na prvom mieste

Bezpečnosť na prvom mieste

| 31.03.2021 | 3 min. čítania

Bezpečnosť na prvom mieste

V týchto časoch nadobúda slovo bezpečnosť omnoho dôležitejší význam. Pocit bezpečia je jednou zo základných ľudských potrieb a táto by mala byť naplnená aj pri investovaní a sporení.

Odchod do dôchodku je veľká a neraz náročná životná etapa. Jedným z dôvodov, prečo môže byť toto obdobie pre jednotlivca zložité, je zmena životného štýlu a najmä citeľný prepad príjmov.

Podľa aktuálnych údajov je dnes výška priemerného dôchodku bezmála 500 EUR. V porovnaní s priemernou mzdou v národnom hospodárstve ide o viac ako 50 %-ný rozdiel. A hoci existuje predpoklad, že výdavky spojené napríklad s nákladmi na bývanie alebo s chodom rodiny, sa na dôchodku znižujú, stále je to príliš málo na dôstojný život alebo kvalitne strávený čas.

Ako neohroziť kvalitu svojho života?

Spôsobov, ako sa pripraviť na obdobie dôchodku, je niekoľko. Dôležité je začať čo najskôr, ideálne hneď pri vstupe na trh práce. Tým sa totiž znižujú pravidelné náklady na budovanie dostatočnej finančnej rezervy. Jedine správne nastavené, pravidelné, dlhodobé a bezpečné sporenie prináša želaný efekt. Pomocou trojpilierovej kalkukačky jednoducho zistíte vplyv včasného začiatku sporenia na výšku budúcej penzie. Dobrým príkladom je sporenie v treťom pilieri v Doplnkovej dôchodkovej spoločnosti Tatra banky, ktoré má z hľadiska bezpečnosti oproti iným riešeniam hneď niekoľko výhod:

Jednoduchosť a zrozumiteľnosť

Uzatvorením zmluvy o dôchodkom sporení a pravidelným sporením sa tvorí základ budúceho doplnkového dôchodku. Príspevky sa odvádzajú buď trvalým príkazom alebo prostredníctvom zamestnávateľa. Je veľkou výhodou, ak na dôchodkové sporenie prispieva aj zamestnávateľ, nie je to však jeho povinnosť. Nasporenie dostatočnej rezervy je preto v prvom rade na zodpovednosti jednotlivca.

Zhodnocovanie a ochrana

Na trhu ojedinelá stratégia Comfort lifeTB od DDS Tatra banky je nadizajnovaná tak, aby sa v prvých fázach sporenia zameriavala na dynamické investičné riešenia a tým zhodnocovala príspevky. V ďalších fázach sa táto dynamika postupne utlmuje, aby v období pred odchodom do dôchodku, kedy je nasporená suma najvyššia, chránila úspory. Preto nie sú ohrozené náladami trhov alebo nečakanými udalosťami. Prax dokazuje, že táto stratégia je efektívna a bezpečná.

Vhodný odporúčaný fond

Pri uzatvorení zmluvy o doplnkovom dôchodkovom sporení je fond prideľovaný automaticky na základe predpokladaného veku odchodu do dôchodku. A hoci ide iba o odporúčanie, výber zodpovedajúceho fondu je prvým krokom k naplneniu zmyslu doplnkového dôchodkového sporenia – kvalitnejšieho života na dôchodku.

Pomer aktív počas sporenia

Dôchodkové sporenie je definované zákonom

Hlavnou autoritou nad doplnkovými dôchodkovými spoločnosťami na Slovensku je Národná banka Slovenska. Ako hlavný regulátor definuje legislatívne procesy a vykonáva dohľad nad ich činnosťou. Preto je investovanie v doplnkových dôchodkových fondoch bezpečné.

Peniaze sa nestratia

Jedným z častých argumentov, prečo si na dôchodok nesporiť je, že dôchodok je nedosiahnuteľný životný míľnik. Prirodzene, život prináša rôzne prekvapenia, ale faktom je, že väčšina ľudí sa dôchodku dožije. So zvyšujúcim sa vekom dožitia na ňom strávime v priemere až 20 rokov. Jednou z hlavných výhod dôchodkového sporenia je možnosť dedenia. Osoby oprávnené dediť si určuje sám sporiteľ alebo sporiteľka.

Ochrana pred impulzívnymi rozhodnutiami

Zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení určuje aj to, kedy je možné na úspory siahnuť. Keďže ide o sporenie na dôchodok, úspory by nemali padnúť za obeť dovolenke alebo novému autu. Doplnkový dôchodok je vyplácaný mesačne, podľa výberu sporiteľa napríklad počas 10 rokov a nie je teda možné vybrať si všetky úspory naraz.

Všetko z domu

DDS Tatra banky myslí na bezpečnosť a ochranu zdravia svojich klientov, preto ako prvá na trhu prináša možnosť uzatvoriť zmluvu o sporení aj online prostredníctvom mobilnej aplikácie Tatra banka alebo Internet bankinguTB. Už nie je nutné navštevovať pobočku alebo stretávať sa so sprostredkovateľom. Táto možnosť tiež ponúka dostatok času a priestoru na oboznámenie sa so zmluvou a jej podmienkami. Život stojí na rozhodnutiach a mnohé z nich menia život k lepšiemu.

Otvorím si sporenie alebo upravím výšku príspevku cez Internet bankingTB.

Internet bankingTB

Svoje dôchodkové sporenie si chcem otvoriť telefonicky.

Zavolajte mi

Sporenie si otvorím v pobočke.

Najbližšia pobočka

Otvorím si sporenie alebo upravím výšku príspevku cez Internet bankingTB.


Internet bankingTB

Svoje dôchodkové sporenie si chcem otvoriť telefonicky.


*1100

Sporenie si otvorím v pobočke.


Najbližšia pobočka
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/dochodok/bezpecnost-prvom-mieste/