1. Blog
  2. /
  3. Dôchodok
  4. /
  5. Inflácia vám nemusí prerásť cez hlavu

Inflácia vám nemusí prerásť cez hlavu

Lucia Ditte | DDS Tatra banky a.s. Marek Hradňanský | DDS Tatra banky a.s. Autori: Lucia Ditte, DDS Tatra banky a.s.; Marek Hradňanský, DDS Tatra banky a.s. | 12.05.2022 | 4 min. čítania

vplyv inflacie na uspory a dochodok

Zvyšovanie cien, inak povedané inflácia, je dobre známy ekonomický jav. V praxi si to možno predstaviť na príklade ceny spotrebiča, ktorý stál minulý rok 100 eur. Cena za rovnaký spotrebič v tomto roku v dôsledku inflácie narástla na 109 EUR. 

Inflácia a dlhodobé sporenie

O čom sa hovorí menej, je vplyv inflácie na dlhodobé úspory, vrátane dôchodkových. Ide o jedno z najväčších rizík, ktorým sú vystavené naše úspory v dlhodobom horizonte. Pri nevhodne zvolenej investičnej stratégii sa úspory nezhodnocujú.

Tí, ktorí si sporia na dôchodok v treťom pilieri, by sa preto mali zaujímať o výkonnosť fondov aj v pomere k inflácii. Táto hodnota má priamy dopad na konečnú výšku úspor a výšku dôchodku vyplácaného z 3. piliera. 

Inflácia vs. výkonnosť

Pri dôchodkovom sporení je kľúčové vyberať si také produkty a riešenia, ktorých výnos zo strednodobého a dlhodobého horizontu presahuje výšku inflácie. Reálna hodnota úspor totiž rastie iba vtedy, ak je výnos zo sporenia vyšší ako inflácia. Dobrým ilustračným príkladom vzťahu inflácie a výkonnosti sú výsledky fondu Comfort lifeTB 2050.

Výkonnosť fondu Comfort lifeTB 2050 vs. inflácia, sledované obdobie 2016 - 2021 (p. a.) 

vplyv inflacie na dochodok

V rokoch 2016 až 2021 bola priemerná ročná výkonnosť fondu Comfort lifeTB 2050 až 6,7 % p. a. Za rovnaké obdobie dosiahla inflácia hodnotu 1,8 %.

Znamená to, že klienti sporiaci si v tomto fonde reálne zhodnotili svoje úspory o 4,9 % ročne

Optimálna investičná stratégia

Zlaté pravidlo dlhodobého sporenia je – sporiť si dynamicky v začiatkoch pre maximalizáciu zisku, konzervatívne ku koncu pre ochranu úspor. V zmysle toho by sa mladí ľudia mali rozhodovať pre fondy, ktoré sú dynamické a v čase sa skonzervatívňujú.

V treťom pilieri je DDS Tatra banky jedinou spoločnosťou na trhu, ktorej fondy tento princíp uplatňujú. Ide o personalizovaný produkt na celý život, ktorého princípom je maximalizácia výnosu pri tvorbe úspor a ochrana hodnoty nasporených peňazí tesne pred dôchodkom.

Doplnkové dôchodkové sporenie je tak ideálny nástroj v boji proti inflácii pri budovaní dôchodkových úspor.

Chcem si otvoriť sporenie na dôchodok:

Otvorím si sporenie alebo upravím výšku príspevku cez Internet bankingTB.*

Internet bankingTB

Svoje dôchodkové sporenie si chcem otvoriť telefonicky.

Zavolajte mi

Sporenie si otvorím v pobočke.

Najbližšia pobočka

Otvorím si sporenie alebo upravím výšku príspevku cez Internet bankingTB*


Internet bankingTB

Svoje dôchodkové sporenie si chcem otvoriť telefonicky.


*1100

Sporenie si otvorím v pobočke.


Najbližšia pobočka

*Možnosť je dostupná všetkým klientom, ktorí už využívajú výhody bežného účtu od Tatra banky.  

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/dochodok/inflacia-vam-nemusi-prerast-cez-hlavu/