1. Blog
 2. /
 3. Dôchodok
 4. /
 5. Investovanie a sporenie v roku 2021: Bez akcií to nepôjde

Investovanie a sporenie v roku 2021: Bez akcií to nepôjde

Zuzana Žiaranová | Tatra banka Autor: Zuzana Žiaranová, Tatra banka | 11.02.2021

Investovanie a sporenie v roku 2021: Bez akcií to nepôjde

Nulové úrokové sadzby na vkladových produktoch neprinášajú žiadny výnos. Naopak, majetok klientov v Podielových fondochTBdôchodkových fondoch Comfort lifeTB sa v uplynulom roku rozrástol až o 56 miliónov EUR.

Podielový fond poskytuje aj človeku bez skúseností s investovaním príležitosť zhodnotiť svoje prostriedky na finančných trhoch. Pre klienta je to jednoduché, všetky investičné rozhodnutia za neho robia profesionáli. Môže tak svoj čas venovať činnostiam, ktoré ho napĺňajú viac.

Podielové fondy sú globálny fenomén 

Po celom svete v nich majú investori uložených viac ako 50 000 miliárd dolárov. Stále viac ľudí si totiž uvedomuje dôležitosť ochrany reálnej hodnoty peňazí pred infláciou.

„Žijeme v prostredí nulových úrokových sadzieb, v ktorom bežné vkladové produkty neprinášajú žiadny výnos a nedokážu ochrániť peniaze klienta pred infláciou. Aj rok 2021 by mal byť rokom, keď to bez akcií nepôjde,“ vysvetľuje Martin Ďuriančik, podpredseda predstavenstva Tatra Asset Management a DDS Tatra banky. 

Obľúbenosť podielových a dôchodkových fondov stúpa aj na Slovensku

 • Počas minulého roku sa objem aktív slovenských investorov v podielových fondoch prvýkrát dostal cez hranicu 10 miliárd EUR. 
 • V príspevkových fondoch (III. pilier) si sporí už viac ako 860-tisíc Slovákov, čo predstavuje medziročný nárast o takmer 28 000 sporiteľov.

Kto si zachoval chladnú hlavu, zarobil

Koronakríza ukázala obrovský význam stabilných investičných riešení, ktoré robia rozhodnutia za klienta. Klient nemusel spraviť nič, len zostať zainvestovaný. 

„Niektorí klienti počas trhových poklesov spanikárili a peniaze z fondov vybrali. Prevažná väčšina klientov však spravila správne rozhodnutie, nepodľahli emóciám v náročnej situácii a následne sa mohli tešiť z výrazného obratu na akciových trhoch, ktorý začal od druhej polovice marca. Vďaka tomu väčšina z nich dokázala nielen vymazať priebežné straty, ale aj zaznamenať ďalší pozitívny rok,“ vysvetlil Michal Májek, člen predstavenstva Tatra Asset Management a DDS Tatra banky.

 • majetok klientov v Podielových fondochTB a dôchodkových fondoch Comfort lifeTB sa zhodnotil o 56 miliónov EUR
 • všetky dôchodkové fondy DDS Tatra banky skončili rok s kladným výnosom
 • dôchodkové fondy Comfort lifeTB dosiahli historické maximá
 • dôchodkový fond Comfort lifeTB 2050 dosiahol najvyššiu ročnú výkonnosť zo všetkých fondov v III. pilieri

Výkonnosť príspevkových dôchodkových fondov Comfort lifeTB

Dáta za rok 2020 v EUR

Výkonnosť vybraných Podielových fondovTB

Dáta za rok 2020 v referenčnej mene

„Rok 2020 bol rokom, aký nikto nečakal. Na finančných trhoch sme boli svedkami neuveriteľných pohybov a ťažko predvídateľných zvratov. Som hrdý, ako naše fondy dokázali túto situáciu zvládnuť,” konštatuje Marek Prokopec, predseda predstavenstva Tatra Asset Management a DDS Tatra banky. 

Mám si kúpiť akcie Tesla či Apple?

Každý investor by mal investovať do takého podielu akcií, ktorý zodpovedá jeho rizikovo-výnosovému profilu a investičnému cieľu:

 • konzervatívny klient aspoň 20 % akcií
 • stredne dynamický klient od 40 % do 50 % akcií

„Bežný klient by sa nemal snažiť o výber akcií jednotlivých firiem, je pre neho oveľa pohodlnejšie a zmysluplnejšie investovať do podielového fondu, ktorý má vo svojom portfóliu želaný podiel akcií,“ dodáva Martin Ďuriančik, podpredseda predstavenstva Tatra Asset Management a DDS Tatra banky.

To je hlavný dôvod, prečo patria medzi najpopulárnejšie fondy na Slovensku tzv. zmiešané fondy, ktoré investujú do akcií, dlhopisov, realitných investícií či komodít.

Začínam s investovaním

Akciová zložka je kľúčová aj pre zhodnotenie dôchodkových fondov v III. pilieri. Jej zastúpenie vo fondoch by malo závisieť od dĺžky investície:

 • mladí ľudia môžu naplno využívať potenciál akciových trhov vzhľadom na to, že sporiť si budú desiatky rokov. 
 • ľudia, ktorým ostáva pár rokov do dôchodku, potrebujú stabilnejšie riešenia s menším zastúpením akciovej zložky. 

Vypočítajte si výšku vášho budúceho dôchodku cez dôchodkovú kalkulačku.

Viac o slovenských dôchodkoch sa dozviete v našom dôchodkovom špeciáli

 

Kontakt pre médiá:
Zuzana Žiaranová, hovorkyňa Tatra banky, zuzana_ziaranova@tatrabanka.sk, 0903 641 846

 

Upozornenie: S investíciou do podielového fondu je spojené aj riziko a doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov. Štatút, predajný prospekt a kľúčové informácie pre investorov podielového fondu sú k dispozícii v pobočkách Tatra banky, a. s., v slovenskom jazyku. Podielové fondy vytvorila a spravuje Tatra Asset Management, správ. spol., a. s., so sídlom na Hodžovom nám. 3, 811 06 Bratislava. Do prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených členským štátom Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj možno investovať až 100 % hodnoty majetku v TAM-BLF, TAM-REF, TAM-DBLF a TAM-AAF. Peňažné prostriedky môžu byť v prípade TAM-PHF, TAM-PSF, TAM-PG1, TAM-PG2, TAM-BLF a TAM-DBLF investované aj do podielových listov peňažných, dlhopisových, akciových a iných otvorených podielových fondov. Investovanie majetku v TAM-REF je zamerané na realitné investície. Oficiálne skrátené názvy podielových fondov v správe spoločnosti Tatra Asset Management, správ. spol., a. s., uvedených v upozornení: TAM-AAF TAM - Americký akciový fond | TAM-PHF TAM - Premium Harmonic | TAM-PSF TAM - Premium Strategic | TAM-REF TAM - RealitnýFond | TAM-BLF TAM - BalancedFund | TAM-DBLF TAM - DynamicBalanced Fund | TAM-PG1 - TAM-Private Growth 1 | TAM-PG2 - TAM-Private Growth 2.

S uzatvorením účastníckej zmluvy s doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší výnos doplnkového dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou rovnakého výnosu doplnkového dôchodkového fondu v budúcnosti.

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/dochodok/investovanie-sporenie-roku-2021-bez-akcii-nepojde/