1. Blog
 2. /
 3. Dôchodok
 4. /
 5. „Life cycle“ koncept DDS Tatra banky napĺňa očakávania

„Life cycle“ koncept DDS Tatra banky napĺňa očakávania

Marcel Haniš | DDS Tatra banky a.s. Autor: Marcel Haniš, DDS Tatra banky a.s. | 21.10.2020 | 3 min. čítania

„Life cycle“ koncept DDS Tatra banky napĺňa očakávania

Zmena spôsobu riadenia dôchodkových fondov DDS Tatra banky v auguste 2015 na stratégiu Comfort lifeTB sa ukázala ako dobré a zmysluplné rozhodnutie. Pozreli sme sa na to, ako sa jej darí.

Ako funguje stratégia Comfort lifeTB:

 • Vhodne vybraný fond Comfort lifeTB sa v prvých rokoch sporenia zameriava na zhodnotenie úspor, čo znamená že investuje primárne do akcií najlepších spoločností po celom svete.
 • V závere pred odchodom do dôchodku, začne postupne presúvať zhodnotené úspory do konzervatívnejších aktív s nízkym rizikom, a tým ich v správnom čase chráni pred negatívnym vplyvom finančných trhov.

Comfort lifeTB - unikátny koncept v III. pilieri

Aby stratégia Comfort lifeTB fungovala správne, je kľúčové vybrať si na základe roku narodenia taký fond, ktorý korešponduje s predpokladaným rokom odchodu do dôchodku a samotné skonzervatívnenie (ochrana úspor) prebehne následne automaticky v posledných rokoch pred penziou.

Rozdelenie fondov Comfort lifeTB

 • Comfort lifeTB 2020* - sporenie do tohto fondu je vhodné pre sporiteľov narodených v októbri 1961 a skôr.
 • Comfort lifeTB 2030 - pre sporiteľov narodených medzi novembrom 1961 a decembrom 1970.
 • Comfort lifeTB 2040 - pre sporiteľov narodených medzi januárom 1971 a decembrom 1980.
 • Comfort lifeTB 2050 - pre sporiteľov narodených medzi januárom 1981 a decembrom 1990.
 • Comfort lifeTB 2060 - pre sporiteľov narodených v januári 1991 a neskôr.

  * jednotlivé roky znamenajú obdobie odchodu do dôchodku.

Otvorenie fondu Comfort life 2060TB

Aktuálna ponuka fondov DDS Tatrabanky sa v septembri rozšírila o najnovší fond Comfort life 2060TB, ktorý je určený pre najmladších klientov a súčasne bude najdynamickejším fondom v portfóliu s najväčším zastúpením akciovej zložky v našej ponuke.

Graf priebehu skonzervatívňovania fondov Comfort lifeTB

priebeh skonzervatívňovania fondov Comfort life
zdroj: Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.

Správne nastavenie sporenia je kľúčové pre dosiahnutie cieľa

Otvorene možno konštatovať, že správne načasovať zmenu fondu za účelom znižovania rizika pred odchodom do dôchodku, je náročné aj pre profesionálneho investora. Konkurenčné DDS-ky a ich klientov preto čaká extrémne náročná úloha, ako a kedy zvládnuť tento proces tak, aby nesprávnym načasovaním zmeny fondu negatívne neovplyvnili budúci dôchodok sporiteľov.

Výnosy potvrdzujú funkčnosť koncepcie Comfort lifeTB

Pohľad na výnosovosť našich fondov potvrdzuje, že koncepcia funguje v zmysle svojho účelu. Pri poslednom poklese finančných trhov v súvislosti s pandémiou COVID-19 bolo zjavné, že pokles fondu Comfort life 2020TB bol až približne päťnásobne menší ako fondu Comfort life 2050TB. Tento príklad dobre ilustruje schopnosť už skonzervatívneného fondu Comfort life 2020TB  - určeného pre sporiteľov tesne pred dôchodkom, ochrániť v prípade poklesov veľkú časť ich budúceho dôchodku.

Porovnanie tohto ročnej výkonnosti fondov DDS Comfort life 2050 a Comfort Life 2020

Keďže prepad finančných trhov bol tentokrát opäť krátkodobý, aj dynamický fond Comfort life 2050TB, určený pre mladších sporiteľov, už v auguste dokázal vyrovnať priebežné poklesy a výborne zvládol tento náročný rok.

Porovnanie výnosov s konkurenciou

Za zmysluplné porovnávanie výkonností fondov v III. pilieri je možné považovať porovnanie dynamických fondov. Každá spoločnosť má jeden dynamický fond určený pre mladých sporiteľov a na ňom je možné pozorovať konkurencieschopnosť jednotlivých fondov. Ako teda vyzerá výkonnosť dynamických fondov DDS všetkých spoločností v sektore?

Comfort life 2050TB od DDS Tatra banky dosahuje v posledných rokoch najlepšiu výkonnosť spomedzi všetkých dynamických fondov na trhu a výkonnosťou prekonáva aj pasívne indexové fondy, kde sú klienti vystavení oveľa väčšiemu riziku.

Aj napriek prebiehajúcej pandémii mal ako jediný dynamický fond v tomto roku na konci augusta kladné zhodnotenie.

Otázne stále je, aký bude mať druhá vlna pandémie dopad na výkonnosť dôchodkových fondov, avšak s určitosťou vieme povedať, že sporitelia DDS Tatra banky sú vďaka funkčnosti investičnej stratégie Comfort lifeTB vo významne lepšej situácii, ako sporitelia v konkurenčných spoločnostiach.

Otvorte si dôchodkové sporenie jednoducho z pohodlia domova a užívajte si absolútny komfort pri dôchodkovom sporení.

Ak nie ste klientom Tatra banky, pre otvorenie sporenia v DDS Tatra banky kontaktujte našu linku DIALOG Live na čísle *1100.

 


www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/dochodok/life-cycle-koncept-dds-tatra-banky-naplna-ocakavania/