1. Blog
  2. /
  3. Dôchodok
  4. /
  5. O troch pilieroch

O troch pilieroch

| 31.01.2019 | 3 min. čítania

O troch pilieroch

Rozprávku o troch grošoch pozná každý. Príbeh troch pilierov je však stále pre väčšinu ľudí pomerne neznámy. Pritom sa vôbec nemusí skončiť šťastne, pretože budúce štátne dôchodky nám spokojnú starobu nezabezpečia.

Odborníci už niekoľko rokov upozorňujú na to, že súčasná podoba dôchodkového systému na Slovensku nie je dlhodobo udržateľná. Očakávaný demografický a ekonomický vývoj naznačuje, že budúci dôchodcovia budú poberať oveľa nižšie dôchodky v pomere k priemernej mzde ako tí súčasní. Udržateľný a stabilný dôchodkový systém by mal preto stáť minimálne na troch pevných pilieroch.

Dobrým príkladom fungujúceho systému je Švédsko, kde má prostredníctvom verejného portálu každý účastník dôchodkového poistenia prístup k personalizovanej prognóze budúcej penzie ako súčtu štátneho a súkromného dôchodku.

 

Na zmenu legislatívy a vývoj dôchodkovej politiky nemá individuálny sporiteľ reálny dosah. Na čo však reálny dosah má, sú správne nastavené parametre sporenia v II., a najmä v III. pilieri. A práve na zodpovednom a aktívnom prístupe k vlastnej budúcnosti je založená filozofia tretieho piliera.

Dnes je priemerná mzda v národnom hospodárstve 1 062 EUR*, kým priemerný dôchodok necelých 460 EUR, čo predstavuje 43 % náhrady mzdy. Očakáva sa, že toto číslo bude postupne klesať pod 40 % priemernej mzdy. Napriek tomu ostávajú dôchodky stále pomerne okrajovou témou a ľudia majú o nich často skreslené alebo mylné predstavy. Potvrdzuje to aj prieskum agentúry FOCUS realizovaný v júni 2019, v ktorom až dve tretiny respondentov uviedli, že očakávajú dôchodok vo výške 900 eur. Zároveň väčšina z nich ako jedno z najväčších želaní uviedla práve lepší dôchodok. Zabezpečiť si na dôchodok dostatočný príjem pre zachovanie životného štandardu je pritom pre väčšinu ľudí reálne dosiahnuteľný cieľ.

 

Vyžaduje si to záujem a ochotu prijať zodpovednosť za vlastnú budúcnosť

Problematika dôchodkového zabezpečenia sa pritom paradoxne dotýka viac mladých ľudí ako súčasných dôchodcov.

PRÍKLAD

30-ročný zamestnanec so stredoškolským vzdelaním a s priemernou mzdou, ktorý vstúpil do II. piliera v roku 2019. Nárok na starobný dôchodok vo výške 433 EUR mu vznikne v roku 2053. Ak by si rovnaký klient začal sporiť aj v III. pilieri (napr. 25 eur vlastný príspevok a 25 eur príspevok zamestnávateľa), odhad jeho celkového dôchodku by sa zvýšil na 723 EUR, teda takmer 70 % jeho hrubej mzdy.

 

Ako si vypočítať približnú výšku budúceho dôchodku

Kalkulačky na výpočet doplnkového starobného dôchodku ponúkajú odhad budúceho dôchodku. Stále však ide len o určitý výsek reality. To je jeden z dôvodov, prečo sa DDS Tatra banky v spolupráci s Univerzitou Matej Bela v Banskej Bystrici (UMB) dlhodobo usiluje o ucelený pohľad na budúcnosť dôchodkov. Výsledkom tejto spolupráce je trojpilierová kalkulačka.

"Spolupráca UMB a DDS Tatra banky trvá už niekoľko rokov. Je prirodzené, že počas tejto spolupráce sme kreovali spoločne viacero nápadov na zlepšenie informovania sporiteľov," uviedol Ján Šebo z UMB. "Trojpilierová kalkulačka využíva malú časť výstupov mikrosimulačného modelu. Samotný model má štyri veľké moduly – demografický, statusový, makroekonomický a modul politík, čo umožňuje sledovať vývoj celého dôchodkového systému Slovenska. Navyše čoskoro pribudne aj oblasť daní a odvodov, čím sa model stane komplexným nástrojom aj na testovanie politík. Po zadaní základných vstupných údajov získate komplexný odhad svojho budúceho dôchodku – z jedného, dvoch alebo zo všetkých troch pilierov. Sporitelia a budúci sporitelia tak majú prvýkrát možnosť nahliadnuť do svojej budúcnosti a rozhodnúť sa, ako bude pokračovať ich príbeh na dôchodku," dodal Šebo.

 

* Zdroj: Sociálna poisťovňa a Štatistický úrad Slovenskej republiky. Údaje k 30. 9. 2019. 2 Zdroj: Výskumný tím UMB, DDS Tatra banky, a.s. Údaje sú prepočítané na dnešné ceny.
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/dochodok/o-troch-pilieroch/