1. Blog
  2. /
  3. Dôchodok
  4. /
  5. Predstava o našom príjme na dôchodku naráža na realitu

Predstava o našom príjme na dôchodku naráža na realitu

Marcel Haniš | DDS Tatra banky a.s. Autor: Marcel Haniš, DDS Tatra banky a.s. | 26.06.2023 | 3 min. čítania

sporenie na dochodok

Slovenky a Slováci očakávajú, že na dôchodku budú potrebovať výrazne vyšší príjem, ako je súčasná realita.

Aktuálny reprezentatívny prieskum o dôchodkoch ukázal, že naša predstava o potrebnom príjme na dôchodku je až o 61 % vyššia ako súčasná realita. Podľa prieskumu Slovenky a Slováci očakávajú, že budú na dôchodku potrebovať v priemere príjem 930 eur. Napriek výraznému zvýšeniu starobných dôchodkov o 11,3 % zo začiatku tohto roka, je aktuálna priemerná výška dôchodkov na Slovensku len 576 eur

Spomedzi finančných produktov určených na dôchodkové zabezpečenie dominujú II. pilier (64 %) a III. pilier (52 %). 

Za najdôležitejšie výhody III. piliera považujú sporitelia

sporenie na dochodok

Z prieskumu ďalej vyplýva, že na dôchodok si aktuálne sporí 63 % mužov a 61 % žien, pričom až 17 % žien a 11 % mužov deklaruje, že s dôchodkovým sporením plánujú začať. 

sporenie na dochodok

V porovnaní s predchádzajúcim rokom došlo k zreálneniu výšky úspor, ktoré budeme na dôchodku potrebovať. Respondenti odhadujú, že si na dôchodok budeme potrebovať nasporiť v priemere 94 000 eur, čo predstavuje nárast oproti minulému roku až o 28 000 eur.

Veľké rozdiely pri dôchodkovom sporení boli zaznamenaná z pohľadu výšky príjmu. V príjmovej kategórii nad 1 500 eur (v čistom) si sporí na dôchodok až 79 % ľudí. Pričom u ľudí s príjmom do 1 000 eur je to len niečo viac ako polovica respondentov (53 %). 

Tip: Ako si dokáže 30-ročný človek nasporiť na dôchodok sumu 94 000 eur?

Podľa oficiálnej metodiky odhadov dôchodkov v III. pilieri by si mal 30-ročný človek na dosiahnutie tohto cieľa pravidelne odkladať 65 eur mesačne. Vo veku 64 rokov by jeho odhadovaná nasporená suma mala presiahnuť hranicu 94 000 eur. 

Z týchto peňazí bude sporiteľ následne počas 10 rokov dostávať mesačný doplnkový dôchodok vo výške okolo 400 eur. V kombinácii so štátnym dôchodkom si sporiteľ týmto spôsobom dokáže zabezpečiť ním požadovaný životný štandard aj počas dôchodku.

Váš personalizovaný odhad štátneho a doplnkového dôchodku, na základe vášho veku a vzdelania, si môžete vypočítať v trojpilierovej dôchodkovej kalkulačke.

Dôchodková kalkulačka 

 


www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/dochodok/predstava-nasom-prijme-dochodku-naraza-realitu/