1. Blog
  2. /
  3. Dôchodok
  4. /
  5. Príležitosť alebo hrozba? Indexové fondy pri dôchodkovom sporení 

Príležitosť alebo hrozba? Indexové fondy pri dôchodkovom sporení 

Marcel Haniš | DDS Tatra banky a.s. Autor: Marcel Haniš, DDS Tatra banky a.s. | 22.11.2022 | 4 min. čítania

sporenie na dochodok v indexovych fondoch

Na Slovensku sa v posledných mesiacoch veľa hovorí o sporení na dôchodok prostredníctvom indexových fondov. Táto forma sporenia má nesporne veľa výhod, ktoré sú spojené s potenciálne atraktívnym zhodnotením. Avšak aj tu platí, že každá minca má dve strany. 

V tomto článku popíšeme 4 aspekty, s ktorými musí investor pri sporení v klasických indexových fondoch rátať.

1. Indexové fondy nie sú vhodným nástrojom pre sporiteľov s averziou k riziku kvôli potenciálne veľkým priebežným poklesom na úrovni 50 % až 60 %

V prípade väčších finančných kríz sporitelia zažijú v indexových fondoch extrémne poklesy hodnoty svojich úspor. Väčšina ľudí deklaruje, že takéto poklesy zvládne, keď sa však v priebehu pár mesiacov stratí polovica z účtu, roztrasú sa kolená aj profesionálnym investorom. 

Princíp investovania do indexových fondov je postavený na tom, že historicky hodnota akcií v dlhodobom horizonte rástla a že najlepšie je dlhodobo držať maximálny podiel akciových investícií.

Čo však spravíte, ak finančná kríza príde tesne pred vašim dôchodkom a vy stratíte polovicu dôchodkových úspor? Čo ak príde také obdobie, počas ktorého finančné trhy neporastú alebo ani zďaleka nepokryjú infláciu?

Ak vám vyššie riziko berie pokojný spánok, zvážte, či sporenie v indexových fondoch je pre vás. Zo štúdií správania sporiteľov vieme, že pri poklesoch väčších ako 20 % väčšina ľudí nezvláda svoje emócie a pod vplyvom strachu svoju investíciu zruší alebo presunie. To je štandardne to najhoršie, čo v tejto situácii môže urobiť.

prepad investicie

2. Potreba znižovania rizika pred odchodom do dôchodku

Pri dôchodkovom sporení sa všeobecne odporúča začať približne 10 až 15 rokov pred dôchodkom s postupným znižovaním rizika, aby dlhodobé úspory sporiteľov pred dôchodkom neboli vystavené možným extrémnym poklesom. Moderné dôchodkové systémy pre tento účel využívajú tzv. life cycle investičnú stratégiu, ktorá sa neustále prispôsobuje veku sporiteľa. 

V štandardných indexových fondoch systém postupného znižovania rizika pred dôchodkom nenájdete. Platí, že riziko sporenia si môžete znižovať aj individuálne. Avšak dobre zvládnuť postupné skonzervatívňovanie portfólia je náročné aj pre profesionálov s dlhoročnou praxou, preto si to dobre zvážte. 

3. Indexové fondy majú v portfóliu 100 % akcií

Na akciových trhoch sa z dlhodobého pohľadu striedajú obdobia rastu a obdobia poklesov. V dobrých časoch je dobré mať akcií čo najviac, v zlých časoch, keď trhy klesajú, je efektívnejšie mať ich menej. Indexový fond stále drží 100 % akcií, bez ohľadu na to, či sú akcie z dlhodobého hľadiska drahé alebo lacné, čo nemusí byť ideálne.

Ak budú akciové trhy niekoľko rokov za sebou rásť, budú predražené, aj vy pravdepodobne zažijete významný pokles. V takom prípade môžete prísť o výraznú časť vašich úspor. 

4. Úzke zameranie indexových fondov iba na akciové investície

Počas posledných 5 až 10 rokov sa svet zmenil takým spôsobom, ako nikto nedokázal predvídať. Zároveň sa dynamika zmien digitalizáciou, automatizáciou a vplyvom iných globálnych mega trendov zrýchľuje. Z toho vyplýva, že už vôbec nedokážeme predvídať, čo bude o ďalších 10 rokov. 

Vzhľadom na túto neurčitosť je dôležité zostať otvorený aj voči ostatným triedam aktív a nestaviť všetko na jednu kartu. Sledovaním a zachytávaním nových trendov sa môže ukázať, že dlhodobé investovanie do rôznych typov aktív, ako sú komodity, reality či korporátne dlhopisy, môže byť o 10 rokov výhodnejšie ako jednostranné investovanie iba do akciových indexových fondov.

Celkové zhodnotenie úspor klientov jednotlivých DDS (k 30. 9. 2022) 
Doplnková dôchodková spoločnosť 3Y p. a.
DDS Tatra banky 2,1 %
NN -2,9 %
UNIQA -0,4 %
Stabilita -2,7 %

Pre vyčíslenie bol použitý 3-ročný vážený priemer výkonnosti fondov k 30. 9. 2022 zohľadňujúci veľkosť príspevkových fondov jednotlivých DDS spoločností. Výpočet nepočíta s výkonnosťou fondu Comfort lifeTB 2060 a Stabilita indexový príspevkový fond, nakoľko tieto fondy nemajú 3-ročnú históriu.

blog o sporeni na dochodok

Mohlo by vás zaujímať:

O tom, ako sa na optimálnu investičnú stratégiu dôchodkových fondov pozeráme v DDS Tatra banky, sa v nasledujúcom blogu porozprávame s Michalom Májekom, zodpovedným za investičné stratégie DDS Tatra banky a Tatra Asset Managementu, ktorý je najväčším správcom peňazí na Slovensku.

Už dnes si však môžete prečítať, aké sú najčastejšie mýty o dôchodku.

 


www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/dochodok/prilezitost-alebo-hrozba-indexove-fondy-pri-dochodkovom-sporeni/