1. Blog
  2. /
  3. Dôchodok
  4. /
  5. Sporenie na celý život

Sporenie na celý život

Lucia Ditte | DDS Tatra banky a.s. Autor: Lucia Ditte, DDS Tatra banky a.s. | 07.05.2021 | 3 min. čítania

Sporenie na celý život

Častým a neraz jediným argumentom pri sprostredkovaní dôchodkových produktov a služieb sú aktuálne výkonnosti fondov. Nesporne ide o významný ukazovateľ kvality investičného produktu, no rozhodne by nemal byť jediným. V prípade dlhodobých produktov to platí dvojnásobne.

Prečo nie iba výkonnosť?

Doplnkové dôchodkové sporenie by malo byť súčasťou celého produktívneho života človeka, teda niekoľkých desiatok rokov. Počas tak dlhého obdobia prejdú finančné trhy rôznymi fázami s väčším či menším dopadom na výkonnosti fondov a majetok sporiteľov.

Historický vývoj dokazuje, že akékoľvek prudké boli momentálne poklesy a straty, trhy ich na dlhodobom horizonte vždy dorovnali a pokračovali v raste. Tento princíp sa zopakoval aj minulý rok v súvislosti s príchodom pandémie.

Grafické znázornenie reakcie výkonnosti fondov na vznik a následný vývoj pandemickej situácie v marci 2020
Grafické znázornenie reakcie výkonnosti fondov na vznik a následný vývoj pandemickej situácie

Zohľadňovať pri výbere dôchodkového produktu iba aktuálne výkonnosti preto nemá zásadný význam. Ukazovateľom efektívneho spravovania fondov je skôr celková výkonnosť. Najdôležitejšou zo všetkých je ale správne nastavená investičná stratégia.

Čo to znamená?

Mladí ľudia vstupujúci na trh práce by mali voliť dynamické riešenia. Aj keď ide o na pohľad rizikovejšie investície, z dlhodobého hľadiska majú pre mladého človeka najväčší výnosový potenciál. Kvôli nedostatku informácií alebo zbytočnej opatrnosti však mnohí z nich vstupujú do konzervatívnych fondov, kde sa im peniaze v lepšom prípade nezhodnocujú, v horšom strácajú na hodnote. Takéto rozhodnutia popierajú základnú filozofiu dôchodkového sporenia.

Porovnanie výkonnosti konzervatívnych a dynamických fondov

Porovnanie výkonností konzervatívnych a dynamických fondov 

Druhou chybou je, že ak sa aj rozhodnú pre dynamický fond, nevedia alebo jednoducho zabudnú v správnej chvíli zvoliť konzervatívne riešenie.

Prečo zmeniť stratégiu?

Ak je sporenie nastavené správne a neprerušuje sa, v období pred dôchodkom by mali byť úspory aj ich zhodnotenie najvyššie. Ak by v takomto momente došlo k náhlemu prepadu finančných trhov, sporiteľ by mohol prísť o veľkú časť svojich úspor. Takáto strata môže byť tesne pred dôchodkom nenávratná. Platí preto, že s blížiacim sa odchodom do dôchodku by mali byť úspory chránené v konzervatívnych fondoch.

Kto to zvládne?

Nemožno očakávať, že finančný sprostredkovateľ v správnom čase o dvadsať, či tridsať rokov osloví klienta s návrhom na zmenu investičnej stratégie. Táto zodpovednosť leží najmä na jednotlivcovi alebo jeho dôchodkovej spoločnosti. Napriek zvyšujúcej sa finančnej gramotnosti populácie, bez potrebnej expertízy a v správnom čase to zvládne len málokto.

Grafické znázornenie postupnej zmeny pomeru rastových a konzervatívnych aktív počas sporenia

Grafické znázornenie postupnej zmeny pomeru rastových a konzervatívnych aktív počas sporenia

Jeden fond na celý život

V roku 2015 prišla DDS Tatra banky s inovatívnou stratégiou Comfort lifeTB. Zjednodušene ide o akýsi investičný automat. Ten na základe veku klienta ponúkne vhodný fond, ktorý sa počas života nemení. Mení sa ale spomínaná investičná stratégia tohto fondu. A to tak, že v prvých fázach životného cyklu fond investuje dynamicky, a neskôr pred dôchodkom, postupným skonzervatívňovaním lepšie ochráni dôchodkové úspory klienta. Iba správne nastavené dôchodkové sporenie naplní cieľ sporenia, zabezpečiť si lepší dôchodok.

Všetko z domu

DDS Tatra banky myslí na bezpečnosť a ochranu zdravia svojich klientov, preto ako prvá na trhu prináša možnosť uzatvoriť zmluvu o sporení aj online prostredníctvom mobilnej aplikácie Tatra banka alebo Internet bankinguTB. Už nie je nutné navštevovať pobočku alebo stretávať sa so sprostredkovateľom. Táto možnosť tiež ponúka dostatok času a priestoru na oboznámenie sa so zmluvou a jej podmienkami. Život stojí na rozhodnutiach a mnohé z nich menia život k lepšiemu.

Otvorím si sporenie alebo upravím výšku príspevku cez Internet bankingTB.

Internet bankingTB

Svoje dôchodkové sporenie si chcem otvoriť telefonicky.

Zavolajte mi

Sporenie si otvorím v pobočke.

Najbližšia pobočka

Otvorím si sporenie alebo upravím výšku príspevku cez Internet bankingTB.


Internet bankingTB

Svoje dôchodkové sporenie si chcem otvoriť telefonicky.


*1100

Sporenie si otvorím v pobočke.


Najbližšia pobočka
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/dochodok/sporenie-cely-zivot/