Automobilky spomaľujú, priemysel rástol v novembri najmenej

| 11.01.2013

Podľa údajov Štatistického úradu SR sa rast produkcie opäť spomalil. V novembri vzrástol index priemyselnej produkcie už len o 5,2 % viac ako v novembri 2012. Výroba poklesla aj medzimesačne po očistení od sezónnych vplyvov o 1,8 %. Spomalenie rastu sme vzhľadom na nepriaznivé predstihové indikátory očakávali, no jeho miera prekvapila.

Odvetvie, ktoré opäť najviac zamiešalo karty bola výroba dopravných prostriedkov. Klesajúci dopyt po automobiloch spôsobil, že tempo rastu výroby v tomto odvetví kleslo z 83,9 % v júli na 23,3 % medziročne v novembri. Tento trend kopíroval aj rast produkcie celého priemyslu, ktorý v júni dosiahol strop 18,6 % medziročne a novembrových 5,2 % je zatiaľ najhorší výsledok v roku. Zvyšok priemyslu očistený od výroby dopravných prostriedkov stagnoval a medziročná zmena bola rovná nule. Situácia v susedných štátoch je však ešte horšia a výsledky priemyselných sektorov ostatných krajín V4 sú v červenom pásme.

Rast_priem_produkcie.jpg

V decembri pravdepodobne uvidíme ešte horší výsledok ako v novembrových výsledkoch. Aj napriek tomu sme v porovnaní s inými ekonomikami mali výnimočne dobrý rok. Avšak spomaľovanie, ktoré vidíme, sa prenesie aj do nového roka a úspech roku 2012 s najväčšou pravdepodobnosťou nezopakujeme.

Kontakt pre doplňujúce informácie:

Boris Fojtík
Ekonomický analytik
boris_fojtik@tatrabanka.sk
02/5919 2833

Podobné správy

Nadácia Tatra banky

Nadácia Tatra banky
Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo
Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy
Nákupy a bývanie

Nákupy a bývanie

Nákupy a bývanie
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/ekonomicke-analyzy/automobilky-spomaluju-priemysel-rastol-novembri-najmenej/