Bankový sektor CEE: odhodlanie prinesie ovocie

| 15.05.2013

  • Banky v regióne CEE prekonali banky z  eurozóny
  • Solídna výnosnosť druhý rok po sebe
  • Agregovaný ukazovateľ NPL v krajinách CEE v hodnote 10,1 %
  • Poradie najvýznamnejších hráčov takmer nezmenené

„Pokiaľ ide o rast a zisk, bankový sektor v strednej a východnej Európe (Central and Eastern Europe - CEE) naďalej prekonáva západnú Európu. Príležitosti na rast a marže v regióne CEE sú stále výrazne vyššie. Nové smernice v oblasti bankovníctva platné v Európe a krajinách CEE prinesú tomuto regiónu nové výzvy," uviedol analytik Raiffeisen Bank International AG (RBI) a Raiffeisen Centrobank AG (RCB) v poslednom vydaní výročnej správy o bankovom sektore v regióne CEE s názvom „Commitment will be rewarded" (Odhodlanie prinesie ovocie), ktorú vypracovala organizácia Raiffeisen Research. Správa bola predstavená na valnom zhromaždení Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBOR) v Istanbule.

„Celkový nárast úverov v krajinách CEE predstavoval v roku 2012 medziročne v eurách 14,8 %. Ďalší rok expanzií priniesol v CEE celkový skutočný nárast úverov za obdobie od 2010 do 2012 21,8 %. V  eurozóne bol za rovnaké obdobie reálny nárast úverov negatívny. Celkový objem úverov v bankovom sektore v CEE sa v porovnaní s eurozónou zvýšil z 9,6 % v roku 2011 na 11,1 % v roku 2012. Pokiaľ ide o celkové aktíva, nárast v bankovom sektore CEE v porovnaní s eurozónou bol v roku 2012 najvyšší za posledných desať rokov," vysvetlil Gunter Deuber, riaditeľ sekcie CEE Research v Raiffeisen Research. Raiffeisen Research očakáva, že celkové bankové aktíva v roku 2013 prekročia hodnotu 2 500 miliárd EUR, čo by predstavovalo približne o 20 % viac, než sú celkové aktíva Priemyselnej a obchodnej banky Číny (ICBC - Industrial & Commercial Bank of China), ktorá bola v roku 2012 najväčšou bankou na svete.

V roku 2013 sa očakáva obrat ekonomického cyklu. Analytici Raiffeisen Research preto vidia potenciál na rast v oblasti úverov v druhej polovici roku 2013. Očakáva sa rast pomeru úverov k HDP šiestich alebo siedmich najrýchlejšie rastúcich bankových trhov v regióne CEE. Predpokladá sa, že na najvyšších priečkach v skupine rýchlo rastúcich trhov sa umiestni bankový sektor v Rusku s ročným nárastom úverov vo výške 13 % a v Poľsku s ročným nárastom úverov o 10 % (prognóza v euro podmienkach na obdobie 2013 - 2017). Za nimi bude nasledovať Česká republika, Slovensko, Rumunsko, Srbsko a Albánsko s celkovým ročným nárastom objemu úverov v rozpätí od 7 do 10 % v euro podmienkach (6 až 9 % v celkových menových podmienkach), ktoré budú v strednodobom horizonte pravdepodobne udržateľné.

Viac v PDF dokumente [PDF, 143 kB]

Podobné správy

Nadácia Tatra banky

Nadácia Tatra banky
Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo
Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy
Nákupy a bývanie

Nákupy a bývanie

Nákupy a bývanie
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/ekonomicke-analyzy/bankovy-sektor-cee-odhodlanie-prinesie-ovocie/