Boom automobiliek sa končí

| 10.05.2013

Marcové výsledky priemyslu, ktoré zverejnil ŠÚ SR boli blízko očakávaní trhu. S prihliadnutím na posledné mierne pozitívne výsledky sentimentu v slovenskom priemysle nie je medziročný rast na úrovni 1,6 % prekvapením. Na druhej strane však včerajší výsledok zahraničného obchodu, ktorý sa prepadol o 4,3 %, predznamenával pre priemysel zlý výsledok. To sa však nepotvrdilo a produkcia v priemysle si po očistení o sezónne vplyvy polepšila aj medzimesačne o 0,3 %.

Hlavným odkazom marcových štatistík je potvrdenie očakávaného spomaľovania rastu výroba dopravných prostriedkov. Produkcia tohto odvetvia zapadla s medziročný rastom 3,6 % medzi ostatné odvetvia. Avšak postavenie, ktoré toto odvetvie za roky nadpriemerného rastu získalo sa odráža na jeho vplyve na celý priemysel. A aj keď rast už nepatrí medzi najvyššie, jeho príspevok (1,03 p.b.) tvorí viac ako polovicu rastu celého priemyslu. Rýchlejšie rastúcimi odvetviami boli v marci textilné s medziročným prírastkom výroby o 21,4 % a výroba elektrických zariadení s 11,1 % rastom. Extrémny prepad zaznamenala výroba farmaceutík (64,3 %), ktorá má dlhodobo klesajúci trend vyznačujúci sa vysokou volatilitou.

Prvý kvartál sa z pohľadu priemyselnej produkcie skončil v pozitívnom pásme s medziročným rastom 2 %, čo je pozitívny signál aj pre rast HDP. V druhom kvartáli sa však pozitívne zmeny očakávať nedajú a dobrým výsledkom bude aj udržanie súčasnej úrovne rastu.

boom-automobiliek-graf.JPG


Kontakt pre doplňujúce informácie:

Boris Fojtík
Ekonomický analytik
boris_fojtik@tatrabanka.sk
02/5919 2833

Podobné správy

Nadácia Tatra banky

Nadácia Tatra banky
Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo
Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy
Nákupy a bývanie

Nákupy a bývanie

Nákupy a bývanie
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/ekonomicke-analyzy/boom-automobiliek-konci/