Cenový vývoj opäť na historickom minime

| 12.09.2014

Komentár k indexu spotrebiteľských cien za august

Cenový vývoj bol podľa výsledkov zverejnených Štatistickým úradom SR opäť negatívnejší ako boli očakávania analytikov. Spotrebiteľské ceny sa v auguste oproti predošlému roku znížili o 0,2 %. Rovnako klesli aj voči predošlému mesiacu.

Pri pohľade na medzimesačný vývoj jednotlivých kategórií spotrebných tovarov a služieb sa môže na prvý pohľad zdať, že sa oproti predošlému mesiacu nič nezmenilo. Platí to najmä pre potraviny, ktorých
ceny sa pod vplyvom sezóny opäť znížili o 0,9 %. Z podobných dôvodov a taktiež zhodne s predošlým mesiacom klesli aj ceny oblečenia a obuvi o 0,6 %. Pokles cien pohonných hmôt zas znížil ceny v doprave o 0,2 %.

Do konca roka budú hrať hlavnú úlohu vo vývoji spotrebiteľských cien aj naďalej potraviny. Čo je už dnes je viac menej isté, že nemôžeme očakávať ich významnejší nárast. Prvou príčinou je veľmi slušná tohtoročná úroda a taktiež embargo vývozu potravín do Ruska. Tým sa opäť len zvýši konkurencia na trhoch EÚ, čo bude aj u nás tlačiť ceny nadol. Opačný dopad by mohlo mať slabnúce euro, čiže drahšie dovozy komodít a tovarov obchodovaných v dolároch. Pre našu ekonomiku zohráva hlavnú úlohu najmä ropa. Avšak cena za barel ropy v dolároch klesá rýchlejšie ako euro voči doláru. Výsledný efekt je, že ropa sa dala v auguste kúpiť najlacnejšie za posledné dva roky. Vývoj cien bude preto naďalej pod tlakom smerom nadol. Avšak vďaka bázickému efektu by sa medziročné porovnanie cien mohlo dostať koncom roka opäť na kladné hodnoty.

Dá sa predpokladať, že veľmi podobný výsledok budeme vidieť aj v prípade medzinárodne porovnateľnej harmonizovanej inflácie, ktorú zverejňuje aj Eurostat. Tým sa opäť iba upevní naša pozícia na chvoste medzinárodného porovnania, kde majú zápornejší vývoj cien už len v Bulharsku, Grécku, Španielsku a Portugalsku.

Kontakt pre doplňujúce informácie:
Boris Fojtík
Ekonomický analytik
boris_fojtik@tatrabanka.sk
02/5919 2833

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/ekonomicke-analyzy/cenovy-vyvoj-opat-historickom-minime/