Desať tém týkajúcich sa kapitálového trhu na rok 2014

| 11.12.2013

  • Predpoklad rastu: rozvinuté ekonomiky v čele
  • SVE: Stredná Európa má v raste náskok pred krajinami SNŠ
  • Politika v regióne SVE: voľby, pripravované zmeny v daniach a regulačné opatrenia ako faktory zvyšujúce neistotu
  • Centrálne banky: koniec nadmernej likvidity s dopadom na finančné trhy
  • Čína: mäkké pristátie stlmilo ceny komodít a posilnilo jen
  • Európa na ceste k bankovej únii
  • Rozdelenie aktív: kmeňové akcie sú napriek vyšším rizikám stále atraktívnejšie než dlhopisy
  • Vysoká cena reštrukturalizácie nemeckej energetiky
  • Ceny ropy sa zotavili
  • Trendy v technológii: Internet vecí, 3D tlačiarne a mobilné platby

„Hlavné indikátory na rok 2014 naznačujú oživenie globálneho rastu. Rozvinuté ekonomiky sa držia v čele, keď čistý vývoz a súkromné investície podporujú rast. V USA sa očakáva rast v hodnote 2,5 percent, v Japonsku 2,3 percent a v Eurozóne 1,5 percenta. Aj vznikajúce trhy, akými sú napríklad krajiny strednej a východnej Európy (SVE), vykážu mierny nárast v hodnote tesne pod 2 percentá." Tak otvára Peter Brezinschek, hlavný analytik organizácie Raiffeisen Research, svoj prehľad o kapitálových trhoch na rok 2014 s prognózami rastu.

SVE: Stredná Európa má v raste náskok pred krajinami SNŠ

„Očakávame mimoriadne pozitívny nárast pre región SE, konkrétne okolo 2,3 percent, čo výrazne prekračuje očakávaný nárast pre regióny JVE (do 1,7 percenta) a SNŠ s 1,6 percentami. Hlavnými ťahačmi v tomto regióne budú najmä Poľsko, Česká republika a Slovensko. Maďarsko zaznamená miernejší rast, približne vo výške 1,5 percenta, kým Slovinsko pravdepodobne zotrvá v recesii aj počas roka 2014," pokračuje P. Brezinschek. Treba poznamenať, že krajiny so silným vývozom do Nemecka profitujú výraznejšie než iné, preto región SE v raste vedie, pričom predbehol Rusko a Ukrajinu.

Politika v regióne SVE: voľby, pripravované zmeny v daniach a regulačné opatrenia ako faktory zvyšujúce neistotu

Hoci rok 2014 bude pre niektoré krajiny SVE zaujímavým volebným rokom, analytici Raiffeisen Research si myslia, že trh na túto skutočnosť zareaguje neutrálne. Iba predčasné voľby v Slovinsku a nestabilná nová vláda v Maďarsku by mohli na trhoch vyvolať isté negatívne reakcie. Na druhej strane nové osobitné dane alebo nové vládne opatrenia by mohli pre trhy predstavovať skutočné bremeno. V Poľsku pretrváva špecifický faktor - nová dôchodková reforma, ktorej dopad na trhy akcií a dlhopisov nemožno predpovedať.

Centrálne banky: koniec nadmernej likvidity s dopadom na finančné trhy

Napriek prekvapivému vyhláseniu americkej centrálnej banky (FED) v septembri 2013, že bude pokračovať v súčasnom programe nákupu dlhopisov, experti Raiffeisen Research očakávajú obmedzenie programu od začiatku prvého štvrťroka 2014. „Koniec americkej prebytočnej likvidity bude mať dopad na finančné trhy. Predpokladáme však, že v tom čase už bude hlavnou hnacou silou hospodársky rozvoj. Zároveň však očakávame, že rozvíjajúce sa trhy, okrem iných vrátane Indie a Brazílie, sa opäť dostanú pod tlak v dôsledku toho, že štrukturálne problémy v týchto krajinách stále nie sú vyriešené," dodáva P. Brezinschek vo svojom prehľade o globálnych trhoch. Pri výraznom znížení závislosti na financovaní zo zahraničia je dopad na región SVE stále dočasný a výrazne sa nevyvinul. Analytici Raiffeisen Research vidia v prvej polovici roka 2014 silný americký dolár, keďže táto mena prosperuje vďaka zmene vo finančnej politike.

Čína: mäkké pristátie stlmilo ceny komodít a posilnilo jen

Čínski vedúci predstavitelia v októbri a novembri rozhodli o zavedení niekoľkých reforiem. „Okrem hospodárskych reforiem zameraných na posilnenie trhovej orientácie a zvýšenie súkromnej spotreby, Čína sa v roku 2014 zameria na ďalšiu liberalizáciu kapitálových tokov a výmenných kurzov," zhrnul P. Brezinschek najbližší vývoj v Čínskej ľudovej republike. Analytici Raiffeisen Research očakávajú len mierne posilnenie čínskeho jenu voči americkému doláru. Zároveň však vidia riziko súvisiace s rýchlejším zhodnotením. Európski vývozcovia budú v roku 2014 profitovať vďaka silnejšiemu americkému doláru voči Euru.

Európa na ceste k bankovej únii

Európska centrálna banka (ECB) 4. novembra 2014 prevezme prvý pilier spoločnej bankovej únie - integrovaný Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA - European Banking Authority). Dovtedy sa 124 bánk v eurozóne, ktoré spadajú do tohto systému, podrobí preskúmaniu kvality aktív (AQR - Asset Quality Review) a záťažovým testom. Experti Raiffeisen Research neočakávajú negatívny dopad AQR na trhy. Naopak, predpokladajú objasnenie súčasných pozícií bánk. Dotknuté banky budú mať až do zverejnenia výsledkov v októbri 2014 možnosť prijať opatrenia na odstránenie prípadných nedostatkov, čo experti rovnako považujú za veľmi prínosné. „Toto široké posúdenie bánk vytvorí pevný základ pre budúce porovnávanie pozícií bánk. Navyše sa následne môžu mierne znížiť rizikové prirážky bánk," uzatvára P. Brezinschek jednoznačne pozitívne začiatok európskej cesty k prijatiu bankovej únie.

Rozdelenie aktív: kmeňové akcie sú napriek vyšším rizikám stále atraktívnejšie než dlhopisy

Napriek tomu, že v roku 2014 už likvidita nebude takým silným prvkom na kapitálových trhoch, akcie budú naďalej atraktívne. Celkové obnovenie rastu bude mať pozitívny dopad na zisky spoločností. Nedávny výrazný nárast cien si vyžiadal viac finančných prostriedkov venovaných hodnoteniam. Preto je možné, že počas roka zaznamenáme výrazný dočasný pokles cien. Na budúci rok však akcie budú mať stále prednosť pred firemnými a štátnymi dlhopismi. Stefan Maxian, hlavný analytik Raiffeisen Centrobank, očakáva, že európske akcie v polovici roka opäť vykážu vyšší zisk po tom, čo uplynulý rok zaznamenali slabší rast. V tomto prostredí sa obľúbenými odvetviami počas nadchádzajúcich dvanástich mesiacov stanú energetika, komodity a opäť aj financie.

Vysoká cena reštrukturalizácie nemeckej energetiky

Experti vyčíslili náklady na reštrukturalizáciu nemeckej energetiky pre štátny rozpočet a v končenom dôsledku aj pre spotrebiteľov na približne 335 miliárd EUR. Stále však nie je jasné, ako sa vytvoria energetické zásoby. Času na nové investície do energetickej siete nie je veľa, pretože už v roku 2015 budú od siete odpojené prvé elektrárne. Opatrenia na plánované zníženie alokácie zelenej elektriny tiež ešte nemajú konečnú podobu. V nadchádzajúcom roku očakávajú kapitálové trhy skutočné riešenia problému, ako možno zaručiť udržateľné dodávky energií. Rozhodne budú akýkoľvek vývoj podrobne sledovať.

Ceny ropy sa zotavili

Analytici Raiffeisen Centrobank v roku 2014 očakávajú mierne zvýšenie cien ropy na hodnotu približne 115 USD/barel (v roku 2013 to bolo 100 USD/barel). Hospodársky rast v rozvinutých ekonomikách živí dopyt, zatiaľ čo dopyt rozvíjajúcich sa trhov je relatívne nízky. „Nedávno dosiahnutá dohoda o iránskom jadrovom programe bude mať na dodávky ropy len mierny dopad, keďže súčasné sankcie v tejto oblasti ostávajú rovnaké. Navyše konflikty v tomto regióne, predovšetkým v Sýrii, budú dodávky ropy ovplyvňovať aj v nadchádzajúcom roku," vysvetľuje S. Maxian geopolitické vplyvy na ceny ropy.

Trendy v technológii: Internet vecí, mobilné platby a 3D tlačiarne

Experti Raiffeisen Centrobank vidia v roku 2014 potenciál v nových trendoch v oblasti technológií. Najviac skloňovanou témou je ďalší vývoj „inteligentných vecí", ktoré nahradia kontrolné funkcie počítačov (takzvaný „internet vecí" alebo IoT - Internet of Things). V súčasnosti sa IoT intenzívne využíva v logistike a spotrebiteľskej elektronike, pričom oblasti ich využitia sa neustále rozširujú.

3D tlačiarne sú ďalším trendom, ktorý bude v roku 2014 čoraz viac dominovať. Táto technológia má potenciál zásadne zmeniť obchodné modely s malým objemom produkcie, pretože dokáže výrazne znížiť spotrebu materiálu a skrátiť čas výroby.

Aj mobilné platby zaznamenajú v roku 2014 prelom. Zaujímavým aspektom v tejto oblasti je konflikt v rámci hodnotového reťazca, konkrétne medzi korporáciami (dodávateľmi/poskytovateľmi služieb), poskytovateľmi telekomunikačných služieb a bankami.

„Všetky tri spomenuté trendy prinášajú pre výrobcov senzorov/ovládačov/hnacích mechaník, mikro kontrolných zariadení a softvéru možnosť zásadným spôsobom zmeniť zavedené obchodné modely," uzatvára S. Maxian prehľad oblastí relevantných pre kapitálové trhy v roku 2014.

1Stredná a východná Európa (SVE) zahŕňa región strednej Európy (SE) s Českou republikou, Poľskom, Slovenskom, Slovinskom a Maďarskom, juhovýchodná Európa (JVE) zahŕňa Albánsko, Bosnu a Hercegovinu, Bulharsko, Chorvátsko, Rumunsko a Srbsko, do Spoločenstva nezávislých štátov (SNŠ) patrí Rusko, Ukrajina a Bielorusko.

Táto tlačová správa obsahuje odporúčania v kontexte § 48f Zákona o rakúskej burze (BörseG). Vylúčenie zodpovednosti a zverejnené informácie nájdete na https://www.rcb.at/en/news-info/securities-prospectus/

Raiffeisen Bank International AG (RBI) považuje Rakúsko, kde pôsobí ako vedúca komerčná a investičná banka, a strednú a východnú Európu za svoj domáci trh. Na 15 trhoch v regióne pôsobí sieť dcérskych bánk. Okrem toho do skupiny patrí niekoľko spoločností poskytujúcich iné finančné služby, napríklad lízing, správu aktív, fúzie a akvizície. RBI je jedinou rakúskou bankou, ktorá je zastúpená vo svetových finančných centrách a v Ázii, teda na druhom hlavnom geografickom trhu spoločnosti. Celkovo asi 59 000 zamestnancov poskytuje služby približne 14,4 miliónom klientov v približne 3 000 pobočkách, z ktorých väčšina sa nachádza v krajinách SVE.
RBI je plne konsolidovaná dcérska spoločnosť Raiffeisen Zentralbank Österreich AG (RZB). RZB nepriamo vlastní približne 78,5 % akcií, zvyšok je v držbe iných vlastníkov. Akcie RBI sú kótované na burze cenných papierov vo Viedni. RZB je v Rakúsku vedúcim inštitútom Raiffeisen Banking Group, najväčšej bankovej skupiny v krajine, a ústredím skupiny pre celú RZB Group vrátane RBI.

Raiffeisen Centrobank AG, kapitálová spoločnosť Raiffeisen Bank International, je vedúcou rakúskou investičnou bankou silne zameranou na región strednej a východnej Európy. Ponúka celý rad služieb a produktov súvisiacich s akciami, derivátmi a kapitálovými transakciami na akciovom trhu. Na základe tohto postavenia investičná banka ponúka aj exkluzívne služby privátneho bankovníctva.

Kontakt:

Ingrid KRENN-DITZ
+43-1-71 707-6055
ingrid.krenn-ditz@rbinternational.com

Anja KNASS
+43-1-71 707-5905,
anja.knass@rbinternational.com
http://www.rbinternational.com, http://www.rzb.at

Andrea PELINKA-KINZ
+43-1-51 520-614
andrea.pelinka-kinz@rcb.at
http://www.rcb.at

 

 

 

 

 

 

 

Podobné správy

Nadácia Tatra banky

Nadácia Tatra banky
Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo
Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy
Nákupy a bývanie

Nákupy a bývanie

Nákupy a bývanie
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/ekonomicke-analyzy/desat-tem-tykajucich-kapitaloveho-trhu-rok-2014/