1. Blog
  2. /
  3. Ekonomické analýzy
  4. /
  5. Dopad zavedenia rekreačných poukazov na cestovný ruch

Dopad zavedenia rekreačných poukazov na cestovný ruch

| 09.07.2019

Dopad zavedenia rekreačných poukazov na cestovný ruch

Na konci októbra 2018 Národná rada SR schválila návrh na zavedenie príspevkov na rekreáciu, tzv. rekreačné poukazy. Znamená to, že od 1. januára 2019 sú zamestnanci, ktorí na ne majú nárok, motivovaní stráviť dovolenku s rodinou na Slovensku. Hoci dopad tohto opatrenia je možné vyhodnotiť s väčším časovým odstupom (povedzme rok a pol), napriek tomu sme boli zvedaví, ako sa vyvíjal cestovný ruch v prvých mesiacoch po ich zavedení. A tu sú prvé výsledky.

Celkový počet prenocovaní

Azda najpriamočiarejším indikátorom návštevnosti slovenských hotelov a ubytovacích zariadení je počet prenocovaní. Graf zobrazuje celkový počet prenocovaní a je v ňom zobrazený aj medziročný rast. Už na prvý pohľad vidíme, že návštevnosť slovenských hotelov má výrazne sezónny charakter. V roku 2018 sa počas mesiacov júl a august sa uskutočnilo takmer 30 % z celoročného počtu prenocovaní.

Zdroj: ŠÚ SR, Tatra banka RESEARCH

 
Zdroj: ŠÚ SR, Tatra banka RESEARCH

 

Zavedenie a prvý odhad dopadu rekreačných poukazov prirodzene vyvolali záujem médií, pričom už v prvých mesiacoch roku 2019 sa snažili urobiť závery na základe medziročného porovnania v počte prenocovaní v mesiaci február. Keď sa pozrieme na dlhší časový rad medziročných zmien, vidíme, že k začiatku nárastu počtu prenocovaní dochádza už v druhej polovici roka 2018 a tento trend naďalej pokračoval aj v apríli 2019. V ostatne dostupnom mesiaci (apríl 2019) celkový počet prenocovaní medziročne vzrástol dokonca až o 11 %.

Rast počtu prenocovaní na slovenských ubytovacích zariadeniach môže mať viacero príčin, a preto ich medziročný rast nemožno okamžite prisúdiť zavedeniu rekreačných poukazov. Na hlbšie pochopenie toho, čo môže stáť za dynamickým rastom počtu prenocovaní, skúsme najskôr rozdeliť prenocovania uskutočnené domácim obyvateľstvom a cudzincami.

Počet prenocovaní cudzincami


Zdroj: ŠÚ SR, Tatra banka RESEARCH
 

Aj pri návštevách cudzincov vidíme veľmi silný sezónny priebeh – podobne aj tu 30 % všetkých prenocovaní sa uskutoční v letných mesiacoch júl a august. Ďalším zaujímavým mesiacom je február, keď väčšina zahraničných turistov ide na lyžovačky. Čo je však dôležité, medziročný rast počtu prenocovaní uskutočnených cudzincami má pomerne ustálené tempo rastu, a to zhruba 5 % ročne. Každý mesiac počas roku 2018 vidíme, že sa medziročný rast pekne drží mierne nad spomínanými 5 %-ami. Zavedenie rekreačných poukazov tento indikátor neovplyvnil, no nikto ani tento vplyv nečakal. Skôr ide o budovanie dobrého mena Slovenska aj s pomocou rôznych propagačných aktivít štátnych inštitúcií.

Počet prenocovaní domácimi

Teraz sa dostávame k indikátoru, ktorý je z pohľadu dopadov rekreačných poukazov najzaujímavejší. Opäť vidíme veľmi silný sezónny vplyv s podielom prázdninových mesiacov na úrovni cca 30 % všetkých prenocovaní. Zaujímavý je vplyv školských prázdnin Bratislavského kraja. Niektoré roky tieto prázdniny padnú na február, niektoré roky na marec.  A práve tento faktor rozhoduje o tom, či je „úspešnejší“ v počte prenocovaní mesiac február alebo marec. Tieto posuny termínov prázdnin majú potom vplyv na medziročné rasty v mesiacoch február a marec a treba s nimi narábať opatrne.

Zdroj: ŠÚ SR, Tatra banka RESEARCH
 

Keď sa pozrieme na medziročné tempo rastu prenocovaní Slovákov v slovenských hoteloch a ubytovacích zariadeniach, tak vidíme, že sa začalo zrýchľovať už v závere roku 2018 a stále rastie. V apríli dosiahlo medziročné tempo rastu až 14,3 %.

Zdroj: ŠÚ SR, Tatra banka RESEARCH
 

Dôvodov takéhoto skutočne silného tempa rastu návštevnosti môže byť viac. Je ním jednak zlepšujúca sa finančná situácia slovenských domácností, keďže napr. priemerné tempo rastu miezd dosiahlo v Q1 2019 až 7,1 %. Samozrejme, ďalej to môžu byť aj rekreačné poukazy, ktoré určite motivujú Slovákov navštevovať slovenské hotely. A svojou troškou môže vplývať aj termín Veľkej noci, ktorý tento rok pripadol na neskorý apríl, pričom minulý rok bol z veľkej časti v marci. Napriek všetkým rôznym kalendárnym vplyvom vidieť, že medziročný rast počtu prenocovaní uskutočnených Slovákmi sa drží v priemere okolo 7 %.

Počet registrovaných lôžok

Sedempercentný rast prenocovaní je slušné číslo a na prvý pohľad ho môže vysvetľovať práve rast miezd a čiastočne aj poukazy. No Štatistický úrad SR poskytuje aj ďalší mesačný údaj o cestovnom ruchu, ktorý je veľmi zaujímavý a podľa nás priamo súvisí s rekreačnými poukazmi. Je ním počet oficiálnych registrovaných lôžok. Z grafu vidieť, že počet lôžok začal rásť od júna 2018, medziročne o priemerných 6,8 %, no od začiatku roku 2019 nabral na dynamike a za prvé štyri mesiace dosiahol priemerné tempo 11,2 %.

Zdroj: ŠÚ SR, Tatra banka RESEARCH
 

Podobne náhly rast od začiatku roku 2019 vidíme aj na počte ubytovacích zariadení alebo počtu izieb. Tento prekvapivý nárast oficiálnych registrovaných ubytovacích kapacít nemožno vysvetliť zlepšenými makroekonomickými ukazovateľmi – žiadne sa tak náhle nezlepšili. Skôr máme pocit, že zavedenie rekreačných poukazov motivovalo veľa menších ubytovacích zariadení vyjsť von zo šedej zóny a stať sa oficiálnym. Nárast oficiálneho počtu prenocovaní domácimi návštevníkmi je len logickým dôsledkom vyššieho počtu oficiálnych ubytovacích miest.

Autor: Juraj Valachy, senior analytik Tatra banky

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/ekonomicke-analyzy/dopad-zavedenia-rekreacnych-poukazov-cestovny-ruch/