Ekonomický vzostup verzus geopolitika

| 04.04.2014

  • Ekonomické oživovanie napriek geopolitickému napätiu
  • Centrálne banky vytrvajú do konca
  • EUR/USD: veľký priestor na zhodnotenie USD
  • Rastový optimizmus na globálnych trhoch
  • Vyrovnané váženie akcií a dlhopisov

„Po veľmi dobrom štarte do roka 2014 sa prejavil vplyv rizikových faktorov v podobe drsného zimného počasia v USA, obáv zo slabej výkonnosti na rozvíjajúcich sa trhoch (RT), hlavne v Číne, ale v prvom rade najmä konfliktu medzi Ruskom a Ukrajinou. Predovšetkým posledné dve okolnosti predstavujú faktory, na ktoré sa budú investori v druhom štvrťroku naďalej zameriavať spoločne s tými, ktoré zabezpečujú pozitívny vývoj ekonomiky. V našom základnom scenári pre konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou predpokladáme ďalšie sankcie Západu voči Rusku, avšak žiadne tvrdé vzájomné ekonomické embargá. Sme presvedčení, že v tomto prostredí sú naše prognózy HDP na tento rok dostatočne odôvodnené a ostávajú nezmenené na úrovni 1,5 % pre eurozónu a 2,5 % pre USA," hovorí Valentin Hofstätter, vedúci útvaru Bond Market & Currency Research v Raiffeisen Bank International AG (RBI) vo svojej prezentácii „Globálna stratégia pre finančné trhy".

Treba však jasne poznamenať, že eskalácia konfliktu a tvrdé ekonomické sankcie by sa výrazne negatívne podpísali na sentimente v oblasti súkromných investícií do fixného kapitálu v eurozóne a v spojitosti s nižším čistým vývozom by mohli začiatkom druhého polroka 2014 viesť k pomalšiemu rastu alebo dokonca stagnácii. „To by mohlo stáť eurozónu kumulatívne až 1 percentuálny bod rastu HDP v priebehu najbližších dvoch rokov s príslušnými negatívnymi dôsledkami pre kapitálové trhy. Vplyv na USA by nebol taký veľký, vzhľadom na ich slabšie priame ekonomické väzby s Ruskom a ich nezávislosť od vývozu energií z Ruska," vysvetľuje V. Hofstätter možné dôsledky konfliktu na rast HDP.

Centrálne banky vytrvajú do konca

Posledná fáza slabších ekonomických údajov v USA nepriniesla žiadnu zmenu v ohlásenom postoji v oblasti menovej politiky Americkej centrálnej banky (Fed). Fed pokračuje v znižovaní svojich nákupov dlhopisov. Mesačný objem nákupov momentálne klesol len na 55 mld. USD (pokles z maxima na úrovni 85 mld. USD). Na každom zasadnutí Fed bolo oznámené postupné znižovanie o 10 mld. USD. Keďže analytici Raiffeisen Research očakávajú v najbližších mesiacoch výrazné zlepšenie na trhu práce v USA, je možné, že tempo znižovania sa nakoniec ešte zrýchli. Zároveň očakávajú, že začiatkom roka 2015 dôjde k prvému zvýšeniu úrokových sadzieb, čo je skôr, než v súčasnosti predpokladá Fed.

Európska centrálna banka (ECB) pokračuje v naznačovaní tendencie udržiavať nízke úrokové sadzby (easing bias). Možno bude nútená prijať ďalšie opatrenia v oblasti menovej politiky, najmä v prípade ďalšieho poklesu inflačného tlaku a pritvrdzovania finančných podmienok. V tejto súvislosti vidia analytici riziko deflácie v eurozóne ako dosť nízke. Aj v prípade, že by miera inflácie v marci opäť klesla, nejavia sa žiadne známky trvalej špirály smerom nadol v oblasti cien, miezd a ekonomickej činnosti. Okrem toho analytici neočakávajú žiadne nové napätie vo finančnom systéme.

EUR/USD: veľký priestor na zhodnotenie USD

„Na našom zásadnom očakávaní mierneho pohybu oboma smermi vo vzťahu medzi EUR/USD pre tento rok v historicky dosť úzkom rozpätí okolo 1,35 sa nič nemení, hoci nás prekvapila slabá úroveň USD počas prvého štvrťroka 2014," analyzuje V. Hofsätter súčasné menové trendy.

Prechodne slabšie ekonomické údaje USA boli pravdepodobne len čiastočným dôvodom tejto situácie, keďže k žiadnemu výraznému posilneniu USD nedošlo ani napriek ich nedávnemu zlepšeniu. Ani geopolitické napätie - ktoré zvyčajne upevní pozíciu USD ako globálnej rezervnej meny - v súvislosti s konfliktom na Kryme nezabezpečilo mene veľkú podporu. Je možné, že to súvisí s obavami, že Rusko by sa v prípade eskalácie konfliktu mohlo rozlúčiť so svojimi rezervami v USD, čo by vyvolalo krátkodobý predajný tlak. Domnievame sa, že tento smer vývoja je veľmi nepravdepodobný, keďže alternatívy USD a iných západných mien sú stále príliš obmedzené," pokračuje V. Hofstätter.

Ostáva nám očakávať, že USD sa odrazí zo svojej aktuálne príliš slabej úrovne vďaka očakávanému zlepšeniu ekonomických údajov USA, najmä vzhľadom na to, že ECB mieni udržiavať nízke úrokové sadzby do jesene. Ak v kurze EUR/USD dôjde k dočasným maximám nad úroveň 1,40, mali by sme byť svedkami ráznejšej slovnej intervencie zo strany ECB.

Čo sa týka dlhopisov, V. Hofstätter uprednostňuje v druhom štvrťroku (aj v priebehu roka) krátkodobé, keďže pokles cien dlhodobých dlhopisov je vďaka zlepšujúcej sa ekonomike len otázkou času. V rámci európskych štátnych dlhopisov bude pravdepodobne pokračovať nadpriemerná výkonnosť štátnych dlhopisov periférnych krajín. Predpokladá sa, že aj podnikové dlhopisy, hoci sú už dosť drahé, dosiahnu v druhom štvrťroku 2014 lepšiu výkonnosť ako štátne dlhopisy hlavných európskych krajín.

Rastový optimizmus na globálnych trhoch

„Momentálne treba brať do úvahy geopolitické neistoty spolu
s faktormi, ktoré majú tradične vplyv na akciové trhy, vrátane likvidity, ekonomickej výkonností, rastu výnosov a ocenenia. V prípade eskalácie napätia v kríze na Kryme by tieto geopolitické hľadiská mohli negatívne ovplyvniť európske akciové trhy," začína Helge Rechberger, vedúci útvaru Equity Market Research v RBI svoj pohľad na globálne akciové trhy. „Pri akciách môže byť geopolitické napätie možným spúšťačom dočasných období oslabenia. Tieto obdobia korekcie by sme vnímali ako vhodnú príležitosť realizovať nákupy v dlhšom investičnom horizonte. Všeobecne výhodné ocenenie a začínajúce oživovanie ekonomiky pomáhajú európskym akciovým trhom," pokračuje H. Rechberger.

Podľa H. Rechbergera sú základné ukazovatele pre americké akcie rovnako pozitívne v prostredí vyznačujúcom sa silným, samostatným ekonomickým vzostupom a silnejším americkým dolárom, čo by malo tiež pomôcť výkonnosti. Japonský akciový trh je naďalej poznačený výraznou volatilitou.

Situácia na rozvíjajúcich sa trhoch (RT) sa nezlepší tak, aby bola udržateľná, skôr než v druhej polovici roku 2014. Na jednej strane je to pre prebiehajúci konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou, na druhej strane pre Čínu a Brazíliu, ktoré naďalej zápasia so štrukturálnymi problémami. Len indická burza Sensex bola schopná stavať na svojej dobrej výkonnosti z roka 2013 a konsolidovať ju.


Vyrovnané váženie akcií a dlhopisov

Pokračujúci konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou by mohol mať podporný vplyv na dlhopisy predstavujúce bezpečné útočisko, napríklad nemecké štátne dlhopisy. Celkovo však vyhliadky výkonnosti v segmente dlhopisov vyzerajú neisto, v neposlednom rade pre postupnú normalizáciu menovej politiky USA. Okrem toho analytici Raiffeisen Research považujú dlhopisy v segmente s vysokým výnosom za precenené.

„Naše portfólio na druhý štvrťrok 2014 je vyvážené. Segment akcií je neutrálny na úrovni
50 %, segment dlhopisov predstavuje 45 %, pričom zvyšných 5 % investujeme do alternatívnych investícií ako nehnuteľnosti," zakončuje H. Rechberger svoju analýzu investičnej stratégie.

1Podrobnejšie informácie o možných dôsledkoch konfliktu obsahuje kapitola „Kríza na Kryme: Nádej na stabilizáciu"

 

Raiffeisen Centrobank je poprednou rakúskou investičnou bankou, ktorá ponúka kompletnú škálu služieb a produktov spojených s akciami, derivátmi a transakciami na akciových kapitálových trhoch prostredníctvom burzy aj mimo nej. Za podpory svojej siete Raiffeisen Investment banka ponúka poradenstvo v oblasti ECM a fúzií a akvizícii v regióne SVE a v Turecku. Raiffeisen Centrobank je dcérskou spoločnosťou Raiffeisen Bank International AG.


Viac informácií vám poskytne:

Ingrid KRENN-DITZ
+43-1-71 707-6055
ingrid.krenn-ditz@rbinternational.com

Anja KNASS
+43-1-71 707-5905
anja.knass@rbinternational.com

http://www.rbinternational.com, http://www.rzb.at

 

 

Podobné správy

Nadácia Tatra banky

Nadácia Tatra banky
Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo
Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy
Nákupy a bývanie

Nákupy a bývanie

Nákupy a bývanie
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/ekonomicke-analyzy/ekonomicky-vzostup-verzus-geopolitika/