Elektrina zabrzdila rast cien

| 14.05.2013

Index spotrebiteľských cien sa v apríli medzimesačne nezmenil, vďaka čomu boli ceny pri medziročnom porovnaní vyššie len o 1,7 %. Pokles medziročného rastu cien tak pokračuje už šiesty mesiac a jeho dynamika spomalila o 2,1 p.b.

Vývoj inflácie najviac ovplyvnili ceny elektriny
, ktorých zníženie vstúpilo ešte do aprílovej štatistiky. Regulačný úrad zdôvodnil pokles cien o 3,2 % prehodnotením údajov o výrobe elektriny
z obnoviteľných zdrojov. Ďalším pozitívnym faktorom boli ceny v doprave, kde najmä ceny pohonných hmôt znížili index tejto kategórie o 0,4 % medzimesačne. Pri medziročnom pohľade sú ceny v doprave ako jediné dokonca v mínuse, vďaka čomu sme oproti minulému roku zaplatili o 1,7 % menej.

So zvyšujúcou sa hrozbou pokračovania nepriaznivého ekonomického vývoja sa rovnako zvyšuje pravdepodobnosť stagnácie resp. ďalšieho spomaľovania rastu cien v nasledujúcom období. Ďalším pozitívnym vplyvom pre pomalší rast cien by mohlo byť už avizované ďalšie znižovanie cien elektriny aj vďaka nižším veľkoobchodným cenám na medzinárodných burzách.

Vývoj inflácie od októbra 2012

Kontakt pre doplňujúce informácie:
Boris Fojtík
Ekonomický analytik
boris_fojtik@tatrabanka.sk
02/5919 2833

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/ekonomicke-analyzy/elektrina-zabrzdila-rast-cien/