Jednotkou regiónu opäť vďaka automobilkám

| 12.03.2014

Všeobecne očakávané spomalenie dynamiky rastu indexu priemyselnej produkcie sa neudialo. Výsledky, ktoré uverejnil ŠÚ SR výrazne prevýšili očakávania. V januári zaznamenala priemyselná produkcia rast 12, 9 %, teda takmer rovnaký výsledok ako bol najrýchlejší rast v minulom roku. Medzimesačný rast priemyslu bol po zohľadnení sezónnych vplyvov 1,9 %.

Nečakane vysoký rast bol podporený najmä výrobou dopravných prostriedkov. Z historického pohľadu to nie je vôbec nič prekvapivé. V súčasnosti to však môže vyvolávať prekvapivé reakcie z viacerých dôvodov. Jedným je situácia v akej sa samotná výroba automobilov nachádza - na vrchole svojich produkčných kapacít. Druhým dôvodom je zas samotná úroveň produkcie v prvom mesiaci roka. V januári je v porovnaní s priemerom roka úroveň produkcie zo sezónnych dôvodov (čerpanie dovoleniek na začiatku mesiaca) tradične na podstatne nižších úrovniach. V tomto januári to celkom neplatí a index vyjadrujúci objem výroby sa v januári dostal takmer na absolútne maximum dosiahnuté ešte v novembri minulého roka.

Samotná výroba dopravných prostriedkov teda prispela k rastu priemyslu takmer 10 p.b. Bez jej vplyvu by sa rast celého priemyslu pohyboval na podstatne nižších úrovniach. Pozitívne pomohli rastu aj odvetvia ako výroba elektroniky a strojárske firmy, ktoré mali malé dvojciferné rasty. Naopak priemysel ťahá smerom nadol dlhodobo farmaceutický, chemický no aj ropný priemysel.

Prekvapenia v januári nie sú až tak výnimočné a nedá sa vylúčiť, že v priebehu roka uvidíme revíziu tohto čísla smerom nadol. Avšak silný odkaz, ktorý automobilky v tomto mesiaci zanechali treba brať do úvahy. Pokiaľ by takto silný rast pretrval, v kombinácii s oživovaním eurozóny ako takej, tak celoročný rast priemyslu sa môže dostať na podstatne vyššie úrovne ako očakávame. Za viac pravdepodobné však stále považujeme odhad, ktorý je bližšie k piatim percentám rastu priemyslu za celý rok 2014.


Kontakt pre doplňujúce informácie:
Boris Fojtík
Ekonomický analytik
boris_fojtik@tatrabanka.sk
02/5919 2833

Podobné správy

Nadácia Tatra banky

Nadácia Tatra banky
Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo
Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy
Nákupy a bývanie

Nákupy a bývanie

Nákupy a bývanie
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/ekonomicke-analyzy/jednotkou-regionu-opat-vdaka-automobilkam/