1. Blog
  2. /
  3. Ekonomické analýzy
  4. /
  5. Kde sa o vás firmy najviac pobijú? Nie je to Bratislava

Kde sa o vás firmy najviac pobijú? Nie je to Bratislava

Andrej Martiška | ekonomický analytik Autor: Andrej Martiška, ekonomický analytik | 28.09.2022 | 5 min. čítania

volne pracovne miesta podla okresov

Na Slovensku existujú obrovské regionálne rozdiely v ponuke voľných pracovných miest. Ukážeme vám, aké sú vaše šance nájsť si nové zamestnanie v jednotlivých krajoch a okresoch.

Miera evidovanej nezamestnanosti klesá už sedem mesiacov po sebe. Podľa metodiky Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny dosiahla v auguste úroveň 6,14 %, čo je najnižšia hodnota od marca 2020. Toto číslo sa síce nepribližuje historicky najnižšej miere nezamestnanosti tesne pod úrovňou 5 %, ktorú sme zaznamenali pred vypuknutím pandémie, ale stále ho možno považovať za relatívne nízke. 

Samo o sebe naznačuje, že nájsť si prácu by dnes nemal byť veľký problém. Súhrnné štatistiky však často zakrývajú významné informácie a platí to aj v tomto prípade. 

Slovensko je krajina dvoch svetov 

Miera evidovanej nezamestnanosti je vo všetkých troch najzápadnejších krajoch – Bratislavskom, Trnavskom a Trenčianskom – pod 4 %. Ani v Nitrianskom a Žilinskom kraji nepresahuje 5 %.  

Ak sa detailnejšie pozrieme na týchto 5 krajov, vidíme, že vo všetkých 42 okresoch je miera nezamestnanosti nižšia ako celoslovenských 6,14 %. Úplne najpriaznivejšia situácia je v okrese Bratislava V s evidovanou mierou nezamestnanosti na úrovni 2,54 %, nasledujú okresy Ilava (2,64 %), Trenčín (2,74 %) a Nitra (2,79 %).

Miera evidovanej nezamestnanosti 

nezamestnanost okresy SlovenskoZdroj: ÚPSVaR & Tatra banka RESEARCH

Keď sa však presunieme na východ Slovenska a Gemer, situácia je dramaticky odlišná. V Banskobystrickom kraji bola v auguste miera nezamestnanosti na úrovni 8,4 %, v Košickom 9 %v Prešovskom kraji dokonca presiahla 10 %

Ako vyzerá situácia v týchto krajoch pri bližšom pohľade? Až 43 % okresov vykazuje dvojcifernú mieru nezamestnanosti. Úplne najvyššie číslo je v okrese Rimavská Sobota a to až 18,8 %. To je jednoducho obrovský rozdiel v porovnaní so situáciou na západe Slovenska.

Bratislavskému kraju chýba 25 000 nových zamestnancov

Ponuka voľných pracovných miest vo veľkej miere vysvetľuje spomenuté rozdiely v miere nezamestnanosti medzi regiónmi. V krajoch a okresoch s vysokou nezamestnanosťou jednoducho nie sú voľné pracovné miesta. To, samozrejme, nie je nijako prekvapivé tvrdenie, avšak je užitočné pozrieť sa na konkrétne čísla. 

V dvoch krajoch s najvyššou nezamestnanosťou, teda v Prešovskom a Košickom kraji, je pomer voľných pracovných miest k počtu uchádzačov o zamestnanie 1:10. To znamená, že iba 1 z 10 uchádzačov o zamestnanie má aspoň teoretickú šancu nájsť si prácu. Aj to len za predpokladu určitej mobility v rámci kraja. 

V Banskobystrickom kraji sú to 2 z 10 uchádzačov a v Žilinskom 5 z 10.

Smerom na západ sa toto číslo výrazne zlepšuje. V Trenčianskom kraji pomer voľných pracovných miest k disponibilným uchádzačom o zamestnanie prekračuje 7:10, v Nitrianskom 8:10

Najlepšia situácia je v Bratislavskom a Trnavskom kraji. Počet voľných pracovných miest v celom Trnavskom kraji je 1,3-násobne vyšší ako počet uchádzačov o zamestnanie. V Bratislavskom kraji pripadajú na každého uchádzača o zamestnanie takmer dve voľné pracovné miesta

Koľko voľných pozícií je v jednotlivých krajoch? 

Kraj Disponibilný počet uchádzačov o zamestnanie Počet voľných pracovných miest Pomer voľných miest k počtu uchádzačov o zamestnanie
Prešovský 39 805 3 928 10 %
Košický 33 044 3 563 11 %
Banskobystrický 26 536 5 152 19 %
Žilinský 17 147 8 868 52 %
Trenčiansky  11 478 8 513 74 %
Nitriansky  14 001 11 707 84 %
Trnavský  11 367 14 461 127 %
Bratislavský 13 055 24 929 191 %

Zdroj: ÚPSVaR & Tatra banka RESEARCH

V ktorom okrese je najviac voľných pracovných miest?

Najvyšší počet voľných pracovných miest v pomere k uchádzačom o zamestnanie nie je v Bratislave (ak zrátame dokopy čísla z piatich bratislavských okresov), ale v okresoch Nitra a Skalica, kde presahuje 280 %, kým v Bratislave je to 239 %. 

To, v akom regióne žijete, resp. či ste ochotný za prácou dochádzať alebo sa presťahovať, má tak zásadný vplyv na príležitosť nájsť si prácu.

Prečítajte si tiež: Ktorá profesia je najžiadanejšia? A treba na nájdenie práce vysokú školu? Odpovede na tieto otázky vám prinesieme na našom blogu už začiatkom októbra.

okres nitra

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/ekonomicke-analyzy/kde-sa-najlahsie-zamestnate/