Komentár k HDP za 2. kvartál 2013

| 04.09.2013

Výsledky rastu slovenského HDP v druhom kvartáli sa ani po zverejnení detailných čísiel nezmenili. Štatistický úrad SR ponechal medziročný rast hrubého domáceho produktu na úrovni 0,9 % a medzikvartálne si naša ekonomika polepšila o 0,3 %.

K rastu HDP opäť najviac prispel zahraničný obchod. Prebytok bilancie ZO prelomil v druhom kvartáli opäť ďalší rekord. Vzhľadom na dobré výsledky maloobchodných tržieb v druhom kvartáli 2013 sme očakávali aj mierne pozitívne rast spotreby domácností. No výsledok ešte prevýšil naše očakávania. Po tri a pol roku poklesu, resp. stagnácie zaznamenala spotreba domácností rast 1,5 % r/r, čo vytvorilo príspevok k rastu HDP 0,7 p.b. Detailná štruktúra HDP však priniesla horšie správy ohľadne vývoja investícií. Tvorba fixného kapitálu sa prepadla aj v druhom kvartáli, tentokrát o 6,4 %. Spotreba vláda bola, v súlade s našimi očakávaniami, len v malom mínuse.

V nasledujúcich kvartáloch očakávame mierne oživovanie tvorby investícií súbežne so stále silným zahraničným dopytom. Aj napriek nepriaznivému vývoju na trhu práce ( pokles zamestnanosti o 0,2 % medzikvartálne) poskytujú júlové výsledky maloobchodných tržieb istú nádej na dobrý výsledok spotreby domácností aj v treťom kvartáli. Štruktúra, ktorú vydal Štatistický úrad SR je viac- menej v zhode s našimi očakávaniami a preto ponechávame náš odhad rastu HDP 0,9 % v roku 2013 nezmenený.

Kontakt pre doplňujúce informácie:

Boris Fojtík
Ekonomický analytik
boris_fojtik@tatrabanka.sk
02/5919 2833

Podobné správy

Nadácia Tatra banky

Nadácia Tatra banky
Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo
Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy
Nákupy a bývanie

Nákupy a bývanie

Nákupy a bývanie
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/ekonomicke-analyzy/komentar-k-hdp-za-2-kvartal-2013/