Komentár k indexu dostupnosti bývania

| 06.08.2013

Ceny nehnuteľností za druhý kvartál, ktoré dnes zverejnila NBS mierne prekvapili. Dynamika poklesu cien sa v porovnaní s prvým kvartálom ešte zvýšila z -0,6 % na -0,8 % medzikvartálne. Za takýmto vývojom stojí pokles cien takmer vo všetkých typoch nehnuteľností okrem jednoizbových bytov, ktorých ceny vzrástli o 1,4 % medzikvartálne. Najväčší prepad cien zaznamenali päť izbové byty (-5,2 % k/k) a vily (-2,1 % k/k). Pokles cien nehnuteľností podľa regiónov bol však už bez výnimky v záporných číslach. Najväčší prepad zaznamenali v Banskej Bystrici, kde boli ponukové ceny v porovnaní s prvým kvartálom nižšie o 4,5 %. Naopak najmenšie poklesy cien boli v Bratislave a Nitre zhodne po 0,2 % k/k.

Vzhľadom na historicky najnižšie úrokové sadzby úverov na bývanie je vývoj cien nehnuteľností ešte viac prekvapivý. Ročná percentuálna miera nákladov priemerného úveru na bývanie bola v druhom kvartáli 4,35 %. Výhodné podmienky financovania bývania prostredníctvom úveru sa premietli aj do zmeny nárastu objemu úverov, ktorý bol výrazne silnejší ako v rovnakom období minulého roku.

Takýto vývoj samozrejme nahráva aj dostupnosti bývania. Vďaka kombinácii poklesu cien nehnuteľností a úrokových sadzieb dosiahla dostupnosť nehnuteľností opäť na najvyššiu hodnotu od roku 2002. V druhom kvartáli sa jeho hodnota rovná 107 bodom. V preklade to znamená, že zamestnaný človek s priemerným zárobkom by na splátku 30 ročnej hypotéky na priemernú nehnuteľnosť musel vynaložiť 23,4 % zo svojho hrubého príjmu.

Zdá sa, že aj napriek silnému rastu stavu úverov sú ceny nehnuteľnosti imúnne. Vysvetlením môže byť smerovanie týchto zdrojov nie na trh s už existujúcimi nehnuteľnosťami, ale na stavbu alebo rekonštrukciu vlastného bývania. Aj napriek takémuto trendu očakávame, že tradične silný tretí kvartál by mohol priniesť aj prvý pozitívny výsledok vo vývoji cien nehnuteľností. Dopyt v tomto kvartáli bude určite podporený vysokou dostupnosťou bývania, vďaka naďalej nízkym sadzbám. Taktiež situácia na trhu práce by sa nemala významne zhoršiť, čo by mohlo prispieť pri rozhodovaní o kúpe nového bývania.

Kontakt pre doplňujúce informácie:

Boris Fojtík
Ekonomický analytik
boris_fojtik@tatrabanka.sk
02/5919 2833

Podobné správy

Nadácia Tatra banky

Nadácia Tatra banky
Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo
Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy
Nákupy a bývanie

Nákupy a bývanie

Nákupy a bývanie
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/ekonomicke-analyzy/komentar-k-indexu-dostupnosti-byvania/