Komentár k indexu priemyselnej produkcie: "Rast priemyslu spomalil - autá opäť v mínuse"

| 10.06.2015

Produkcia priemyslu rástla začiatkom druhého kvartálu o 4,7% medziročne. Nie je to ani polovičné tempo v porovnaní s obzvlášť silným rastom v marci (10,9% r/r). Z medzimesačného pohľadu produkcia po sezónnom očistní klesla o 0,9%. Podobné spomalenie sme očakávali a bolo ho vidieť aj v okolitých krajinách. Nižší rast produkcie naznačovali aj indikátory sentimentu.

Oproti predošlému mesiacu nastalo pár zásadných zmien. Kým v marci sme zaznamenali po veľmi dlhom období rast naprieč všetkými odvetviami v apríli to už neplatilo. Viacero odvetví sa opäť ocitlo v miernom medziročnom mínuse a výroba elektroniky zaznamenala pokles dokonca až o 25 %. Ďalšia významná zmena nastala v odvetví výroby dopravných prostriedkov. Oproti takmer 10 % rastu v marci si v apríli toto odvetvie opäť pripísalo malý mínus (-0,3% r/r). Naopak v silnom raste 34,8% r/r pokračovala výroba potravín, alkoholických nápojov a tabaku.

Návrat k tempám rastu bližším priemeru z posledných rokov bol do istej miery očakávaný. Prepad vo výrobe dopravných prostriedkov však je prekvapivý. Toto odvetvie sa však pravdepodobne opäť vráti k rastu, čo by zdynamizovalo aj rast celého priemyslu. V doterajšom priebehu roka vzrástla produkcia priemyslu o 5,4 %. Predpokladáme, že striedanie silnejších a slabších mesiacov budeme vidieť aj v ďalšom priebehu roka a preto očakávame priemerný rast priemyslu za celý rok 2015 na úrovni 4,5%.

Na rozdiel od priemyslu, stavebníctvo ešte zvýšilo dynamiku svojho rastu. V apríli rástla produkcia v reálnom vyjadrení o 12,5 %. Najväčší podiel na tomto raste mala najmä výstavba infraštruktúrnych projektov, ktorá rástla medziročne o 70 %. Od začiatku roka vzrástla produkcia stavebníctva
o 7,1% r/r.

Stiahnite si komentár k indexu priemyselnej produkcie: "Rast priemyslu spomalil - autá opäť v mínuse"

Kontakt pre doplňujúce informácie:
Boris Fojtík
Ekonomický analytik
boris_fojtik@tatrabanka.sk
02/5919 2833

Podobné správy

Nadácia Tatra banky

Nadácia Tatra banky
Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo
Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy
Nákupy a bývanie

Nákupy a bývanie

Nákupy a bývanie
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/ekonomicke-analyzy/komentar-k-indexu-priemyselnej-produkcie-rast-priemyslu-spomalil-auta-opat-minuse/