Komentár k indexu priemyselnej produkcie za august: Dovolenky zastavili rast priemyslu

| 09.10.2015

Štatistický úrad SR dnes opäť priniesol prekvapenie, tentokrát v podobe poklesu priemyselnej produkcie v auguste o 0,5 % medziročne. Spomalenie júlového rastu priemyslu z 11,9% bolo všeobecne očakávané, avšak miera spomalenia predsa len výrazne prekvapila.

Očakávania trhu sa podľa ankety agentúry Thomson Reuters blížili k siedmim percentám. Naposledy sme videli pokles priemyslu v novembri minulého roka. Augustový výsledok potvrdil veľmi rozkolísaný výkonu priemyslu v tomto roku, ktorý bol navyše zvýraznený letnými dovolenkami. Medzimesačná zmena bola po zohľadnení sezónnych vplyvov tiež záporná - 1,6 %.

Na poklese priemyselnej produkcie v porovnaní s minulým rokom sa podieľalo viacero odvetví a väčšina z nich patrí medzi kľúčové časti priemyslu. Najhorší dopad na celý výsledok priemyslu mal prepad produkcie elektrotechniky o viac ako 14 % medziročne.

Prepadla sa aj produkcia elektroniky (-12,5 % r/r) a menšie poklesy zaznamenala aj kovovýroba (-5,3 % r/r) a výroba dopravných prostriedkov (-1,2% r/r). Nižšiu produkciu mala aj výroba a dodávka elektriny plynu a pary o 4,4% r/r. Najvyšší rast zaznamenala prekvapivo farmácia (58 % r/r), čo je však iba dôsledkom nízkej porovnávacej bázy z minulého roka.

Akokoľvek bol posledný výsledok prekvapivý netreba z neho robiť unáhlené negatívne závery. Letné mesiace neprinášajú len extrémne teploty ale aj zvýšenú volatilitu produkcie kvôli letným dovolenkám. Taktiež porovnanie s našimi susedmi vyzerá na prvý pohľad veľmi nelichotivo avšak priemerný rast za prvých osem mesiacov (4,8 % r/r) je zhruba na podobnej úrovni ako v Poľsku (4,5% r/r) , Česku (5,4% r/r) a Maďarsku (6,6% r/r). Očakávame, že priemerný rast by sa do konca roka mohol udržať na podobných úrovniach aké sme videli v doterajšom priebehu roka. Riziko pre ďalší vývoj predstavuje emisný škandál najväčšej nemeckej automobilky. Mierny pokles objednávok a následne aj produkcie automobilového odvetvia by mohol následne zasiahnuť aj náš priemysel.

Kontakt pre doplňujúce informácie:

Boris Fojtík
Ekonomický analytik
boris_fojtik@tatrabanka.sk
02/5919 2833

Podobné správy

Nadácia Tatra banky

Nadácia Tatra banky
Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo
Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy
Nákupy a bývanie

Nákupy a bývanie

Nákupy a bývanie
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/ekonomicke-analyzy/komentar-k-indexu-priemyselnej-produkcie-za-august-dovolenky-zastavili-rast-priemyslu/