Komentár k indexu priemyselnej produkcie za august: Priemysel v auguste dovolenkoval

| 12.10.2017

Augustový index priemyselnej produkcie priniesol nemilé prekvapenie: Podľa ŠÚ SR sa produkcia v priemysle znížila o 0,4 % medziročne. Počet pracovných dní bol medziročne rovnaký, príčinou poklesu je presun celozávodných dovoleniek v automobilkách. Kým VW mal dovolenku v roku 2016 aj 2017 v júli, žilinská KIA ju presunula zo začiatku júla na prelom júla a augusta, a trnavský závod PSA ju presunul z prelomu mesiacov na začiatok augusta. Výsledkom je prepad produkcie automobilového priemyslu o -8,2 % medziročne, no efekt bude dočasný. Ak sa pozrieme na mesiace júl a august spolu, produkcia v automobilovom priemysle vzrástla medziročne o 3,7 %.

Dovolenkami, zdá sa, netrpel iba automobilový priemysel. Výroba kovov, v roku 2017 najrýchlejšie rastúce odvetvie, ktoré v mesiacoch roku 2017 pravidelne atakovalo 20%-ný medziročný rast, rástla v auguste „iba“ o 7,3%. Rast elektrotechnického priemyslu klesol z júlových 12,4 % na 3,7 % v auguste, gumárskeho priemyslu z 11,5 % na 4,9 %, výroby strojov zo 4,9 % na 0,2 %, drevospracujúceho priemyslu z 5,4 % na 0,3 %. Tieto odvetvia, spolu s automobilovým, tvoria vyše 50% celkovej priemyselnej produkcie. Ostatné odvetvia si spravidla v auguste polepšili, väčšinou ale skôr spomalili pokles, ako zrýchlili rast.

Na druhej strane potešila stavebná produkcia, ktorá rástla 6 % medziročne. Rástla najmä nová výstavba, ktorá si polepšila o 14,2 % medziročne, opravy a údržba klesli o 9,1 %. Stavebníctvo bolo v auguste dokonca výkonnejšie ako v „eurofondovom“ roku 2015, takto silnú dynamiku si ale v nasledujúcich mesiacoch asi neudrží.

Júlovým a augustovým výsledkom netreba prikladať veľkú dôležitosť. Dovolenkové obdobie nimi evidentne zamávalo. Mesiacom pravdy bude september, kedy očakávame menej dramatické čísla ako v letných mesiacoch, a rast priemyselnej produkcie by mal dosiahnuť 4 %.


Kontakt pre doplňujúce informácie:
Tibor Lörincz
Ekonomický analytik
tibor_lorincz@tatrabanka.sk
02/5919 2079

Podobné správy

Nadácia Tatra banky

Nadácia Tatra banky
Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo
Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy
Nákupy a bývanie

Nákupy a bývanie

Nákupy a bývanie
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/ekonomicke-analyzy/komentar-k-indexu-priemyselnej-produkcie-za-august-priemysel-auguste-dovolenkoval/