Komentár k indexu priemyselnej produkcie za august: "Priemysel vymazal júlové straty"

| 18.10.2016

Na základe údajov Štatistického úradu SR v prvom mesiaci roka sa zvýšila priemyselná produkcia o 1,6 % medziročne. Po sezónnom očistení to však znamenal medzimesačný pokles až o 1,2. Viaceré signály naznačovali, že v porovnaní s koncom roka uvidíme spomalenie. Slovenský indikátor ekonomického sentimentu v priemysle vykázal negatívne saldo v novembri aj decembri. Rozsah tohto spomalenia bol však vyšší ako očakával trh. Negatívne prekvapenie videli taktiež v Maďarsku, kde priemyselná produkcia dokonca klesla o 0,2 %. Na druhej strane v Nemecku bol výsledok priemyslu v januári vysoko nad očakávania, čo je v rozpore so zhoršujúcim sa sentimentom v najsilnejšom priemysle Európy.

Najväčší príspevok k rastu celého priemyslu zaznamenala opäť výroba dopravných prostriedkov. Toto odvetvie je takmer pravidelným ťahúňom priemyslu od polovice roka 2015. Výkon celého priemyslu je tak do veľkej miery závislí od momentálneho výkonu tohto odvetvia. A január nebol v porovnaní s poslednými mesiacmi práve najsilnejší ani pre toto odvetvie (8,4% r/r). Objem produkcie v automobilovom sektore pravdepodobne znížili novoročné dovolenky. Januárový výsledok bol nepriaznivý aj  pre strojárstvo, ktoré po silných rastoch ku koncu roka kleslo v januári o 3 % r/r. Pozitívom je aspoň mierny rast kovovýroby (3,7%). Vzhľadom na tvrdú konkurenciu z Číny sa očakával výpadok výroby v US Steel a následný pokles produkcie v kovovýrobe.

Signály na najbližšie obdobie sú opäť zmiešané. Na jednej strane vidíme pozitívny vývoj slovenského sentimentu v priemysle, ktorý je na najvyšších hodnotách za posledných niekoľko rokov. Plus veľmi silný januárový rast v Nemecku, ktorý by sa s odstupom mohol prejaviť aj u nás. Na strane druhej vidíme, že sentiment v priemysle eurozóny ale aj Nemecka smeruje od decembra nadol. Predpokladáme, že pozitívne faktory v slovenskom priemysle prevážia a vo februári uvidíme rast blízky tomu z konca roka 2015. Tento rok by sa však mal niesť najmä v duchu nových investícií v priemysle, ktorých pozitívny vplyv by sme v plnej sile mali vidieť až v nasledujúcich rokoch.

Kontakt pre doplňujúce informácie:

Editor
Boris Fojtík
Ekonomický analytik
boris_fojtik@tatrabanka.sk
02/5919 2833

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/ekonomicke-analyzy/komentar-k-indexu-priemyselnej-produkcie-za-august-priemysel-vymazal-julove-straty/