Komentár k indexu priemyselnej produkcie za december: "Priemysel naďalej rastie"

| 10.02.2017

Štatistický úrad SR dnes uverejnil rast priemyselnej a stavebnej produkcie. Stavebná produkcia pokračovala v decembri v poklese medziročne o 18,5 %. Nová výstavba v decembri medziročne poklesla o 25,2 %. Klesala hlavne výstavba inžinierskych stavieb a nebytových priestorov, naopak, rástla výstavba bytov a rodinných domov. Za celý rok 2016 klesla stavebná produkcia o 10,7 %, čo je spôsobené skončením programového obdobia EÚ fondov v roku 2015, ktoré výrazne podporili výstavbu.

Napriek dramaticky vyzerajúcim číslam bola stavebná produkcia v roku 2016 druhá najvyššia za posledných 5 rokov. V roku 2017 očakávame, že stavebná produkcia bude rásť vo všetkých segmentoch.

Rast priemyselnej produkcie v decembri oproti novembru mierne zrýchlil na 3,0 % medziročne. V decembri výrazne narástla dodávka elektriny a plynu: o 11,4 %. Oproti novembru sa zotavila výroba dopravných prostriedkov, ktorá v decembri rástla 4,4 % medziročne a za celý rok 2016 narástla o 7,4 %. V roku 2016 rástla aj výroba elektrických zariadení a výroba kovov. Naopak, za rokom 2015 zaostala výroba v chemickom, gumárenskom a farmaceutickom priemysle.

Rast v roku 2016 výrazne zaostal za minulým rokom: za celý rok vzrástla priemyselná produkcia o 3,3 % v 2016, oproti 7,0 % v roku 2015. V roku 2017 predpokladáme podobné tempo rastu priemyselnej produkcie ako v roku 2016, hlavným problémom  môže byť nedostatok kvalifikovanej sily, ktorý naznačuje viacero zamestnávateľov.Kontakt pre doplňujúce informácie:

Tibor Lörincz
Ekonomický analytik
tibor_lorincz@tatrabanka.sk
02/5919 2079

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/ekonomicke-analyzy/komentar-k-indexu-priemyselnej-produkcie-za-december-priemysel-nadalej-rastie/